De eerste mens en zijn missie

1. Freedom Teachings/Azurite Press:
Menselijke Engelen en de Twaalf Stammen

De leringen van de Azurite Press zeggen dat menselijk bewustzijn
in deze tijdmatrix 560 miljoen jaar geleden is ontstaan.
Het hedendaags menselijk ras is nauwelijks meer vergelijkbaar met die eerste mens;
wij zijn gedegenereerde nakomelingen van het derde zaaisel.
Door vermenging met allerlei ander buitenaards DNA
lijken we helemaal niet meer op de 12-dimensionale mens die we ooit waren,
en ook niet op een van de andere ET-rassen.
In genetisch opzicht zijn we een rommelig allegaartje geworden,
gedevolueerd naar agenda's voor overleving en territoriumgedrag
op dierlijk bewustzijnsniveau.



T-1 Experiment (Turaneusiam 1): Menselijke Engelen, de Eerste Wereld

De eerste menselijke engelen, een ras van meester-wezens
werd geschapen op de planeet Tara in de dimensies 4, 5 en 6,
voordat ze deels 'viel' naar het laagste verdichtingsniveau, dimensies 1,2 en 3,
waar de aarde zich bevindt.
De stichters van het menselijk ras kwamen uit de hoogste dimensies van deze tijdmatrix,
dimensies 10, 11 en 12, de 'vloeibaar licht'-werelden;
en 13,14 en 15, de Rishi of Avatar werelden.

De reden voor de schepping van dit ras van menselijke engelen
was dat er problemen waren in deze tijdmatrix,
waar veel bewustzijn vast was komen te zitten.
Het lichaam van de menselijke engel was samengesteld
uit het 'beste van het beste' DNA van 12 verschillende buitenaardse rassen
met bijzondere eigenschappen, waardoor het mogelijk zou zijn
om onder omstandigheden van verdichting
toch contact met hogere dimensies te kunnen leggen en behouden
om de benodigde informatie en codes te verzamelen voor DNA-activatie en ascensie.
Het ontwerp was bedoeld om als 'gastheer' te dienen voor de gevallen zielen
van andere rassen met gedegenereerde lichamen en bewustzijn,
die hun bronverbinding weer wilden opzoeken.
Daarvoor zouden ze hun versplinterde identiteiten stukje bij beetje
weer bij elkaar moeten rapen.

De mens, het menselijk ras en lichaam als reddingsboot, zou je kunnen zeggen.
William Henry in Star Gates of the Gods noemt het
een 'wederopstandings-machine voor gevallen zielen'.
Andere levensvormen en bewustzijn dat hier al duizenden jaren vast zit,
zou afhankelijk zijn van het succes van de mens in deze tijd om die machine,
ons eigen lichaam, in direct verband met ons gezamelijk morfogenetisch
bewustzijnsveld, aan de praat te krijgen.

De bedoeling was dat dit ras zou evolueren tot scheppende wezens
die als wachters van de planeet Tara verantwoording konden nemen
voor de energetische balans op de gehele planeet.
Ook binnen ons sterrenstelsel was een rol voor hen weggelegd.
Juist omdat deze goddelijk wezens zo veel genetische codes
van verschillende buitenaardse rassen in zich droegen,
zouden ze geschikt zijn als bemiddelaars en ambassadeurs.

Achteraf is het gemakkelijk praten, maar we zouden nu vanuit filosofisch
of multi-dimensionaal perspectief de vraag kunnen stellen
of evolutie door middel van hybridisatie,
door het scheppen van een wonderbaarlijk goddelijk wezen,
hoe schijnbaar ideaal ook
in een zwart gat of piratenwereld wel zo'n intelligente methode is.
Vooral omdat een groepje andere buitenaardse rassen
klaarblijkelijk hun eigen agenda's hadden
en het doel van dit T-1 experiment niet ondersteunden.
Ze vermengden hun eigen DNA doelbewust met dat van deze engelenmens,
waardoor de oorspronkelijke genetische codes voor hele takken nakomelingen
hun integriteit verloren...
Verlies van helder interdimensionaal bewustzijn was het directe gevolg.

Een deel van hen evolueerde vervolgens tot een ras dat we de AtlantiŽrs zijn gaan noemen,
die als eerste problemen kregen met wat vandaag de dag het 'ego' heet.
Ze zagen macht niet als een kracht die verantwoordelijk kan worden ingezet
in open relatie met het geheel,
maar als een kracht die tegen andere wezens kon worden misbruikt.

NB: Dit 'human angel' project was een collectief ontwerp,
bedoeld om in open onderlinge samenwerking te worden uitgevoerd.
In deze tijd is het vertaald naar een unieke Redder-Christusfiguur
of Superman die in zijn uppie opereert.
Deze gedachtevorm werkt zeer beperkend op de ontwikkeling
en uitbreiding van multi-dimensionaal bewustzijn.
Juist om die reden wordt de gedachtevorm van de ene Redder
waar de hele wereld van afhankelijk is,
zo uitgemolken en enthousiast door de kerken en Hollywood gepromoot.

T-2 Experiment: Turaneusiam 2, de Twaalf Oerstammen

20 tot 25 miljoen jaar geleden ging het tweede experiment van start.
Deze keer betrof het wel de aarde en besloten de hoger-dimensionale stichters
het wat rustiger aan te doen.
De twaalf verschillende componenten van het DNA werden opgedeeld in 12 delen.
Er werden twaalf stammen gesticht, die elk twee attributen
van het oorspronkelijke menselijke engel-DNA-pakket
in gepolariseerde vorm mee kregen.

Deze puzzelmethode hield in dat geen enkel ras of stam
over de hele 'waarheid' van het menselijk engelenwezen kon beschikken,
maar alleen een puzzelstukje had. Zodra een mens, groep of stam
de dualiteit die in zijn genen was geprogrammeerd zou overstijgen,
zou er 'alignment' en resonantie ontstaan met hoger bewustzijn
van anderen uit andere stammen die hetzelfde hadden gedaan.

In vibratietermen gesproken zou je twaalf delen hebben
die eerst hun 'missie' op lager-vibrerend stamniveau volbrengen,
waarna ze hun aandeel van de puzzel kunnen bijdragen aan het collectief.
Zo vinden mensen elkaar in een hoger gelegen vibratieband,
waar de culturele grensverschillen op zieleniveau kunnen wegvallen
en informatie vrij beschikbaar komt voor wie dat vibratieniveau vast kan houden
binnen zijn eigen energieveld.
Wel moet er op groepsniveau worden gewacht
tot de laatste stam ook zijn deel van de puzzel komt aanleveren,
waarna het collectief weer over alle gegevens beschikt
waar de T-1 mens ook over beschikte.
Dan kan de mens de missie waar hij voor is uitgezonden
eindelijk ten uitvoer brengen.

NB: De auteur van het Matrix-V materiaal geeft aan
dat alle 'aliens' van die trage evolutiemethoden bedenken.
Met een model als dit -als we gaan dan gaan we met z'n allen -
schiet natuurlijk niemand ene moer op als er ergens een kink in de kabel komt,
want dan kan iedereen gaan zitten wachten tot in alle eeuwigheid
en dat is dus ook gebeurd.

Er werd een tijdspanne van honderden duizenden jaren
voor dit T-2 experiment uitgetrokken, tenminste,
wanneer de mens erin zou slagen om niet verder te vallen in bewustzijn.
Volgens de Freedom Teachings is dit verhaal van de splitsing
van het menselijk DNA in twaalf losse pakketjes
het verhaal van Adam en Eva,
de symbolische geboorte van de dualiteit in bewustzijn.

Als de mens zijn eigen oorsprong weer begrijpt,
kan gedurende deze eindtijd het oorspronkelijke plan voor dit ras zich weer ontvouwen:
de wedergeboorte van het interdimensionaal intellect en bewustzijn
is het gevolg van de hedendaagse DNA-activaties.

Elektrische oorlogen

Vijf miljoen jaar geleden
ontstonden oorlogen tussen buitenaardse groeperingen
die elk hun eigen plannen en agenda hadden.
Dit worden de elektrische oorlogen genoemd,
of de engelenoorlogen, omdat ze plaats vonden in hogere dimensies.
De Elohim en de SiriŽrs wilden het menselijk ras opnieuw inzaaien,
terwijl andere groepen de aarde voor hun eigen doeleinden wilden gebruiken:
uitbuiting, observatie, of andere experimenten.
Het gevolg was dat de aarde een gedeeltelijke ompoling onderging;
de sterrenpoort (Seal of Amenti genaamd) naar andere delen van dit universum ging dicht.
Veel bewustzijn kon deze aardse regionen niet meer verlaten
en heeft hier gevangen gezeten in de tijd tot de volgende universele cyclus
het openen van die poort weer mogelijk zou maken.
Wij leven in zo'n SAC (Stellar Activation Cycle), waarbij hogerdimensionaal bewustzijn
rijkelijk onze tijdmatrix binnenstroomt: 2000-2017.

Het woord 'race' zou afstammen van het woord in Anuhazi,
'RAY-SA', drager van de regenbogen of stralen van bewustzijn
(Eng: Rays of consciousness).
Mensen zijn de dragers van die stralen van bewustzijn in alle kleuren van de regenboog.
De verhalen van Indianenstammen over de terugkeer van de 'Rainbow Man',
de Regenboog Mens, is de voorspelling over de terugkeer
naar multidimensionaal bewustzijn van de mens als soort.

(NB: De auteur van het Matrix V materiaal
zegt dat de kleur van de straal aangeeft met welke groep buitenaardsen
je te maken hebt, die zich hier komt voordoen als aards mens;
lichtwerkers en goedgelovigen uit de ufo-beweging
knielen bij bosjes voor hen neer.
Wacht je dus voor de indigo's, de blauwe stralen, de stralend witten,
de magenta's en de paarsen.. )

De mens zou zijn ontworpen omdat de gevallen zielen in dit verdichtingsgebied
zelf geen lichaamsvorm meer konden vasthouden en manifesteren.
Wanneer delen van je identiteit in lagere dimensies vast komen te zitten
kan jouw bewustzijn uit hogere dimensies ook niet naar huis.
Groepen bewustzijn uit hogere dimensies hebben daarom besloten samen te werken
om een blauwdruk in deze verdichting te scheppen,
waardoor de zielen die hier gevangen zitten zich toch zouden kunnen manifesteren
om hun versplinterde identiteit stukje bij beetje weer bij elkaar te rapen.
Dit plan heet de Amenti Reddingsmissie (Amenti Rescue Mission).
De gedachtevorm van 'redden' moet worden uitgetild boven het niveau
van de individuele incarnatie;
het gaat om een collectief samenwerkingsverband.


2. Spiritual School of Ascension: Achttien oerrassen en de slaven
Home