De corruptie van seksuele energiestromen, deel 6
Pedofilie, een Anunnaki kenmerk

Voor wie gelooft dat de mens energetisch en fysiek boven aan alle voedselketens staat,
en dat kerkelijke leiders halve heiligen zijn die ons spirituele welzijn willen bevorderen,
is pedofilie een onderwerp dat je wereldbeeld behoorlijk kan bedreigen.
Energetisch vampirisme is een duistere eigenschap van de Grote Piraat en zijn handlangers.
Hier volgt een vertaling van vrijwel het gehele artikel van Amitakh over dit zware onderwerp.


Amitakh Stanford over pedofilie

Het is moeilijk om pedofilie te begrijpen wanneer je ervan uit gaat dat seksuele bevrediging de onderliggende drijfveer is. Dat is namelijk niet altijd zo. Er zijn esoterische motieven, al zullen pedofielen zich hier meestal zelf niet eens van bewust zijn.

Pedofilie is geen modern verschijnsel. Het bestaat al duizenden en duizenden jaren. Het wordt in sommige culturen zelfs als een aanvaardbare praktijk beschouwd, ook al zet men er wel wat vraagtekens bij. Dit ziekmakende gedrag bestaat in aristocratische kringen en de laagste klassen van de maatschappij. Er zijn sociale en culturele verschillen, maar er is een gemeenschappelijk motief: dergelijke praktijken maken het mogelijk om levensenergie van jonge kinderen ‘in te pikken.’

Alle pedofielen zijn energievampiers. Vrijwel alle pedofielen zijn Anunnaki achterblijvers, of wezens die ten prooi zijn gevallen aan deze Anunnaki programmeringen. In uitzonderlijke gevallen kunnen pedofiele neigingen worden toegeschreven aan bezetenheid van het fysieke lichaam door een Anunnaki bewustzijn.

In bepaalde oeroude culturen geloofde men dat de ‘zuivere’ energie van jonge kinderen, vooral maagden, bepaalde ziekten kon helpen genezen. Bijvoorbeeld tuberculose, impotentie, lepra, veroudering, en vooral de seksueel overdraagbare aandoeningen.

Pedofilie komt voor in omgevingen waar jonge kinderen bij elkaar komen, zoals in scholen, jeugdcentra, kerken en zondagscholen, de padvinderij, sportclubs, jeugdkampen, kinderopvangcentra enzovoorts. Het is geen ver-van-mijn-bed gebeuren. Incest kan welig tieren in bepaalde culturen. In extreme gevallen kiezen oude mannen jonge maagden tot vrouw nog voor ze de pubertijd in gaan. Men gebruikt een façade van gewoonten en religieuze traditie om parasitair gedrag goed te praten.

Pedofilie is een belangrijk middel geweest dat de Anunnaki hebben ingezet bij het veroveren van verschillende rassen, planeten en zonnestelsels. Anunnaki bewustzijn is van nature geneigd tot pedofilie. Er zijn genetische programma’s die dit gedrag stimuleren. De militaire troepen van de Anunnaki werden na het veroveren van nieuwe werelden beloond met vrije toegang tot de maagden die ze op hun pad aantroffen. De troepen zijn berucht om hun gespreksstof waarbij men opschept over het aantal jonge kinderen dat men heeft aangerand of verkracht.

De meeste pedofielen zijn mannelijk omdat de Anunnaki mannen de meeste macht hebben gegeven. Er zijn ook wel wat vrouwen, en vrouwen worden vaak gebruikt om de praktijken van de mannen te verbergen. In het algemeen gesproken geven pedofielen de voorkeur aan slachtoffers van hun eigen sekse. Maar sommige roofdieren maakt het niet uit welk geslacht ze te pakken krijgen.

Het is geen verrassing dat pedofilie een gewoonte is voor religieuze leiders. Oosterse goeroes zijn erbij betrokken. Een aantal van hen is zich er zeer wel van bewust dat ze levensenergie van hun jonge slachtoffers afnemen. In andere godsdiensten zijn de pedofielen zich minder bewust van de vampier-eigenschappen die ze vertonen. Naar buiten toe worden religieuze leiders en vertegenwoordigers met pedofiele neigingen als uitzonderingen gepresenteerd; hun seksueel gedrag zou afwijkend zijn en zeker geen norm. Dat komt de elite natuurlijk goed uit.

Esoterisch gesproken is levensenergie in zijn krachtigste en zuiverste staat bij jonge kinderen. Vooral tijdens bepaalde groeiperioden dragen jonge kinderen bepaalde energiesoorten bij zich die seksuele en mentale vermogens kunnen versterken. Daarom zijn zij het doelwit van criminelen, die zich instinctief tot hen aangetrokken voelen.

Pedofilie beperkt zich niet tot de fysieke wereld. Het komt ook voor in astrale vlakten, die immers ook door de Anunnaki worden beheerst. In de astrale wereld komt pedofilie voor als gedachtevorm. Deze gedachtevormen worden ook vanuit astrale gebieden naar fysieke gebieden geprojecteerd om nietsvermoedende mensen te beďnvloeden. De astrale pedofielen zijn graag aanwezig bij pedofiele activiteiten op het fysieke vlak. Het zijn echte voyeurs. Maar ze kijken niet alleen: ze kunnen ook energie stelen van de slachtoffers op het fysieke vlak. De jonge slachtoffers worden dus tegelijkertijd zowel fysiek als astraal beroofd.

De fysieke pedofiel, door de seksuele opwinding, wekt ook een heleboel energie op waar de astrale vampiers zich aan tegoed doen. Wanneer je de energetische balans opmaakt, profiteert het astrale vlak dus het meest van deze pedofiele activiteiten.

De astrale pedofiele misdadigers zijn afkomstig uit de lagere astrale gebieden. Nu de astrale gebieden aan het afbrokkelen zijn hebben deze lagere wezens gemakkelijker toegang tot de fysieke wereld. Als het een astrale pedofiel niet lukt om een rechtstreekse fysieke ontmoeting te regelen, dan gebruikt hij gedachtevormen om mensen in de fysieke wereld te beďnvloeden. Die kunnen dan in passieve zin tot pedofiel gedrag worden aangetrokken, door bijvoorbeeld naar pornografie te kijken. Dit geeft bevrediging en een hoop extra energie aan de astrale vampier.

In de fysieke wereld kunnen pedofiele neigingen op latere leeftijd opeens de kop opsteken. Dit is dan het gevolg van astrale of andere Anunnaki-programmeringen; soms gaat het om bezetenheid. De pedofiel krijgt een ‘kick’ van zijn activiteiten, die te vergelijken is met een dosis drugs.

Er zijn veel legendes over bloeddrinkende vampiers en sommige mensen verklaren zelfs met trots dat ze vampiers zijn. Pedofielen ‘drinken’ het etherische bloed van hun slachtoffers. In ernstige gevallen kan er ook een dorst naar fysiek bloed ontstaan. Veel culturen geloven dat het drinken van bloed je warm houdt in de winter en dat je er sterker, machtiger en ouder van wordt. Dit is nog maar een stap verwijderd van het eten van mensenvlees, een andere demonische Anunnaki eigenschap.

Buitenaardsen in hun buitenaardse lichamen consumeren al heel lang menselijk vlees en bloed. Tijdens de ‘heilige communie’ wordt symbolisch aan de deelnemers gevraagd om het bloed van Jezus te drinken en zijn vlees te eten. Jezus heeft NOOIT gezegd, dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed, en consumeer het in mijn nagedachtenis. Dit hebben de Anunnaki bedacht om de gelovigen te programmeren en om Jezus te bespotten.

In deze wereld waar uitbuiters zelf worden uitgebuit door groepen die ook weer worden uitgebuit, kunnen jonge kinderen worden uitgebuit door pedofielen. Dat kunnen familieleden of vrienden zijn.

Jezus, voor hij aan het kruis stierf, zou gezegd hebben, ‘Vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen.’ Dit is een toevoeging in de bijbel van de kerk die door de Anunnaki is gesponsord. Het diende hun duistere doelen.

Programmeringen in deze wereld moeten we serieus nemen. Niemand is er vrij van. Zelfs het voedsel dat we eten en de lucht die we inademen zijn beladen met ‘natuurlijke’ programmeringen die mensen nadelig beďnvloeden, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Daarom is het zo belangrijk om de herkenbare, maar ook de minder herkenbare programmeringen van deze Virtuele Werkelijkheid te helpen ontmantelen.

Laten we ons tot het uiterste inspannen om onze spirituele gezondheid te bewaren, hoe het duister ook zijn best doet om ons mee omlaag te sleuren.

Amitakh
Februari 2006
mind control

Corruptie van seksuele energiestromen, Overzicht

*Woordenlijst ascensie en evolutie
Home