Subtiele werelden

Over manipulaties aan etherische en astrale lichamen
Mei-juli 2008


Spirituele strijdvaardigheid

Lichtwerkers zijn lichtpuntjes in een zee van duisternis.
Ze moeten het maar zien vol te houden in deze corrupte wereld,
omgeven door hongerige demonische wezens,
tussen de robot-slaafjes van het duister, en de gevallen lichtwezens
- voorheen lichtwezens net als zij.
Velen strijden dapper verder. Ze geven niet op
al ziet het er soms hopeloos uit
al wordt de ene spirituele aanslag na de andere op hen gepleegd.

In het lichaam van hun fysieke incarnatie
lijken ze losse stippen waarheid in webben van leugens,
maar ze zijn NIET alleen.
Dat weten ze, op spiritueel niveau,
ook al kan het bewustzijn van hun dagelijkse persoonlijkheid
dat misschien niet helemaal volgen.

Wie denkt dat hij zijn fysieke lichaam is,
of zijn astrale lichaam,
of zijn DNA, voorouders, of bloedlijnen,
of de optelsom van al zijn incarnaties, en verder niets -
die kan lichtelijk in paniek raken bij de mededeling
dat het water ons hier flink naar de lippen zal stijgen
en dat het neplicht van de zon nog eenmaal flink zal oplaaien
voor het voorgoed gaat uitdoven.
Het wiel van incarnatie houdt eindelijk op te draaien.
Het einde der tijden breekt aan voor de zonneaanbidders.

Tragisch is het inzicht dat veel gevallen lichtwezens
gevangen in de klauwen van het duister
niet meer tegenstribbelen - niet eens meer weten
hoe ze energetisch zijn ingelijfd in duistere agenda’s.
Ze zijn hun goddelijke wil kwijt aan hele series verslavingen
die hen vastketenen aan deze Virtuele Werkelijkheid.
Trieste drama’s spelen zich af en hebben zich hier afgespeeld.
Het echte Licht heeft veel verliezen te betreuren.

Sommigen herinneren zich vaag dat ze hier ooit met een doel gekomen zijn
maar zitten nu zo verstrikt in de programmerende webben van het duister
dat ze geloven dat het doel van hun incarnatie evolutie is
binnen deze materiele wereld, en ascensie naar hogere bewustzijnsniveaus
binnen deze duistere kosmische schepping.


Subtiele manipulaties

De volgende pagina’s gaan dieper in op informatie over subtiele werelden.
Ze kunnen lichtwezens helpen om door de leugens en het bedrog heen te prikken
die valse spirituele leiders in machtsposities lang hebben misbruikt.

De oude gnostici wisten dat kennis over demonisch bewustzijn
en de duistere inrichting van deze materiele dimensies
nog geen vrijheid opleverde.
Wie weet dat hij gevangen zit, is met die kennis nog niet bevrijd.
Maar het belang van die kennis zit hem in de enige vrije wils-beslissing
die voor een lichtwezen telt: Trouw blijven aan je innerlijk licht en weten.
Jouw wil niet afstaan aan het duister van de Grote Piraat.

Lichtwezens zullen pijnlijke inzichten en spirituele zuivering verkiezen
Boven onwetendheid, vergetelheid, afleiding en andere verdovingen.
Tijdens dat proces groeit de spirituele kracht om door te vechten,
eigenzinnig, schijnbaar eenzaam of tegen beter weten in van de persoonlijkheid
van jouw incarnatie. Ook al is het lijden van de wereld soms ondraaglijk:
liever bewust, gevoelig en strijdbaar dan verdoofd en machteloos.

Tijdens het bestuderen van deze esoterische of “geheime” kennis
is het raadzaam te beseffen dat robots, demonen en lichtwezens
allemaal hun eigen agenda hebben.
Lichtwezens zullen zich door hun innerlijk licht en weten laten leiden,
terwijl robots en demonische hulpjes zich hier zo goed mogelijk willen vermaken,
overleven in hun biologische lichaam en genieten ten koste van anderen.

Lichtwezen, vergelijk jezelf niet met de duistere wezens om je heen.
Je hebt jouw eigen spirituele agenda.
April 2008


Imitatielichtwerker©Monique Spangenberg
Neplichtwerker in actie


Subtiele werelden

1.Wat is een egregor?

Over kunstmatig bewustzijn op het subtiele vlak

2. Subtiele programmeringen

Amitakh over de vele soorten programmeringen
die deze kunstmatige werkelijkheid in stand houden

3. Subtiele lichamen

Over het etherisch lichaam en het astrale lichaam

4. Woordenlijst astrale begrippen

5. Subtiele zelfverdediging

5a Inleiding
5b Robert Bruce,
perspectief van een astraal reiziger en astraal helderziende
5c Judith Orloff
over energievampiers; perspectief van een intuïtief invoelende
5d William Baldwin,
perspectief van een psychiater die werkt met hypnose/regressie
5e Carissa Conti en James Bartley,
perspectief van MILAB-slachtoffers (ontvoerd door militaire groepen)
5f David Cowan
perspectief van een onderzoeker van storende effecten van aardmagnetisme en leylijnen
(geostress) en gebruik van elektronische apparatuur (electrostress)
5g Amitakh Stanford
een gnostisch perspectief

6. Astrale parasieten en huidaandoeningen
Home