Samenvatting Zeitgeistmovie deel 1

Tien geboden...
Wie biedt er meer?
- Alexander PolaEr is een waslijst van 'historische' figuren
die precies dezelfde attributen hebben:
geboren op 25 december uit een maagd * een ster in het oosten *
vereerd door 3 koningen * leraar op 12-jarige leeftijd * 12 discipelen * gedoopt op zijn 30e * stierf aan het kruis * herrees na drie dagen.

Veel van deze attributen (of allemaal) worden gedeeld door o.a.
Horus (Egypte),
Krishna (India),
Mithra (Perzie),
Attis, Adonis (Griekenland),
Prometheus (Kaukasus)
en natuurlijk Jezus Christus.

Benamingen voor deze figuren in de literatuur:
Lam Gods
Het Licht,
Koning der Koningen,
Licht van de wereld,
Alpha en Omega.

De conclusie in de film is dat het hier gaat om restanten van een oude zonnecultus. De zon beweegt door de hemel tot 21 December en 'sterft'. Gedurende 22, 23 en 24 December lijkt hij stil te staan. Dan volgt de wederopstanding: de zon wordt opnieuw geboren en begint aan een nieuwe cyclus.

De 12 discipelen zijn de 12 tekens van de dierenriem.
Sirius is de heldere Ster in het Oosten, die op 25 december op een lijn staat met drie andere sterren, de "drie Koningen" genoemd.

De Tien geboden zijn afkomstig uit het Egyptische Boek van de Doden, waar de gelovige in het hiernamaals een verklaring aflegt over zijn incarnatie:
Ik heb niet gemoord, ik heb niet gelogen, etc.
Nu omgezet naar 'gij zult niet doden'
en 'gij zult geen valse getuigenis afleggen'
en nog acht van die gij-zult-nieten.

Zie ook in de Woordenlijst: Christus
Home