Wachters van de Aarde: Namlu'u

Sigun, een plek op aarde, werd door 'Mami' uitgekozen voor de kolonie en het station voor experimenten van de kleine groep vluchtelingen. Meer over de Namlú'u, de wachters van het aardse reservaat, die daar al aanwezig waren (vrij uit Anton Parks, Ádam Genisiš) door de mond van Sa'am/Enki/Osiris...

De wachters van Uraš (de aarde) reizen meestal in groepjes van twee of drie. Ze zijn zo'n 4,5 meter lang. Door hun bijzondere genetische samenstelling hebben ze een ongeëvenaard etherisch lichaam. Door middel van een proces dat mij volslagen onbekend is kunnen ze hun tonen veranderen en moeiteloos van de 7e naar de 3e dimensie reizen. Hun etherisch omhulsel is parelachtig violet-rose. Het lijkt de goddelijke essentie van de Eerste Bron te weerspiegelen...

De Namlú'u openen hun mond niet om te spreken; ze gebruiken de Kinsag (=telepathie) automatisch. Ze zijn enorm ontwikkeld en kennen veel dialecten, waaronder ook de taal van de Reptiliaanse priesteressen (die geen enkele Reptiliaanse man kon spreken).

Van meet af aan merkte ik op dat ze zich van de ene dimensie naar de andere kunnen verplaatsen door gebruik van tachyon-velden (Turzalag), de basisstructuur van materie van de tijdloze vortexen. Wij gebruiken dat veld ook, maar alleen om hier van het ene punt naar het andere te reizen. (NB: zie woordenlijst *Sterrenpoort, Freedom Teachings: het verschil tussen sterrenpoorten en tijdpoorten) Als ze naar de Ki komen, functioneert elke groep Namlú'u op een bepaald terrein. Als hun missie is volbracht komen ze soms bij ons op bezoek.

De Anunna hebben veel problemen met hun aanwezigheid. Deze wachters van de aarde kunnen de gedachten van anderen opmerken en traceren. Als ze problemen of gevaar voorzien, krijgen ze een roodachtige kleur. Hoe vaak zijn ze al niet van kleur veranderd in gezelschap van sommigen van ons!

Hun etherisch lichaam is overweldigend... het schijnt voortdurend en omdat het doorzichtig is kan je het hele energiesysteem zien, met licht bestraald, dat we de Nadis noemen.. elk schepsel beschikt over dit systeem dat ons met onze bron verbindt.

Op een dag vertelde mijn moeder me over de leer van de Abgal uit Sagsissá (=Sirius). Ze legde uit dat het systeem van Nadis ervoor zorgt dat de 'Pàranna' harmonieus heen en weer kan stromen. Ze doelde op de vitale levensenergie die de Gina'abul (Reptilianen) Níama noemen. Mijn voorouders kennen de energie van 'Pàranna' niet; maar een paar van onze priesteressen kennen het bestaan en mechanisme ervan. Het lijkt een soort tegenkracht van de Niama. Afhankelijk van de wilskracht die is toegepast en de snelheid waarmee het door de Shagra (chakras) wordt gestuurd, kan de Pàranna waarneming mogelijk maken buiten onze bekende grenzen.

Mam openbaarde dat het semi-etherisch lichaam van de Namlú'u niet de enige methode is die ze hebben om hun tonaliteit aan te passen. Hun grote geheim is hun gebruik van de Pàranna. De Namlú'u zijn geweldige energiecentra om het proces van moleculaire uitbreiding te beheren - een uitbreiding die wordt verwezenlijkt door de perfecte interactie van de Pàranna, chakra's, en de Kundalini, waardoor ze hun individuele lichtveld in actie laten komen.

Dat lichtveld maakt ascensie mogelijk van een organisch lichaam. Mijn moeder noemt dat veld de Merkaba. Nammu zei dat elk wezen met een fysiek lichaam wordt omgeven door een onzichtbare kracht. "Elk levend organisch lichaam is afgestemd op verschillende werkelijkheidsvelden; alleen de wezens verbonden met de KIGAL-verdichting kunnen die ook beschrijven," zei ze met nadruk.

De Merkaba is samengesteld uit lichtvelden die in tegengestelde richting draaien en verschillende werkelijkheidsvelden vormen. Zo kunnen sommige objecten zich in meerdere dimensies tegelijkertijd bevinden. Door hun merkaba te activeren kunnen de Namlú-u zichzelf omtoveren in wezens voor wie verleden, heden en toekomst niet bestaan zoals voor ons. Ik denk dat de KI van de planeet aarde hier ook wat van weet, want het is zo'n andere planeet dan alle andere waar ik tot nu toe geweest ben...

De Namlú-u beheren hun chakras volkomen. Daardoor kunnen ze ook moeiteloos onderling communiceren. Ze kunnen gesprekken voeren met allerlei andere levensvormen. Dat was tenminste wat Nammu tegen me zei, maar ik zelf ben nooit in staat geweest om op een andere manier met hen te communiceren dan met behulp van primitieve gebaren.

De Namlú-u hebben geen leider. Ze vormen een gemeenschap van de eerste orde, een sociale eenheid - een enkel wezen!

Terug naar vorige pagina
Woordenlijst
Home