Spirituele oplossingen: Bevrijd jezelf uit mind control programma's

Spirituele Oplossingen:
7. Bevrijd jezelf uit de Matrix
(uit Mind Control Programma's, het Net,
de illusie van het Spel)


Op deze pagina:
Project Paperclip en Mind Control als geheime wetenschap
Neal Owen Kruse over verleiding en misleiding
Jonathan over subliminale programmeringen
Jordan Maxwell en Michael Tsarion: leer symbooltaal
Michael St Clair: Versmeltende dimensies
Carissa Conti: tips van een MILABS mind control slachtoffer

Project Paperclip en Mind Control als geheime wetenschap

(Bron: Mark Phillips e.a., The Most Dangerous Game)

“De oorsprong van psychologische oorlogvoering ligt in Nazi Duitsland.
Men sprak van “wereldbeeldoorlog”:
de manier waarop de Nazi’s naar de wereld keken
moest worden opgelegd aan de landen die ze bezetten en veroverden.
De Amerikanen hebben daar hun eigen versie van ontworpen.
Zij noemen het psychologische oorlogvoering.”
- Christopher Simpson

Mark Phillips, voormalig CIA agent, over Project Paperclip:
“Dat is een Project van de CIA om fascistische en Nazi-geleerden
over te brengen naar de Verenigde Staten.
De redenering was: als wij hen niet binnenhalen, krijgen de Russen hen in handen.
In 1946 gaf president Truman zijn goedkeuring aan Project Paperclip.
De CIA plaatste hen in het leger, in de industrie en in hoge scholen en universiteiten.
Meer dan 700 geleerden die zich bezighielden met voortstuwingstechnieken (propulsion scientists)
werden binnen gehaald; zij gingen het Amerikaanse ruimteprogramma leiden.
Meer dan 600 “mind scientists” gingen in Amerika gewoon verder
met hun mind control-onderzoeken, o.a. MK ULTRA.

De eerste proefkonijnen waren mensen uit het Amerikaanse leger.
Ze kregen drugs zonder hun toestemming.
Eind jaren 50 werden hersenspoeltechnieken onderzocht.
De geleerde Ewen Cameron leefde zich uit op patiënten van een psychiatrische instelling.
Hij liet zijn slachtoffers weken lang 24 uur per dag luisteren naar zijn bandopnamen
om hun denkpatronen te vernietigen.
Dr. Ewen Cameron was hoofd van de Canadese, Amerikaanse en Wereldvereniging van Psychiaters.
Via de CIA kreeg hij binnen het kader van MKULTRA miljoenen dollars toegespeeld voor zijn experimenten,
met o.a. electroshocks, drugs en hersenoperaties. In 1970 hebben overlevenden en hun families
verschillende rechtszaken aangespannen;ze hebben buiten de rechtszaal vergoedingen ontvangen.
Sindsdien is Ewen Cameron's naam zo veel mogelijk "weggewist"
uit de geschiedenis van en verslaggeving over psychiatrie.
Mark Phillips: “De Nazi’s hebben de oorlog helemaal niet verloren.
Ze moesten alleen verhuizen. Oorlogen worden niet meer op het slagveld gewonnen,
maar in de "minds" van mensen.”


Geprogrammeerde gelovige, ©Monique Spangenberg

Herken de verleiding en misleiding

Bron: Neal Owen Kruse, A Letter to my Friends

Het kwaad functioneert van achter een scherm van goedheid...
Wie het duister wil begrijpen moet begrijpen wat verleiding en misleiding is.
Misleiding wordt gebruikt om de gehele mens te vangen:
lichaam, mind, zijn wilskracht .. en dat alles is niets minder
dan een proces van verleiding.
Ze zijn uit op onze lichamen voor de seks, als arbeidskrachten, als voedsel;
op onze genen, onze emotionele en seksuele energie,
onze zielen en onze hogere vormen van spirituele energie.

Ze weten dat als ze erin slagen deze geloofssystemen op te zetten
die de waarheid voor de massa verbergen, ze zich niet druk hoeven te maken
over een enkeling met een paar documenten die kan bewijzen wat er werkelijk gaande is.
Ze weten dat zulke feiten de mensen niet van gedachten doen veranderen..
ze weten dat mensen niet wakker zullen worden, zelfs als ze worden overdonderd
met sterk conflicterende feiten.


Oplossing:
Herken subliminale programmeringen

Bron: “Subliminal messages and Bono from U2” - you tube video by Jonathan

Wie ontwaakt wordt een pedofiel genoemd,
een terrorist, of schizofreen,
of gewoon een complete idioot.
Hoe kan je hiertegen vechten?

Leer de subliminale boodschappen in reclames, tijdschriften etc. herkennen.
Laat anderen zien hoe ze dit zelf ook kunnen leren zien.
Trek je conclusies uit wat je waarneemt. Ga grotere verbanden zien.
Houd op van alles uit je hoofd te leren.
Leer echt denken!

Drink geen kraanwater, en ook geen water uit flessen.
Zoek bronwater, en als je dat niet kunt vinden, drink dan gedestilleerd water.
Geen kunstmatige zoetstoffen!
Geen tv! Kijk geen tv, alsjeblieft.
Vermijd vrijwel alle commerciële muziek.
Blijf weg van Microsoft Windows.
Alsjeblieft blijf weg van Windows!

Laat je schuldgevoelens varen.
Je slechtste gedachten en fantasieën zijn geïmplanteerd
om te zorgen dat jij je schuldig voelt.
Dit zal tegen jou worden gebruikt wanneer je sterft
en het is zelfs mogelijk dat je deel uitmaakt van Project Bluebeam
en de opdracht krijgt om zelfmoord te plegen.

Ze doen zich voor als God.
Het komt heel geloofwaardig over allemaal, wat ze doen.
Als de bovennatuurlijke gebeurtenis plaatsvindt, denk jij dat het God is.
Dan komen de schuldgevoelens boven,
die daar door hen en andere entiteiten zijn geplaatst.
Ze pakken je op jouw schuldige gedachtevormen
en gebruiken die tegen jou.

God zou jou nooit veroordelen,
net zoals jij nog geen cel in je lijf zou veroordelen omdat die kanker krijgt..
alles wat je dan wilt is heling.
Aanbid geen enkele NAAM.
Als Jezus heeft bestaan dan zou hij je nooit hebben gezegd
een naam te vereren!
N.B. Het drinken van uitsluitend gedestilleerd en gedemineraliseerd water
zou volgens verschillende bronnen niet aan te raden en zelfs gevaarlijk kunnen zijn,
omdat dit water vitale zouten aan het lichaam zou kunnen onttrekken.Oplossing: Onderzoek de aard van het kwaad
Leer symbolen en beeldtaal lezen

Bronnen: Michael Tsarion, Jordan Maxwell

Who is leading us?
We have MISleaders.
We are in serious trouble.

- Jordan Maxwell

Volgens Michael Tsarion zijn mensen door genetische experimenten van buitenaardsen
nu allemaal schizofreen van aard geworden. Wie dat begrijpt moet verantwoording gaan nemen
voor zijn eigen corrupte en gespleten innerlijke toestand, ook al heeft hij die niet zelf veroorzaakt.
Een psycholoog of psychiater die iets waard is,
heeft kennis van die gespleten bewustzijnstoestanden binnen de mens en menselijke collectieven.
Een psycholoog of psychiater die zijn eigen gespletenheid niet onderkent is niks waard,
en zal alleen schizofrenen buiten zichzelf tegenkomen, die hij natuurlijk niet kan helpen.

Mensen worden bespeeld via hun onderbewuste,
dat niet in open contact met hun dagelijks bewustzijn functioneert -
tenzij je leert symbooltaal te lezen. Dat is de taal die jouw onderbewuste spreekt.
Die symbolen hebben een oorsprong, betekenis en eigen vibratie.
Het leren herkennen en lezen van symbooltaal is geen grap - het is van het grootste belang,
anders word je erdoor beinvloed of zelfs geheel gestuurd, zonder dat je begrijpt wat er gebeurt.

Mensen als Jordan Maxwell hebben baanbrekend werk verricht bij het naar buiten brengen
en openbaar maken van symbooltaal die door de Illuminati (Anunnaki, Nephilim) wordt gebruikt.
Hun symbolen zijn vooral "hidden in plain sight": ze zijn overal, recht onder onze neus,
zonder dat we er aandacht aan geven of vragen bij stellen. In de vorm van gebouwen,
in de logo's van alle grote merken en maatschappijen en organisaties,
in woorden en namen, in kleuren, cijfers en getallen.
Het wordt tijd om die vragen WEL te gaan stellen, voort te bouwen op elkaars bevindingen,
informatie te verspreiden en ons bewustzijn uit te breiden.

Als er beerputten open gaan, trekken sommige mensen zich terug.
Maar wie de waarheid dient weet dat de prijs voor onwetendheid uiteindelijk vele malen groter is
dan de prijs die we betalen voor kennis en verlichting. Want het is curruptie, stank en rommel
die zichtbaar wordt als er verlichting bij komt.
We moeten ontwaken uit onze gemeenschappelijke trancetoestand
en ophouden een leeg, kunstmatig en zinloos bestaan als "happy depressives" te leiden.

We MOETEN die keus maken, want het alternatief is dat je zelf een psychische vampier wordt.
Volgens Tsarion is weglopen voor het kwaad in de wereld of ontkennen dat het bestaat
een vorm van spirituele zelfmoord, waardoor een mens verandert in een roofdier.
Die kan dan alleen nog leven om te consumeren wat anderen hebben gemaakt.
Deze spirituele zelfmoordenaar is een groot gevaar in deze wereld, want hij is gewelddadig -
met betrekking tot zichzelf en iedereen die hij ontmoet.
Of hij zich daar nou van bewust is of niet...

Jordan Maxwell adviseert ook om als burgers te eisen dat het labyrynth van ondoorzichtige wetten
wordt vervangen door duidelijke, doorzichtige wetten- voor het te laat is.
Zie ook:
Jordan Maxwell interview 2006:
Fysieke lichamen van Amerikanen maken deel uit
van de bezittingen van de Engelse koningin


Michael St Clair: Dimensies die versmelten

De helderziende futurist Michael St Clair claimt dat hij nakomeling is van voorouders uit Sirius.
Volgens hem kan je dat aan zijn gezicht en iets puntige oren zien.
Hij beweert dat het allemaal heel mooi en spannend is wat er te gebeuren staat.
Bloedlijnen en afkomst zijn niet zo belangrijk, zegt hij,
want alle mensen op aarde komen oorspronkelijk van andere planeten en sterrenstelsels.

Michael is een van vele channels en groepen die een grote "dimensional shift" aankondigen.
Die is al aan de gang. We maken die overgang nu mee, of we erin mee willen gaan of niet.
Mensen hebben hun bestaan geleid op basis van het gebruik van hun lineair denkende verstand;
dat is leven in de "buitenwereld."
Dat verstand wordt meegevoerd, omgezet, gaat transformeren naar het psychisch ervaren
van ruimte en tijd in meerdere dimensies tegelijkertijd.

Het betekent dat wat we als onze oude werkelijkheid beschouwden -
de wereld om ons heen - gaat oplossen. De samenlevingsverbanden die we kenden
en de maatschappij zoals die voorheen functioneerde - dat alles verbrokkelt en stort ineen.
We moeten opnieuw leren, en daarvoor moeten we de programmeringen in ons verstand neutraliseren.

Michael: "Er zijn geen leringen. Je zult je eigen leraar moeten zijn.
Zoek zelf uit wat voor jou van belang is.
Als het lineair denkende verstand straks geen enkel houvast meer heeft,
word je gedwongen een psychisch bestaan op te bouwen.
Het zijn altijd al psychische krachten geweest die de materiele wereld hebben opgebouwd...
Ik heb de "echte wereld" verlaten. Ik leef in de wereld van elven,
dimensionale poorten die niet meer verborgen zijn, vortexen .. dat is mijn werkelijkheid."


Tips van een mind control slachtoffer: Carissa Conti

Ontvoeringen en gijzelingen kunnen lichamelijk zijn,
of verstandelijk (gedachtepatronen worden bewerkt, dit is gebruikelijk in mind control),
of etherisch (jouw astrale lichaam wordt gemanipuleerd, meestal terwijl je fysieke lichaam slaapt),
of spiritueel (met betrekking tot je goddelijke wil en intenties).

MILABS is een afkorting voor MILitary ABductionS.
Bij dit soort ontvoeringen door het leger zouden zowel mensen als buitenaardsen zijn betrokken.
Anderen beweren dat het gaat om hybride wezens: half mens, half buitenaards; of half mens, half robot.
Daarnaast zijn er verslagen van ontvoeringen door buitenaardsen via fysiek aandoende technieken,
en ontvoeringen via "hyperdimensionale" of "multidimensionale" technieken
door wezens die van buiten tijd en ruimte lijken te opereren.
Uit: Chasing Phantoms; MILABS and Mind Control

Carissa Conti:
De gemiddelde mens gelooft,
dat wanneer de regering inderdaad over geheime technologie zou beschikken,
en wanneer er andere werkelijkheidsgebieden zouden bestaan,
dat men - die gemiddelde mens - daar dan van op de hoogte zou zijn.
Het feit dat hij er niets over heeft gelezen of gehoord in de krant of de media
betekent dat het dus ook niet kan bestaan,
en wie daar iets anders over te melden heeft is dan gewoon getikt.
Nou wil ik niemand uit zijn droom helpen hoor,
maar wat stelt de gemiddelde mens voor "hen" voor?
Niets. Hij is niemand. Helemaal niemand.
Dus waarom denkt de gemiddelde mens dat hij ergens van op de hoogte zou moeten zijn?
Een slaveneigenaar brengt geen verslag uit aan zijn slaven.

Door de jaren heen heb ik geleerd dat een persoonlijke lage frequentie
er vaak de oorzaak van is dat je voortdurend wordt lastig gevallen.
Wie zich door angst en paranoia in frequentie laat neerhalen,
wordt een eenvoudige prooi.
De beste zelfverdediging bestaat uit een maximaal bewustzijn
vergezeld van minimale emotionele hysterie.

Okee, er bestaat technologie om jouw gedachten te lezen.
Misschien wordt jouw telefoon afgeluisterd of volgt iemand wat jij denkt.
Jouw frequenties kunnen op afstand worden gescand.
Nou en? Dacht je dat je alleen was?
In plaats van doemscenario's te bedenken en je allerlei drama's in te beelden,
doe je er beter aan je eigen frequentie te verhogen.
Je verbindt je met je hoger zelf, je bron, je hogere bewustzijnsenergie, het licht -
en dan stap je zo uit de 3D-illusie die zij jou voor willen houden en opdringen.

Er worden veel MIND GAMES - psychologische spelletjes - gespeeld via de angstfrequentie.
Dat is grotendeels bluf en intimidatie, vooral als er psychische aanvallen mee gemoeid zijn.
Laat je er niet door meesleuren. Als je begrijpt wat ze proberen te bereiken,
bewaak jij je eigen frequentie en kunnen ze je niets maken.

Soorten psychische aanvallen:
1.
Doelbewuste mentale aanvallen op een individu door een persoon of groep mensen
met de intentie dit individu kwaad te doen of te manipuleren
2.
Negatieve entiteiten die zich aan individuen proberen te hechten
om hen kwaad te doen en/of te profiteren van hun levensenergie
3.
Gerichte - onderbewuste of onbewuste - slechte gedachten over mensen of groepen
die daardoor negatieve energie ontvangen.
Over het aandeel in de menselijke bevolking dat tijdens zijn slaap astraal zou zijn ontvoerd
lopen de meningen ver uiteen. Mila (SSOA) had het over 70% van de wereldbevolking.
De MV auteur beweert dat het 100% is in bepaalde doelgebieden, en verder afhankelijk van je DNA.
Blonde, blauwogige mensen hebben meer kans ontvoerd te zijn, evenals mensen
die afstammen van Indianen of van de Kelten/Druiden, vanwege hun psychische vermogens.
Carissa vermoedt dat militaire afdelingen werken met fysieke implantaten,
maar dat het merendeel van de ontvoeringen etherische implantaten en scanningmethoden betreft
om de slavenbevolking in de gaten te houden - net zoals een veehouder
loslopend vee vangt om te brandmerken en daarna weer "vrij" laat grazen
in de matrix-weiden van het dagelijks bestaan in 3D.
Carissa: Zij - daarmee bedoel ik de militaire "black ops"
(black operations, geheime afdelingen en projecten), de hybriden of wie het ook zijn,
maken misbruik van hun kennis over het functioneren van het menselijk brein.
Wij mensen zijn ongelooflijk eenvoudig programmeerbaar en open voor suggesties.
We reageren sterk en vaak emotioneel en fysiek op onze omgeving, woorden, frequenties.

Voorbeelden van programmeringen die Carissa 's nachts ontving: `
"Je zult uitsluitend zien wat er mis is en lelijk in de wereld!" en
"Je kunt je niet herinneren wie je bent, wat anderen ook tegen je zeggen."
Carissa deprogrammeerde zichzelf. Wanneer je de bedoelingen en tactieken herkent,
dan ben je volgens haar al een heel end op weg.
Gedachten die dan te negatief of leeg of zelfs hatelijk waren, leerde ze herkennen als programma's -
het waren ingegegeven, opgelegde gedachten, niet haar eigen gedachten.
Als je dat begrijpt, kan je impulsen die door zulke negatieve programma's worden ingegeven,
bewust in bedwang leren houden. Je neutraliseert de programmeringen.
Het vraagt wat oefening, maar het is zeker te doen.

Denk ook niet dat manipulaties in droomtijd altijd vanuit "hogere dimensies" komen.
Militaire operaties werken met helderzienden en "remote viewers" om slachtoffers op afstand
geestelijk te breken. Kinderen met psychische vermogens zijn ingezet in miltaire operaties
om vijanden te breken of zelfs te doden. De mogelijkheden van misbruik van geesteskracht
worden al lang "benut" in internationale conflicten.

Regel 1: Ontken niet wat er gebeurt!
Veel mensen krijgen waarschuwingen en signalen vanuit hun eigen hoger zelf,
die ze stelselmatig negeren. Dat is niet slim. We moeten leren luisteren naar ons innerlijke zelf.
Ik bedoel niet dat we onze persoonlijke macht moeten weggeven door bang te worden,
maar er gebeurt zo veel van achter de schermen dat we onze koppen niet in het zand moeten steken.

Regel 2: Verbind je met je hoger zelf/hogere machten
en til jezelf uit 3D-frequenties vol angst en negatieve gedachtepatronen.
Door dit te doen verander je de uitkomst van eventueel bedreigende situaties.
Probeert iemand mij lastig te vallen? Ik dacht het niet. Ik ben geen gewillig slachtoffer!
Weet dat alles wat je nodig hebt om jouw frequentie te verhogen al in jou zit.
Maak die verbinding, stem je af op je hoger zelf!

Regel 3: Zeg NEE.
Dit klinkt bijna te simpel om waardevol te zijn, maar ik heb het gedaan en het werkt echt.
"Neen. Mooi niet. Ik ben het hier niet mee eens. Dit is NIET wat ik wil. Nee, nee en nog eens nee. Nee!"
Wanneer je in paniek dreigt te raken of meegesleurd wordt door angstfrequenties,
helpt deze tactiek om jouw frequentie weer te verhogen en je aan regel 2 te kunnen houden.
Je verwerpt - liefst rustig - het scenario dat men jou probeert op te dringen.

Regel 4: Doordrenk jezelf met het besef dat jij macht hebt over je eigen leven - niet zij.
Je kunt worden aangevallen, inderdaad.
Maar ik heb gezien hoe mensen zich na een psychische aanval
of na een ontvoering geestelijk en spiritueel helemaal laten afbreken.
Het begint met een inbreuk op jouw werkelijkheid. Maar reageer daar naar behoren op -
niet met angst en machteloosheid.
Sta niet toe dat je stukje bij beetje steeds verder en verder wordt afgebroken,
tot er niets van je overblijft. Daar heb jij macht over! Gebruik die macht.
En wat ze jou willen laten geloven, is dat je die macht NIET zou hebben. Dat is hun tactiek.
Soms is die tactiek zelfs 100% van alle wapens die ze tegen jou in huis hebben!

Een vorm van zelfverdediging die blijkt te werken wanneer je wordt lastig gevallen door ontvoerders
of door negatieve entiteiten, komt naar voren uit verslagen van christelijke mensen.
Wanneer ze iets uitroepen in de trant van "Stop in de naam van Christus" of
"Ik beveel je te vertrekken in de naam van Jezus Christus!" worden ze op slag met rust gelaten.
Bij fysieke ontvoeringen laat men ontvoerden direct vallen als een hete aardappel.
Het is kennelijk een manier om je te verbinden met een bepaald team
en je doet een beroep op hun macht wanneer je negatieve entiteiten beveelt
om jouw werkelijkheid te verlaten. Het is dus bijzonder effectief in noodgevallen,
al spreekt het wel voor zich dat je een verbinding met het idee of bewustzijn van Jezus moet voelen
omdat je anders lege woorden zou uiten, zonder stuwende intentionele kracht erachter.

Tip: Leer je eigen zwakheden te besluipen, zoals de oude Toltecs deden;
zoals Carlos Castaneda ook leerde van zijn nagual Don Juan.
Het is een goed advies.
Ken jezelf en zorg dat jouw zwakheden JOU niet besluipen en overnemen.

Tip: Door zo helder, alert en bewust mogelijk te leven gedurende de dag,
zal dit ook zijn effect krijgen op jouw helderheid en bewustzijn tijdens je slaap.
Dat maakt je ook tijdens je slaap weerbaarder.
Spirituele Oplossingen: 8. Amitakh en de gnostici
Terug naar overzicht Spirituele oplossingen


*Woordenlijst ascensie en evolutie
Home