Spirituele Oplossingen:
2. Ring van Macht

Amenstop productions

De producent van de vijf uur durende documentaire film
die op het internet te vinden is onder de naam "Ring of Power"
vindt dat we eens moeten stoppen steeds "amen" te zeggen.

Het wezen of duistere bewustzijn dat wij hier op aarde steeds maar blijven aanbidden en macht geven
heet in verschillende talen net iets anders, maar bestaat overal op klankniveau.
Amun, Amen, Amon Ra, Aman - het is allemaal één en dezelfde zonnegod.
En elke keer als we na een gebed "amen" zeggen,
spreken we dit duistere wezen aan, al hebben we daar geen flauw benul van.
Amen betekent: "de verborgene" - "de heer God" of "mijn Heer".
En wij maar denken dat het "zo zij het" betekent, of een krachtige bevestiging.

Ring of Power

De tien delen van de documentaire pogen een totaaloverzicht te geven
van de manier waarop de geschiedenis van de mens
is gestuurd, bedacht en beinvloed door de "Brotherhood".

Er wordt macht uitgeoefend over deze planeet vanuit drie relatief kleine stadsstaatjes.
1) Washington D.C. betekent Washington's District of Colombia.
Het maakt geen deel uit van Washington of van de Verenigde Staten van Amerika.
2) The Inner City of London, de Londonse "binnenstad"
maakt sinds 1594 geen deel meer uit van Londen of van Engeland; en
3) Vaticaanstad maakt geen deel uit van Rome of Italië.
Het is een zelfstandige staat.

Deze drie kleine staatjes hebben hun eigen vlag, wetten, identiteit.
"The Crown", de kroon, betekent niet de "koninklijke familie" of de Engelse koningin;
The Crown betekent de stadsstaat London, met zijn Raad van 12.
"Crown land" en "Crown colonies" zijn land en kolonieën, ingenomen door deze stadsstaat,
bestuurd door piratenfamilies als de Rothchilds, Warburg, Oppenheimer.
Samen vormen zij de Ring van Macht.
De Verenigde Staten vormen een kolonie van de Britse "Crown".

Drie stadstaten

De vlag van DC, District of Columbia
Een rode ster voor elke staat:
Economische macht door London's Inner City
Militaire macht door het District of Colombia
Spirituele macht door het Vaticaan.


De steden zijn ook door hun symbolen met elkaar verbonden.
Er staat een naald of obelisk in D.C., in London (Cleopatra's Needle)
en op het St. Pietersplein van het Vaticaan.

Licht op een duister stukje geschiedenis

Israel heette ooit Canaan.
De mensen die uit Egypte werden verdreven, de "Heberews"(Hebreeuwen) verhuisden naar Canaan.
Na de verovering van het gebied door Rome werd het Palestina genoemd.
In 1948 werd die naam weer veranderd in Israel.

Er bestaat bewijs voor de stelling dat Bijbelse figuren zoals Jacob,
Abraham, Moses, Solomon en David Egyptische farao's waren.

Wat doet het Oog van Horus en een piramide op het Amerikaanse dollarbiljet?
De Engelse koningin stamt via de Viking-koningen af van Koning Solomon (Farao Siamun),
Koning David (Psusennes I), Moses (Tutmoses), de Hyksos-koningen, en Abraham (Amenemhet I).
De kroning vindt niet voor niets plaats boven op een vierkante trappenpiramide.
De rood-wit-blauwe vlag heeft dezelfde kleuren als de drie kronen van Egypte.
De 12 stenen aan de basis van de kroon staan voor de 12 stammen van Jacob (Jack-ob; Union Jack).
Het motto uit het familiewapen van het Britse Koningshuis: "Dieu et mon doit", God en mijn recht.
Dit slaat op hun "goddelijk" recht op de troon, net als de farao's hadden.
Tijdens de kroning roepen de mensen: "God save the king/queen! Long live the king/queen!
May the king/queen live forever! Amen. "

Great Brittain: Brit-ain betekent "land of the covenant".
De heilige afspraak (covenant) met Abraham was dat zijn naam en natie groot (Great) zouden worden.
"Brit-ish" betekent: "Man of the covenant."

Romeinse soldaten vernietigden ooit de tempel van Solomon.
Na de Joodse opstand in Jerusalem kwamen strijders bij elkaar.
Ze waren afstammelingen van de 6 Hebreeuwse Hyksos koningen,
die ooit regeerden over Egypte.
Het getal zes in romeinse cijfers is VI.
Ze noemden zich de 6 koningen, de VI-KINGS.
Aangevoerd door koning Dan bevoeren deze piraten de zeeën: De Vikingen!
"Danmark"(Denemarken) betekent: Het teken(mark) van (koning) Dan.

De piraten gebruikten draken als symbolen op hun schepen.
Hun zeilen waren rood-wit gestreept; kijk nog eens naar de vlag van het District Columbia.
Het waren angstaanjagende piraten, die geluiden maakten als wilde beesten,
en een schrikbewind uitvoerden.
In 1016 liet de piratenkoning Canut zichzelf tot koning kronen
van Engeland, Denemarken en Noorwegen.

De volken die uit Israel waren verdreven hadden een nieuw woongebied ontdekt.
De familie van koning Dan raakte via huwelijken verwant met alle Europese adel.
Ministers en presidenten vertegenwoordigen en dienen de adel.
Ze hebben uitvoerende macht. Ze bezitten zelf geen macht. Ze besturen, maar regeren niet.
Ministers zweren geen trouw aan de mensen die hen hebben gekozen, maar aan "the Crown".
De candadese politie heet "the Royal canadian Mounted Police". Royal? Koninklijk, inderdaad!


Snode plannen voor deze eindtijd: "eenheid" in alles

De plannen bestaan uit het scheppen van chaos door virusziekten, economische crisis en atoomoorlogen.
De leider die dan naar voren wordt geschoven zal beloven dat:
alle oorlogen over grenzen ten einde komen door een wereld zonder grenzen te scheppen;
alle godsdienstoorlogen zullen eindigen door één wereldgodsdienst te scheppen;
alle economische oorlogen zullen eindigen door een maatschappij zonder geld en schulden te scheppen;
alle rivaliteit tussen leiders zal eindigen door één wereldleider te scheppen;
alle wapens en oorlogsvoertuigen zullen worden vernietigd;
een wereldleger zal worden geschapen om wereldvrede te garanderen.
Het plan zou bestaan om deze wereldleider, Baphomet genoemd door de Freemasons,
in 2015 te kronen tot wereldleider op de leeftijd van 33 jaar.

Ring of Power (deel 10): Oplossingen

De duistere heersers hebben plannen die in duigen vallen,
wanneer ze het vertrouwen van de massa, van het grote publiek verliezen.
Ze willen dus niet aan de kaak worden gesteld.
Ook georganiseerd verzet vrezen ze.

Oplossing: Aan de kaak stellen.
Laat zien hoe de "koninklijke" piratenfamilies aan hun land, bezittingen,
kroon en "goddelijke" rechten zijn gekomen.
Noem namen! Zoek uit wie er in de Commissie van 300 zitten.
Deel informatie. Doe onderzoek. Stel vragen.

Oplossing: Beheer je eigen geld
Credit cards - cheques - digtaal geld op een bankrekening - barcodes:
Geld dat ooit "echt" was, wordt nu virtueel geld.
Haal je geld van de bank af
Betaal alleen met contant geld
Zeg je credit cards op
Bereid je voor op een grote economische crisis
Koop edelstenen en edelmetalen
Zoek naar manieren om geen of minder belasting te betalen
Sluit geen leningen af
Zorg dat je geen hypotheek hebt

Nog meer oplossingen:
Stop met stemmen - alle kandidaten zijn gesponsord!
Koop bij kleine zaakjes, niet bij grote winkelketens
Kweek je eigen groenten en fruit
Stop met het geven van geld aan "liefdadigheidsinstellingen"-
zoals het Wereldnatuurfonds, het Rode Kruis en andere facades voor de Broederschap
Identificeer je niet langer met de vlag of je land
Verwerp de valse claims op "koninklijk" land, water, enz.
Geef geen geld aan godsdiensten.
Noem namen!


Spirituele Oplossingen: 3. Edward Group
Terug naar overzicht Spirituele oplossingen


*Woordenlijst ascensie en evolutie
Home