Verdediging tegen energetische aanvallen

Subtiele werelden:
5a Subtiele zelfverdediging: Inleiding


Over de noodzaak tot zelfverdediging

Is het nodig om jezelf te verdedigen tegen aanvallen op het subtiele vlak?
In het Engels heten zulke aanvallen psychic attacks.
Ze kunnen worden veroorzaakt door wezens of groepen met een fysiek lichaam,
of door parasitair bewustzijn vanuit wat wij andere dimensies noemen.
Allerlei combinaties zijn ook mogelijk.

Jouw houding ten aanzien van de noodzaak tot zelfverdediging heeft veel te maken
met jouw perspectieven op de zin van het aardse leven. Wie een evolutiemodel aanhangt,
dat van de aarde als leerschool, kan het idee hebben dat harde lessen en veel lijden
garant staan voor snelle ontwikkeling en vooruitgang.
Wie een gnostisch perspectief heeft, weet dat parasitaire krachten aardse dimensies beheren.
Piratenbewustzijn is uit op het maximaal uitmelken en exploiteren
van lichtbewustzijn, voor zover dat nog aanwezig is
in plant, dier, mens, de natuur, de elementen.

Energetische aanvallen kunnen tot gevolg hebben dat je delen van jezelf verliest
of dat delen van jouw etherische en fysieke lichaam worden bezeten door ander bewustzijn.
Hoofdpijn, allerlei vormen van spanning in je fysieke lichaam, energiegebrek,
lusteloosheid en depressieve gevoelens kunnen het gevolg zijn van energetische aanvallen.

Zelfbescherming zou ook noodzakelijk zijn omdat het aardse leven collectief wordt bestookt
met manipulatieve moderne technologie. Engelse benamingen hiervoor zijn o.a.
psychotronics (psychotronica), EMP = Electromagnetic Pulse transmissions,
HAARP= High Frequency Active Aural Research Program.
Ook het gebruik van elektriciteit in moderne huishoudens
en de installatie van allerlei draadloze toepassingen voor telefonie en het internet
maken deel uit van agenda's om mensen geestelijk, lichamelijk, emotioneel en spiritueel
uit te putten, beheersbaar te maken, of te vernietigen.


Besmettelijke gedachten

Bezien vanuit een gnostisch perspectief zijn er gevaarlijke gedachtevormen in omloop
over de noodzaak tot zelfverdediging, die zich als virussen hebben verspreid.

De eerste groep richt zich tactisch gesproken op ontkenning en wegmoffelen:
De materiŽle dimensies worden als enige werkelijkheid erkend.
Andere dimensies bestaan dan niet, subtiele energie bestaat niet.
Jouw intenties en wat jij denkt kunnen dan geen subtiele invloed hebben
op anderen of op collectieve energievelden.
Daarbij heeft de moderne wetenschap alle oude kennis over bezetenheid en magie bedekt of vervangen,
door het te bestempelen als bijgeloof, angst door onwetendheid, of onzin.
Exorcisten uit de katholieke kerk worden binnen de eigen gelederen in een verdoemhoekje gestopt.

Bezetenheid of invloed op afstand bestaat niet voor hedendaagse psychologen:
Alleen jouw bewustzijn zou verbonden zijn met jouw lichaam
en dus zou alleen jij verantwoordelijk zijn voor jouw daden en gedachten.
Wie het niet redt in deze samenleving zou dat alleen aan zichzelf te wijten hebben,
is te slap of karakterloos om tegen een verslaving te vechten,
of heeft de stomme pech dat zijn genetische erfenis niet deugt.

De tweede groep virale gedachtevormen ontkent het bestaan van subtiele werelden niet,
maar hangt het idee aan dat een spiritueel ontwikkeld, goed mens vanzelf uitstekend beschermd is
en dus nergens last van zou hebben. Dat alles binnen het wereldbeeld van de aarde als leerschool.
Als jij energetisch wordt aangevallen, dan is dat jouw karma of je verdiende loon,
of je bent betrokken bij een leerproces dat jouw evolutie of dat van het geheel dient.
Angst en bijgeloof kan ook binnen dit kader worden aangesproken:
Houd je liever niet bezig met zulke zaken, dan blijf je buiten schot.

Omdat deze gedachten veel groepen op het subtiele vlak sturen,
leren mensen in de loop van hun leven stelselmatig de symptomen van subtiele aanvallen
te onderdrukken of gewoon te negeren.
Zelfs alarmsignalen van het lichaam krijgen geen aandacht meer.
Informatie over weerbaarheid op dit gebied is schaars.


Weerbaarheid

Als het over zelfverdediging, weerbaarheid, of tegenaanvallen op het subtiele vlak gaat,
heeft iedereen zijn eigen ingangen, stokpaardjes en overtuigingen
over wat de beste preventieve maatregelen of remedies zouden zijn.

Het nut van zelfdiscipline en een sobere levensstijl wordt vaak benadrukt.
In algemene zin is het van belang dat een lichtwezen bewust blijft van zijn spirituele agenda,
en die niet ondergeschikt gaat maken aan de duistere agenda's van het leven op aarde
(ook wel het Spel, de Matrix, Maia, het Programma of het Net genoemd).

Op de volgende pagina's komen mensen aan het woord die hun visie geven
op zelfverdediging op het subtiele vlak.
Adviezen kunnen elkaar overlappen maar soms ook tegenspreken.
Maak zo bewust mogelijk contact met jouw innerlijk weten
om te bepalen wat nuttig en zinvol voor is voor jou.Subtiele werelden:
5b. Subtiele zelfverdediging: Robert Bruce


Subtiele werelden: Overzicht


*Woordenlijst ascensie en evolutie
Home