Mind Control en Zonnige programmeringen, deel 2
Illustraties en voorbeelden van mind control

Hoe meer we jullie aandoen, hoe minder jullie willen geloven
dat we daar echt mee bezig zijn.

- Joseph Mengele

Onze dagelijks dagbewustzijn is geprogrammeerd om zich nogal 'alwetend', dus arrogant te gedragen.
Als we horen over de manier waarop mensen kunnen worden gehersenspoeld,
dan hebben we de neiging om te denken dat we daar zelf niet zo snel in zouden trappen.

Soms kunnen onze programmeringen ongemerkt naast elkaar plaatsvinden;
soms raken ze met elkaar in conflict. Dick Sutphen benadrukt dat je mensen goed kunt manipuleren
door hun rechterhersenhelft aan te spreken, terwijl je hun linker hersenhelft met iets anders bezig houdt.

De volgende test helpt je om bewust te worden van conflicterende activiteiten
en programmeringen in je rechter- en je linkerhersenhelft:

Gekleurde woorden-test

Het lezen van de frequenties, de kleuren, gebeurt met je rechterhersenhelft.
Het formuleren en lezen van woorden gebeurt voor de meeste mensen met de linkerhersenhelft-
een kleine groep gebruikt beide hersenhelften.
Je bent goed getraind, geprogrammeerd, om woorden te lezen. Dat zal dus eerder lukken zonder te haperen.
Als je probeert om alleen de kleuren te benoemen, zal je onderweg onwillekeurig kunnen overschakelen
op het lezen van de woorden; dat wil zeggen dat je linkerhersenhelft het dan overneemt
met de ingesleten gewoonte om de woorden te lezen.

De manier waarop mensen informatie verwerken is zeer contextgevoelig.
Dat betekent dat we met woorden op een bepaald spoor kunnen worden gezet en gemanipuleerd,
zoals reclamemakers al heel lang doen.
Terwijl jij de inhoud van de suggestieve woorden van een reclameboodschap bewuste aandacht geeft,
wordt jouw linkerhersenhelft bezig gehouden.
Tegelijkertijd ontvang je via je rechterhersenhelft door geraffineerd kleur- en symboolgebruik
een heleboel boodschappen en suggesties die onder de drempel van je bewustzijn blijven.


________________________________________

We lezen hele woorden, geen losse letters

We hechten veel belang aan het geschreven en gesproken woord.
Maar informatieverwerken en zingevingsprocessen verlopen veel meer
buiten ons bewustzijn om dan wij geneigd zijn te geloven.
Misschien ben je deze Engelse tekst wel eens tegen gekomen, die over het web zwerft:

Fi yuo cna raed tihs, yuo hvae a sgtrane mnid too. Cna yuo raed tihs?
Olny 55% fo the plepoe can.

I cdnuoit blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg.
The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy,
it dseno't mtaetr in waht oerdr the lttres in a wrod are,
the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae.
The rset can be a taolt mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm.
Tihs is bcusaea the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef,
but the wrod a a wlohe. Azanmig, huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorant!!


Als die regel ook in het Nederlands opgaat, zou je dit misschien kunnen lezen:

Las je dit knut lzeen, heb jij ook een mkrewradaig beirn. Kna je dit lzeen?
Stchels 55% van de mnesesn knuenn dat.
De vrmoognes van de mneslekije geset zijn idurnkwkekned, vlognes een odrnezeok
van de uinervtistiet van Cmabrigde.
Het mkaat neit uit in wlkee vgloodre de lttreers in het wrood saatn.
Het eigne blkagenerije is dat de ertese en de ltatsae ltteer op de jstuie paltas saatn.
De rset kan een rmomejtle zijn en je knut het tcoh zdnoer porbmleen lzeen.
Dat kmot odmat het mnseleijk beirn een worod neit ltteer voor ltteer vrwkeret,
maar als een gheeel. Vrebzwingaekkned, nwietaar?
En ik dchat nog wel dat sllpeing blrangeijk was!

(Als je dit kunt lezen, heb jij ook een merkwaardig brein. Kan je dit lezen?
Slechts 55% van de mensen kunnen dat.
De vermogens van de menslijke geest zijn indrukwekkend, volgens een onderzoek
van de universiteit van Cambridge.
Het maakt niet uit in welke volgorde de letters in het woord staan.
Het enige belangrijke is dat de eerste en de laatste letter op de juiste plaats staan.
De rest kan een rommeltje zijn en je kunt het toch zonder problemen lezen.
Dat komt omdat het menselijk brein een woord niet letter voor letter verwerkt,
maar als een geheel. Verbazingwekkend, nietwaar?
En ik dacht nog wel dat spelling belangrijk was!)


Dit onderzoek toont aan dat we veel meer doen dan simpelweg 'lezen wat er staat'.
Het betekent ook dat we onderbewust woorden die verborgen zitten in andere woorden,
zouden kunnen opmerken of verwerken.

We halen betekenis uit veel meer dan de woorden en letters op zich.
Typ maar eens een stukje tekst met zeer verschillende soorten lettertypen,
of in verschillende grootte.
Dezelfde tekst en woorden komen opeens anders over.
DOOR ALLES IN HOOFLETTERS TE TYPEN, of schuin te drukken,
door dik gedrukte letters te gebruiken of door te onderstrepen
brengen we ook boodschappen, betekenis over.

____________________________________________

Kromme logica, suggesties en cirkelredeneringen

Woorden kunnen worden misbruikt om mensen klem te zetten
of om hen te dwingen bepaalde suggesties te accepteren.

Zwevers, hoe dan ook

Deze grond is van mij omdat het mijn eigendom is.

Deze stoel is van mij omdat ik hem eerder zag dan jij.

- "Waarom ga je niet naar huis?"
- "Omdat mijn vrouw kwaad op me is."
- "En waarom is ze kwaad op je?"
- "Omdat ik niet naar huis kom."
__________________________________________

Onomatofobie

Dit is de panische angst voor het uitspreken van bepaalde woorden of namen.
Je kunt ervan overtuigd zijn dat het uitspreken ervan rampzalige gevolgen zal hebben,
voor jouzelf of voor anderen. Gekoppeld aan deze angst is het bewustzijn
dat woord, klank en geluid op een bepaald bestaansniveau zeer invloedrijk zijn.

__________________________________________

Namen en logo's van grote merken

De meeste mensen hebben geen flauw idee waar logo's vandaan komen
of wat de namen van grote merken eigenlijk betekenen.
Jordan Maxwell, Michael Tsarion en anderen hebben hier onderzoek naar verricht.
Reclames van multinationals zijn gestoeld op occulte kennis.
Vreemde namen die niets lijken te betekenen in moderne talen,
blijken afkomstig uit oeroude talen, zoals Soemerisch, oud Hebreeuws, oud Egyptisch.
En in die oude talen hebben die woorden wel degelijk betekenis.
Zo is bijvoorbeeld PEPSI Oud-Egyptisch voor duivel, heerser van de duisternis.
De bedenkers van de naam voor dit duistere brouwsel wisten wat ze deden...Het vodafone-logo is een gestileerde slang
die in zijn eigen staart bijt.
(Bron: Michael Tsarion/Jordan Maxwell)

________________________________________

Desperate Housewives

Buitenaardse groeperingen hebben een aantal regeringen mind control technologie gegeven
waarmee ze de mensenmassa kunnen bewerken.
Buitenaardsen zijn slim en zullen hun beste geheimen heus niet prijsgeven...
Schijnbaar onschuldig vermaak is nu allesbehalve onschuldig. Neem nou Desperate Housewives.
Dat is geen vermaak - het is een uiterst machtig programmeerinstrument.
De negativiteit zit in de audio-visuele effecten die sommigen van jullie misschien hebben opgemerkt.
Maar de meeste mensen zijn zich totaal niet bewust van de onzichtbare elkaar kruisende stralen
die hun effect sorteren op de hersengolven van kijkers.
Net als veel andere populaire tv- en filmproducties,
heeft ook Desperate Houswives een verborgen agenda.

Amitakh, 2005

__________________________________________

Worden wij bespioneerd door onze boodschappen?

(Uit een Amerikaans artikel dat werd gepubliceerd op de website van David Icke)
RFID - dat staat voor Radio Frequency Identification -
het identificeren van een individu of object met behulp van radiogolven.
Het is een draadloze technologie waardoor voorwerpen en mensen een label kunnen krijgen
dat eenvoudig is op te sporen.

RFID-labels bevatten microchips en piepkleine radio-antennes.
Het heeft het formaat van een flinke korrel rijst.
Als ze worden geactiveerd zenden ze een uniek nummer uit,
dat kan worden gelezen door een electronisch apparaat,
dat in verband staat met een computer.

Omdat metalen rekken in de supermarkt het uitzenden van die codes verhinderen,
zien we nu winkels waar de metalen rekken door kunststof worden vervangen.
De labels kostten in 1999 nog een dollar per stuk, maar toen al werd voorzien
dat ze binnen een jaar of vijf minder dan een stuiver zouden kosten.

Tijdens een testperiode hebben onderzoekers de code gekraakt
van de tankpas van Exxon Mobil. Zo werd aangetoond dat een hacker in staat is
om die frequenties te misbruiken die aan de echte gebruiker zijn toegekend.
Ondanks deze demonstratie uit 2005 beweert Exxon Mobil hier niets vanaf te weten.
______________________________________________

Hidden in plain sight: recht onder onze neus!De rechterkant van dit logo stelt een Reptiliaan voor
die een mens opeet.
(Bron: Jordan Maxwell)
_______________________________________________

Helende toon

Len Horowitz schreef o.a. Piraten van de Heilige Spiraal -
waarmee hij doelt op inbrekers in ons DNA.
Volgens Len helpt de muzieknoot MI om ons DNA te herstellen en repareren.
90% van ons DNA zou betrokken zijn bij bio-akoustische en electromagnetissche processen.
Dat wil zeggen, geluidsgolven en electromagnetische velden
wisselen informatie uit of hebben invloed op de toestand van ons DNA en fysieke lichaam.
________________________________________________

Iatrogene aandoeningen en genocide

Iatrogeen betekent: veroorzaakt door een medische handeling.
Bekend is het oplopen van een ziekte via besmet bloed tijdens een bloedtransfusie.

De algemene hersenspoeling is dat medicijnen, dokters en specialisten je helpen genezen.
Onze programmeringen zeggen dat we daar niet aan hoeven te twijfelen.
Menselijke fouten kunnen voorkomen, dat wel - maar boze opzet?

Iatrogene genocide betekent: volkerenmoord door medische handelingen.
Bekendse voorbeeld daarvan is het overbrengen van ziektes via vaccinaties.
Deze materie is buitengewoon goed gedocumenteerd voor wie op zoek gaat naar informatie
buiten de beheerste een gemanipuleerde informatiebronnen om.

Volgens Len Horowitz zijn de meest gevreesde virussen en ziekten
in laboratoria ontworpen en via de pharmaceutische industrie, vooral door vaccinaties, verspreid.
Amerika gebruikt daarbij niet alleen eigen legereenheden als proefkonijnen,
maar ook studenten op medische universiteiten.
Tenslotte zijn hele bevolkingsgroepen de klos.

Alan Philips is een arts die vader werd, en wilde onderzoeken wat voor stoffen
er in het lichaam van zijn pasgeboren kind werden gespoten.
Dat werd het begin van een akelige ontdekkingsreis.
Hij moedigt iedereen aan om zijn bevindingen zelf binnen medische circuits na te trekken,
al heeft hij ondervonden dat sommigen zich bot afsluiten voor deze informatie.
Hier volgt een samenvatting van zijn bevindingen.

Massale hersenspoelingen en mythen over inentingen

Door Alan Philips
Als je ernaar op zoek gaat, blijkt dat er honderden medische studies zijn gepubliceerd
die aangeven dat vaccinaties niet werken, of bijwerkingen geven.
Bovendien blijkt dat de immunisatie-theorie die medische studenten leren,
serieuze gebreken vertoont. Ironisch genoeg zijn ouders en mensen die professioneel
met het toedienen van vaccinaties bezig zijn, zich niet bewust van deze bevindingen.

Intentingsmythe 1: "Intentingen zijn geheel veilig"
Er bestaat een systeem, VAERS, het Vaccine Adverse Effects Reporting System in Amerika.
De bedoeling ervan is om de gevolgen en bijwerkingen van bepaalde vaccinaties te registreren.
Jaarlijks komen er 11000 verslagen binnen van serieuze bijwerkingen;
per jaar sterven 112 mensen ten gevolge van een inenting.
De schatting is dat slechts 10% van deze gevallen hier worden aangemeld.
Intentingen kunnen dus de dood of serieuze aandoeningen tot gevolg hebben.
Het veroorzaakt individueel leed en kost families en de belastingbetalers veel geld.

Inentingsmythe 2: "Inentingen zijn effectief"
Er bestaat veel bewijsmateriaal dat aantoont dat vaccinatie een hele onbetrouwbare manier is
om ziekten te voorkomen.

Inentingsmythe 3: "Door inentingsprogramma's zijn veel ziekten nu uitgebannen"
Het verband tussen vaccinatieprogramma's en besmettelijke ziekten
gedurende de hele twintigste eeuw is nooit aangetoond.

Intentingsmythe 4: "Inentingstheorie is gebaseerd op degelijke kennis over immunisatie"
Veel van de veronderstellingen waarop theorieen over het immuun maken van ons afweersysteem
zijn gebaseerd, blijken ongegrond.

Mythe 5: "Kinderziekten zijn levensgevaarlijk"
De gevaren van kinderziekten zijn stelselmatig overdreven en aangedikt,
omdat ouders dan zullen instemmen met dure intentingsprocedures
waar bepaalde segmenten van de samenleving kapitalen mee verdienen.

Intentingsmythe 6: "Polio is een van de vele succesverhalen uit de geschiedenis van het inenten"
De waarheid: sinds het toedienen van poliovaccinaties komt polio veel vaker voor dan voorheen.

Inentingsmythe 7: "Mijn kind vertoonde geen bijwerkingen na inentingen,
dus hoef ik me nergens zorgen over te maken"
De bijwerkingen van intentingen op de lange termijn zijn vrijwel totaal verwaarloosd
en nooit goed onderzocht, ondanks aanwijzingen dat er een verband kan bestaan met veel
langdurige aandoeningen of chronische ziekten.

Mythe 8: "Vaak is inenten de enige remedie die er is.."
Hier is de waarheid juist dat de volkomen veilige, beproefde en soms goedkope alternatieven
stelselmatig zijn onderdrukt door medische en farmaceutische kringen.

Inentingsmythe 9: "Intentingen zijn wettelijk verplicht"
Vrijwaring is meestal wel te verkrijgen - maar niet in alle gevallen.

Mythe 10: "De openbare gezondheidszorg zet zich in voor de gezondheid van mensen."
In de praktijk zijn er banen, veel geld en allerlei andere belangen mee gemoeid.

______________________________________________________________________________

Government

Het Latijnse woord "gubernare"en het Griekse "kubernan" betekent: beheersen (Eng. to control).
Latijns "mente" hangt samen met het Nederlandse "mentaal", Engels "mind".
Het Engelse woord "Government" betekent: "control of the mind" - mind control.
(Bron: Michael Tsarion/Jordan Maxwell)

We zien geweld op de tv en in films..
maar er is een andere vorm van geweld waar we onszelf nog in moeten onderwijzen.
Er zitten geinfecteerde mensen op machtige posities...
die erop uit zijn jou en mij ook te infecteren.
Fear is the mind killer - the govern-mente.

"War on terror" is GEEN politieke term. Het is een psychologische manipulatie.
Een politieke term zou zijn: "war on terrorism" - oorlog tegen terrorisme.
Andere psychologische termen zijn koude oorlog, atoomoorlog, genetische oorlog.
Weet je hoe jouw rechterhersenhelft dit hoort? "War on Terror"- klinkt als
"war on Terra" wat betekent, "war on Earth" - oorlog tegen de aarde.
Een oude oorlog, waar we allemaal littekens van meedragen.

- Michael Tsarion

Wat kan je doen? Om te beginnen zeg je niet passief:
"Hebben ze mij van alles wijs gemaakt?" maar actief:
"Wat heb ik mij wijs laten maken? Welke leugens heb ik geaccepteerd?"
Dan kan je veranderen. Echt inzicht in jezelf krijgen.
- Michael Tsarion
______________________________________________________________________________
Dit symbool stelt het linkerdeel van de ring rond Saturnus voor.
(Bron: Jordan Maxwell)
______________________________________________________________________________
Zonaanbidders

Mind Control overzichtpagina


*Woordenlijst ascensie en evolutie
Home