Mind Control en Zonnige Programmeringen
deel 3: De zonnecultusNew Age myths-series ©Monique Spangenberg


Heb je ooit het blauwe ‘Windows’- scherm bestudeerd
wanneer je jouw computer opstart of afsluit?
Je herinnert je misschien dat het blauw is, effen blauw.

Maar dat is niet juist. Het is licht in de linkerbovenhoek, ‘zonnig’ licht.
Dit is een voorbeeld van een subliminale programmering,
net onder de drempel van jouw actieve dagbewustzijn.
Dit virtuele zonnige licht geeft jou een goed gevoel
zonder dat je door hebt hoe dat komt.

In deze New Age Myths-cartoon maak ik ook gebruik van dit lichteffect
dat een denkbeeldige horizon oproept.
Als je er eenmaal op gaat letten, zul je er versteld van staan
hoe vaak deze 'zonnig licht'- techniek wordt toegepast in reclames en advertenties.


Zeitgeistmovie:
over de zonnecultus in de geschiedenis van de aarde

Er is een film gemaakt die aangeeft dat verschillende godsdienstige figuren door de eeuwen heen
wel erg veel gelijkenissen vertonen. Dat kan geen toeval zijn!

Samenvatting Zeitgeistmovie deel 1.

Het gaat niet om een heidense cultus van onschuldig, primitief bewustzijn.
We hebben te maken met bewustzijn dat in staat is om vanuit een positie
buiten ruimte en tijd in te grijpen in de menselijke geschiedenis,
en dat ook gedaan heeft.

Deze zonneaanbidders hebben in alle tijdperken hun eigen agenda’s gehad en uitgevoerd.
Ook in onze ‘moderne tijd’ zijn hun programmeringen weer gericht
op het overbrengen van die zonnecultus op de aardse mens
- meestal zonder dat we het in de gaten hebben.


Het aanbidden van de fysieke zon

(Uit: Amitakh Stanford, The real secret word of the Freemasons, 2004)
Een aantal mensen, waaronder Thomas Paine, hebben de gebruiken van de Freemasons
vergeleken met riten en symbolen uit het Christendom.
Paine trok de conclusie dat beide stromingen de fysieke zon aanbidden.
Binnen het Christendom lijkt het of de figuur van Jezus Christus wordt vereerd,
die de zoon van God wordt genoemd.
(In het Engels klinkt Son of God, zoon van God,
precies hetzelfde als Sun of God - Zon van God).

Het Christendom is niet door Jezus opgericht. Het werk van de vroege Christenen
en de propaganda van Paulus en anderen die zich verborgen achter de naam van Jezus
hebben allemaal hun bijdragen geleverd aan een fantastisch verhaal.
Het gevolg daarvan is dat Jezus tot op de dag van vandaag bekend staat
als de stichter van een godsdienst die hij nooit heeft opgericht.
Op dezelfde manier wordt de figuur van Jezus ten onrechte verbonden
met de Opgevaren Meesters uit de Theosofische leringen.
Jezus heeft niets te maken met de opgevaren meesters
en erg weinig met het moderne Christendom.

Tijdens het Concilie van Nicea in het jaar 325 werden door mensen kerkelijke wetten ingesteld.
Nu lijkt het alsof Christenen de herinnering aan de moord op Jezus maar al te graag willen herdenken.
De dag van de moord wordt “Goede Vrijdag” genoemd, gevolgd door de Paaszondag,
waarop Jezus zogenaamd fysiek herrees. Christenen eten regelmatig het lichaam van Christus
en drinken symbolisch zijn bloed. Deze walgelijke symbolische activiteiten
zijn tekenen van kannibalisme en vampirisme, ook al zijn deze onderliggende gedachtevormen
door programmeringen niet meer zichtbaar voor veel moderne Christenen.


Een duister scheppingsverhaal

Amitakh, 2004
Deze werkelijkheid is een illusie, waarbinnen lichtwezens zwaar worden mishandeld.
De Demiurg schiep eerst materie en daarna de zwaartekracht, die materie in beweging brengt.
Daarna schiep hij warmte en koude, die allebei pseudo-transmutaties van materie kunnen veroorzaken,
en die eigenschappen hebben om elektronen gevangen te zetten.
Die elektronen zijn als gevangen lichtwezens in deze dimensie.

Zwaartekracht ondersteunt fysieke beweging.
Het is de eerste oorzaak,
de kritieke kracht die dit fantoomuniversum bij elkaar houdt.

Pas daarna schiep de Demiurg sterke en zwakke nucleaire krachten
om materie vaster en steviger bij elkaar te houden.
En nog later schiep hij elektromagnetische krachten
om delen van de duistere schepping te verzegelen
en om de geheugens van wezens in de Virtuele Werkelijkheid te kunnen wissen.

Het fysieke universum draait voortdurend rond en komt nergens uit.
Zo zijn daar de grote tijdperken die voorbij gaan - de tekens van de Dierenriem.
Die cyclus wordt steeds herhaald zonder dat er sprake is van vooruitgang.
Dat is het plan van de Demiurg.

Zwaartekracht is de eerste aantrekkingskracht.
Wanneer de zwaartekracht wordt ontmanteld,
houdt beweging op en valt de hele illusie in elkaar.
Er zijn bepaalde energieën die virtuele werkelijkheden opbouwen
binnen de virtuele werkelijkheden van deze dimensie.

Die voortdurende beweging is een soort goocheltruc.
De wezens in deze werkelijkheid zitten als het ware in een draaimolen.
Het paard waar je op zit lijkt stil te staan, terwijl alles om je heen draait.
Het is moeilijk te zien wat er daarbuiten is, terwijl je het paard en de draaimolen scherp waarneemt.
Die molen is de realiteit van het moment geworden.
Maar je weet dat JIJ het bent die rondjes draait, niet alles om je heen.

Als je te lang in de draaimolen zit kan je ziek worden en weet je niet meer waar je bent.
Ware lichtwezens zijn hier zo gedesoriënteerd dat ze hun goddelijke oorsprong zijn vergeten.

De elektronen zijn hier de bestuurders van energerie, niet de meesters zoals sommigen speculeren.
Protonen en neutronen dienen als middelen om hen gevangen te zetten.
Ze vangen elektronen en dwingen hen om te werken voor de protonen en de neutronen.

Net zoals elektronen gevangen worden gehouden door protonen en neutronen op het niveau van het atoom,
zo worden planeten gevangen gehouden door sterren en zonnen op macroniveau.

De zon van ons zonnestelsel is de val.
Die geeft neplicht, dat de planeten nodig hebben om te kunnen overleven in deze materiele schepping.
In ruil voor dat licht dwingt de zon de planeten om eromheen te draaien
en om het werk te verrichten om het zonnestelsel bij elkaar te houden
en om de illusie te wekken dat ze een geheel vormen.
Wanneer die beweging stopt, stopt de draaimolen,
en zijn de lichtwezens die in de materie gevangen zitten eindelijk vrij.

Dit zonnestelsel is een draaimolen binnen een grotere draaimolen,
want het maakt deel uit van een sterrenstelsel, dat weer deel uitmaakt van een universum.
Al die draaimolens zullen ophouden te draaien!

De zon is de belangrijkste bron die de illusie voedt.
Wie deel uitmaakt van die illusie zal ten einde raad zijn
wanneer die illusie oplost of in elkaar stort.
Dat bewustzijn zal zelf ook oplossen of in elkaar storten.
Wie geen deel uitmaakte van die illusie zal blijven bestaan
als de hele Virtuele Werkelijkheid wordt opgedoekt.


Amitakh over de zonnecultus
uit: The Real Secret Word of the Freemasons

Alle grote godsdiensten van deze wereld worden door de Anunnaki gesponsord.
Godsdienst is een uiterst effectief instrument om mensen in bedwang te houden.
Fundamenteel onderdeel van al die godsdiensten is dat de zon aanbeden wordt,
of die zon nu Ra wordt genoemd, Apollo, Helios of Jezus.
Dit gold voor het oude Griekenland, Egypte, Soemerië, Babylon, het Romeinse Rijk,
de cultuur van de Engelsen, de Maya's en de Inca's.
Tempels werden en worden gebouwd
om de zon en de tekens van de dierenriem te eren.
De zonnecultus is de basis van de grote godsdiensten van vandaag,
zelfs als dat fundament nu versluierd is of verloren lijkt...

*Woordenlijst ascensie en evolutie
Home