Wat is bewustzijn?

Vorige pagina: Bezieling, bewustzijn en gespletenheid

Er bestaan zeer tegenstrijdige visies op wat bewustzijn is
en wat voor eigenschappen het heeft.
Is bewustzijn een product van iets anders?
Of is bewustzijn de kern van ons wezen?

Consciousness is the awareness of being aware.

Volgens een definitie van Ian Xel Lungold
is het bewustzijn dat beseft dat het bewust is, echt bewustzijn.
Wanneer je dus in de gaten hebt dat je iets opmerkt, iets beseft.
Maar je kunt je bewustzijn ook gewoon gebruiken
zonder dat je beseft dat je het aan het gebruiken bent.
Bewustzijn is altijd verbonden met een locatie.

(Uit: *Freedom Teachings, Ashayana Deane)

Bewustzijn is energie en alle energie is bewustzijn.

Een populaire misvatting in de wetenschappelijke arena
is dat bewustzijn een product van de hersenen is
en dus zal ophouden te bestaan als het fysieke brein sterft.
Deze ideeŽn ontkennen het bestaan van morfogenetische velden
en een multidimensionale werkelijkheidsstructuur.

Bewustzijn is een punt waar energie (vibratie) en de geest (spirit)
samenkomen en substantie krijgen.

Bewustzijn is een goddelijk attribuut;
uitbreiding van bewustzijn is het proces van absorptie
van steeds meer dimensies.

De onderliggende blauwdruk voor bewustzijn
waarop een multidimensionale identiteit wordt opgebouwd,
heet een morfogenetisch veld.

Er is geen wezenlijke afscheiding
tussen het fysieke vlak en bewustzijn.


(*Spiritual School of Ascension, Notes, November 2005)

Er zijn zes soorten bewustzijn:

1. Moleculair bewustzijn
ontstaat door het draaien van de moleculen
en schept de gloed/chi/het vuur dat de etherische cellen voedt.

2. Etherisch bewustzijn
ontstaat door het draaien van alle chakra's

3. Mentaal, emotioneel, intuitief en creatief bewustzijn
ontstaat door het ronddraaien van de subtiele lichamen

4. Droom-bewustzijn
Droombewustzijn wordt geweven door middel van intentie.

5. Gedachtevorm-bewustzijn
ontstaat terwijl je denkt vanuit eenheidsbewustzijn
door middel van algortimische vonken (firing) in de hersenen.

6. Droomtijd-bewustzijn
ontstaat als jouw droomtijd-zelf om je energieveld heen draait
of droomtijd in gaat terwijl je lichaam slaapt.

Bewustzijn kan worden gekopieerd, vermenigvuldigd of gestolen.

Meer in het algemeen wordt onderscheid gemaakt tussen
bezield bewustzijn en gemechaniseerd bewustzijn.

*Amitakh Stanford en de *Gnostici

Alles in deze materiele nepwerkelijkheid gevangen in tijd en ruimte
heeft bewustzijn nodig om te sturen en te bewegen.
Dat bewustzijn kan echt zijn of kunstmatig opgewekt.
Zelfs een zandkorrel heeft bewustzijn.

Er zijn drie basiscategorieŽn van bewustzijn
in de Virtuele Werkelijkheid:
1. Goddelijk bewustzijn van het Ware Licht
2. Duister bewustzijn van het Neplicht
3. Kunstmatig bewustzijn

Kunstmatig bewustzijn is onder te verdelen in de robots
die een programma uitvoeren zonder eigen intentie of wil
en het door-en-door kwade bewustzijn
dat Amitakh de 'ziellozen' noemt (the soulless ones).

Voor kunstmatig bewustzijn bestaat geen leven na de dood-
geen hemel of hel.
Als het lichaam sterft, staat dat bewustzijn op non-actief.
Maar de 'soulless ones' krijgen soms taken uit te voeren
op de astrale vlakten en kunnen dan 'voortleven'.

Het bewustzijn van het Neplicht is door het Duister voortgebracht
en bevat een mengeling van deeltjes uit het Ware Licht.
Deze deeltjes zijn het moeilijkst te redden
omdat ze zich niet zo maar laten afscheiden van het kwaad
waarmee ze zijn verweven.

Als bewustzijn van het Ware licht
het fysieke lichaam na de dood verlaat,
blijft het bewust omdat het niet afhankelijk is van beweging
in verband met het lichaam, zoals kunstmatig bewustzijn.
Daarom heeft het Duister speciale activiteiten bedacht
op het astrale vlak, om dit bewustzijn af te leiden en bezig te houden
tot de volgende incarnatie.

ReÔncarnatie eist een enorme tol van het bewustzijn.
Door dit proces verliezen de meeste mensen hun herinneringen
aan vorige levens en wordt voorkomen dat ze de waarheid gaan doorzien.
Met de Akasha-kronieken in astrale werelden is flink geknoeid.

Wanneer werkelijk goddelijke wezens hun kostbare wil
overdragen aan het Duister dan zal hun licht worden uitgedoofd
en wordt hun energie gebruikt
om deze Virtuele Werkelijkheid draaiende te houden.
Veel lichtwezens zijn duister geworden.

Uit: 'Essential Gnostic truths', Dr J. Chiappalone

Bewustzijn van categorie 1 is van het mineralenrijk
Categorie 2: het plantenrijk
Categorie 3: het dierenrijk
Categorie 4: de mens
Categorie 5: deva's, engelen

Ons bewustzijn gaat maar door.
We gaan dood en reÔncarneren opnieuw,
en brengen de tijd tussen incarnaties door op het astrale vlak
omdat we gewoon nergens anders naar toe kunnen.
De hele planeet is afgesloten.
Het is een stom systeem dat is ontworpen om lichtwezens uit te buiten.

Er zijn totaal drie typen bewustzijn, drie soorten wezens:
Goddelijke wezens, de robots of kunstmatige wezens, en demonische wezens.

Als het gaat om een menselijk lichaam
dan kunnen daar heel wat soorten bewustzijn mee verbonden zijn.
We zijn niet allemaal hetzelfde..

1. Mensen met Goddelijk bewustzijn uit categorie 4;
het was ooit de bedoeling dat ze zouden evolueren.
2. Duistere wezens, de robots.
3. Ongeveer een miljard mensen komen van andere planeten,
o.a. van Vulcan, Mars, Venus of de Pleiaden.
Hun bewustzijn is ooit door het Duister ontvoerd.
4. Er zijn 5 miljoen Ouden (Ancients)
5. Dan zijn er nog de 'Ancients of Ancients'.
6. Er zijn spirituele wezens uit categorie 5,
engelen en deva's, in menselijke lichamen aanwezig.
Ze komen deels uit de goddelijke en deels uit de duistere categorie.
7. Er zijn gevallen categorie-5 wezens in menselijke lichamen
8. Niet-gevallen goddelijke wezens uit categorie 5
9. Leden van het Reddingsteam met Christusbewustzijn

(N.B.:Als je genoeg energie verliest door je bewustzijnscentra (chakra's),
door negatieve energie aan te nemen, door vervuiling en duistere manifestaties,
kan het zijn dat je als deva dood gaat
en bij reincarnatie geen lichaam uit categorie 5 meer in stand kunt houden.
Je zakt dan een categorie.
Engelen kunnen vallen en een mensenlichaam aannemen;
mensen kunnen vallen en als dier terugkeren;
Je kunt zelfs als dier zo veel energie verliezen dat je terugkeert
als boom, groepje bomen of korenveldje.)

In 2001 deed Joseph Chiappalone verslag van de evacuatie
van veel levensvatbaar goddelijk bewustzijn van de planeet.
Het merendeel daarvan dat verbonden was met mens, dier, plant en mineraal
is toen geŽvacueerd en er is nog maar weinig licht achter gebleven.
Wat er nog aan goddelijk bewustzijn over is heeft een taak uit te voeren.

As most of the light has left this sorry globe
madness will consume the plane.
We now witness evil against evil.
The physical bodies of those evacuated may die off
or else remain on the earth as empty, robotic shells.
Those with psychic vision are seeing such shells in increasing numbers.


(Nu het meeste licht deze aandoenlijke planeet heeft verlaten
zal waanzin dit vlak verteren.
Het duister vecht nu tegen het duister.
De fysieke lichamen van de geŽvacueerden kunnen sterven
of hier blijven rondlopen als lege omhulsels.
Helderzienden komen zulke lege omhulsels steeds vaker tegen.)Over chakra's of bewustzijnscentra

Chakra's worden ook wel centra van bewustzijn of dimensies van je wezen genoemd.
Aangezien het 'zoekt en gij zult vinden'-principe ook op het subtiele vlak
van toepassing is zijn er leringen die elkaar tegenspreken.
Niet alleen over het aantal chakra's maar ook over de locatie ervan
ten opzichte van het fysieke lichaam.

Veel New Age leringen zeggen dat mensen gaan evolueren
van 7 chakra's of bewustzijnsgebieden naar 12:
de zogenaamde kosmische mens.
Die universele en kosmische chakra's
zouden in deze tijd worden geactiveerd.
Andere bronnen geven aan dat een buitenaardse geheime agenda
het doel heeft om de mens dat te laten geloven.

Vergelijk de volgende leringen:

*SSOA: Ascenderende mensen gaan naast hun 7 chakra's
nog 5 chakra's ontwikkelen.
Tien daarvan bevinden zich in het lichaam;
twee aan weerszijden van het hoofd,
een mannelijke en een vrouwelijke chakra.


*Matrix V: Mensen hebben 7 chakra's.
Reptilianen hebben er 12.


*Freedom Teachings:
Het chakra-systeem betreft aanlevering van energie
uit verschillende dimensies.
Er zijn 15 chakra-centra,
waarvan er 9 in het menselijk lichaam liggen.
6 chakra's zijn morfogenetische chakra's,
dat wil zeggen dat ze verbonden zijn met planetaire, universele
en galactische niveaus van ons wezen.
Ze kunnen gedurende deze eindtijd worden geactiveerd.


*Amitakh/*gnostici: Mensen hebben zeven chakras.
Die waren allemaal ontworpen om op etherisch, niet-fysiek niveau te functioneren.
Het zijn ons lichaam, deze planeet, dit universum en deze kosmos
die een elektromagnetische gevangenis vormen
waar ons bewustzijn niet aan kan ontsnappen.
Wie zijn wil overlevert aan zijn lichaam, de aarde, de kosmos of het universum
staat zijn goddelijke kracht af aan de duistere schepper van materie,
de halfgod of demiurgos zoals Plato hem noemde.
De levensenergie die hier door ons lichaam en chakra's heen stroomt
is niet zuiver, maar geprogrammeerd en bewerkt.

De aard van deze werkelijkheid
*Woordenlijst ascensie en evolutie

Home