Mens en missie:
samenvattingen en commentaar

Samenvattingen

1. Freedom Teachings :
Mensen zijn reddingswerkers gemuteerd tot een dierlijk wezen

De mens is ooit geschapen om gevallen zielen op aarde de keuzevrijheid te kunnen bieden om terug te keren naar huis met behoud van hun individuele identiteit. Daarvoor is de mens uitgerust met bijzondere genen en gaven.

De mens is dus nooit voorbestemd geweest om hier op aarde een gelukzalig en doelloos bestaan te leiden. Er moest een toestand worden hersteld. De bijzondere gaven die door multi-dimensionale bewustzijnsuitbreiding weer beschikbaar komen hebben we dus niet voor de leut; vreugde gaat hand in hand met verantwoordelijkheid.

Onderdeel van de missie is een verantwoord collectief beheer van de roosters, de leylijnen, de licht- en geluidlijnen van de hele planeet, een taak die in deze eindtijd zo wordt gefrustreerd dat de plannen voor ascensie steeds moeten worden aangepast.


2. SSoA: Mensen zijn parasitaire indringers

De mens is hier met wisselende agenda's weggezet op het oppervlak van de aarde, zonder haar toestemming. De mens is zijn eigen bronverbinding kwijt en heeft zijn bestaan hier te danken aan de levensenergie van de aarde, waar ook de mens als soort op intapt.

De oerstammen waren nog in staat een leven te leiden dat niet schadelijk leek, maar ook zij brachten bewustzijn en anderstalige heilige geometrie mee naar de aarde, die een kettingreactie van vibratiedalingen heeft veroorzaakt. De mens als soort heeft rechtstreeks te maken met het ontstaan van het duister, corruptie en de gevallen toestand waar we ons nu in bevinden.


3. Anton Parks: Mensen zijn opzichters gedegenereerd tot slaven

De mens was oorspronkelijk geschapen om de flora en fauna van deze planeet te bewaken en te beschermen. Na de genetische ingrepen door de Reptilianen is zijn multidimensionaal bewustzijn zo uitgeplugd dat hij een willoos volgeling van zijn tirannieke meesters werd.


4. Michael Tsarion: Eerst schizofrene aard overstijgen

De vraag wat ooit onze missie als mens op aarde was kan pas worden beantwoord als we onszelf eerst losmaken van ons schaduw, het piratenbewustzijn dat aan onze genen is vastgeprogrammeerd. Door een open bronverbinding mogelijk te maken kunnen we het leed misschien nog inperken.


5. Matrix V: De simultane mens en de planeet zijn aan het afstuderen

De mens is de uitdaging aangegaan om hier als simultaanspeler van alles te leren en te ervaren. In deze Eindtijd, tot het tijd wordt om het spel te verlaten, is observeren het doel. Zorg dat je je niet in de agenda's van de buitenaardsen laat opnemen, waardoor je eigen spirituele agenda wordt verijdeld of opgeslokt.

Anderen redden is niet mogelijk; in tegendeel, zulke agenda's spelen het duister hier alleen maar in de kaart. Weet dat de aard van het Melkwegspel niet door aardse simultanen kan worden veranderd.


Commentaar

Wanneer je deze vijf visies op het ontstaan van de mens en zijn eventuele missie naast elkaar in beschouwing neemt, dan valt op hoe verschillend de positie van de mens in deze moderne tijd kan worden afgeschilderd. Er blijkt ook uit dat definities van 'mens' voor bepaalde groeperingen zeer uiteen kunnen lopen. In genoemde perspectieven is er sprake van een speciaal ontworpen mens, gebaseerd op een bepaalde blauwdruk, geschapen met een bepaald doel, die vervolgens door genetische ingrepen is gemuteerd tot een minder bewuste versie van het origineel.

Stel dat we hier ooit terecht zijn gekomen als opzichters van het gevarieerde leven op deze planeet. Of als proefkonijnen. Of als reddingswerkers en bewuste frequentiebeheerders. Voor een speciaal doel hebben we bijzondere eigenschappen meegekregen. Vervolgens is ons DNA zonder onze toestemming vermengd met ander DNA waardoor we deze missie niet alleen vergaten of niet meer konden uitvoeren, maar onze bijzondere eigenschappen zijn bovendien misbruikt, of niet langer gebruikt, of uitgebaat. Geen leuke toestand om je in te bevinden. Enne.. wie heeft die 'missie' dan bepaald of gekozen?

Zowel de Freedom Teachings als de SSOA benadrukken de gedachte dat wij als soort van meet af aan bewust zijn geweest. We hadden een opdracht, verantwoording voor iets. We zijn zeker niet geŽvolueerd vanuit een toestand van dierlijk onbewustzijn; dat is juist de toestand waar we in vervallen zijn. De Darwin-mythe wordt zo hardnekkig in stand gehouden om te voorkomen dat we ons dat weer herinneren.

Wat vinden we van het idee dat we misschien zijn doorgekweekt om een koloniale agenda te dienen van buitenaardsen? Natuurlijk vindt de persoonlijkheid die geheel gevangen zit in het *Net of Programma dit een volslagen absurd idee. Maar het is toch niet zo moeilijk om in te zien dat de gemiddelde mens een slavenbestaan leidt en moet betalen voor van alles en nog wat aan partijen die zich het een en ander hebben toegeeigend vanuit hun piratenbewustzijn.

Als we willen begrijpen wie we zijn en in welke situatie we ons bevinden, is het de moeite waard om onze eigen schizofrene of dubbelzinnige aard te erkennen en aan een grondig onderzoek te onderwerpen...

De gespleten mens


De mens en zijn missie
Woordenlijst ascensie en evolutie
Home