De mens en zijn missie

(Vorige pagina: 4. Michael Tsarion: Nephilim, Homo Atlantis en LemuriŽ

5. Matrix V: Orion en de aardse kolonie


Er spelen zich op aarde twee spelen tegelijkertijd af.
De planeet aarde is het speelterrein van mensen,
die vele levens tegelijkerijd beleven: de Simultanen.
Vanuit het perspectief van het hoger zelf is tijd geen rechte lijn;
spreken over een 'historische erfenis van de mens' is dan misleidend.

Elk tijdvak heeft zijn eigen kenmerkende omstandigheden en vibraties,
en jij zoals je dit nu leest bent onderdeel van een groter bewustzijn
dat nu ook een incarnatie kan beleven in het oude Egypte,
of in Atlantis, of LemuriŽ, of als lid van een nomadenstam op aarde.
Incarnaties in alle rassen, culturen, als man, als vrouw, androgyn mens,
als aseksueel, heteroseksueel, als lesbisch of homofiel wezen,
als slaaf of als grootgrondbezitter... allerlei keuzes zijn mogelijk.

Tenzij je een alien bent!
Het tweede type spelers zijn de buitenaardsen.
Die hebben per hoger zelf maar een enkele incarnatie tegelijkertijd,
en hun speelterrein is deze gehele melkweg.
De simultanen met hun bijzondere gaven zijn hen een doorn in het oog,
dus hebben ze onderling afspraken gemaakt.
Op het niveau van de bovenziel klonteren ze samen als grote kuddes
en kennen ze weinig zelfstandigheid of autonomie.
Buitenaardsen evolueren zo traag, omdat ze zo aan elkaar vast zitten,
en delen van hen zijn verslaafd aan het misbruik van macht.
Dit soort machtsmisbruik - imperialisme, het koloniseren van planeten,
het misbruiken van andere levensvormen voor jouw piratenagenda-
dit alles is alleen binnen dit 'Galaxy Game' mogelijk.
Ze kunnen er geen genoeg van krijgen!

De buitenaardse Een-voor-eners zijn als de dood zijn om te sterven
en hun macht op het fysieke vlak te verliezen.
Wanneer zij op aarde incarneren in een menselijk lichaam
kunnen ze zich hun vorige levens herinneren.
De Simultanen zijn zich op spiritueel niveau
bewust van het feit dat ze meerdere levens hebben,
maar hun incarnaties zijn dit meestal vergeten.
Hun hoger zelf heeft al voor ze geboren werden besloten
hoe en wanneer ze die incarnatie zullen beŽindigen.
Als hun tijd is gekomen, dan weten ze dat in contact met hun hoger zelf,
en is doodsangst gewoon misplaatst.

De Reptiliaanse koningin van Orion, die vanuit Mintaka heerst
over dit duistere deel van de melkweg,
staat bekend om haar obsessieve angst voor de dood.
Orion wordt gedomineerd door vrouwen, Sirius door mannen;
binnen het Melkweg-spel is Sirius uiteindelijk onderworpen aan Orion.
Het is mogelijk dat aliens, de Een-voor-eners,
zich in dit spel aan individuele mensen of de hele mensheid vertonen.
Maar hun agenda is dan altijd om indruk te maken op simultanen
die hun verbinding met hun hoger zelf nog onvoldoende hebben geactiveerd;
en om hen hun spel in te sleuren.
Vanzelfsprekend ligt hun nadruk op technologie.
Minder ervaren spelers die denken dat ze hun lichaam zijn of hun DNA,
kunnen beter worden gemanipuleerd, net zo lang tot ze door krijgen
dat ze het bewustzijn van hun eigen hoger zelf zijn.

De aliens zoeken het liefst domme mediums (New Age beweging),
en niet al te snuggere contactees op (UFO-beweging)
om hun boodschappen aan door te geven.
Ze moeten vooral geen kritische vragen gaan stellen over de inhoud
van het aangereikte materiaal, want dan zijn ze minder geschikt.
Terwijl de aliens zichzelf graag aan de simultanen presenteren
als hun verder geŽvolueerde 'toekomst',
staan ze vanuit metafysisch perspectief juist voor het verre
en duistere verleden van de simultanen.

.

Mannetje-vrouwtje: geen goed idee

Door te sleutelen aan de genen van de oermens op aarde,
en door tijdlijnen te manipuleren,
is het gentechnologen uit Orion en Sirius gelukt om het menselijk lichaam
op te splitsen in een mannelijke en vrouwelijke versie.
De incarnerende energie van de simultaanspelers
- op het niveau van hun bezieling zowel mannelijk als vrouwelijk -
moet zich nu verbinden met een fysiek lichaam dat geen harmonie kent
en hen ten zeerste beperkt.
Deze lichamen zijn zo bedraad, dat wanneer een man en een vrouw intiem samenzijn
er kortsluiting plaatsvindt.
Wanneer het op deze manier 'klikt'
vindt er een chemisch/elektrische reactie in hun lichamen plaats
waardoor de bezieling van beide partijen wordt buitengesloten
en de programmeringen in de genen het overnemen.

'Jezelf verliezen' in de passie van zo'n relatie
moet door de Hollywood-programmeurs doorlopend worden verkocht
als iets aantrekkelijks dat zeer de moeite waard is!
De voornaamste DNA-commando's die door Orion en Sirius zijn ingeprogrammeerd,
zijn: 'ik wil seks' en 'ik wil kinderen'.
In lichamen waarin deze commando's minder actief zijn,
zullen mensen eerder biseksueel, homoseksueel of lesbisch zijn,
maar alleen de verder gevorderde hogere zelven gaan leren om de DNA-commando's
van bepaalde incarnaties geheel te 'overschrijven'
om een spirituele agenda invulling te geven.

De ingreep in het aardse fysieke lichaam
bleek een hele uitdaging voor de simultanen.
Wat aanvankelijk een nadeel leek, een vorm van valsspelen van de aliens
leverde enorme evolutionaire voordelen op...
De Simultanen bleken door deze zet in staat om veel sneller te leren
dan voorheen mogelijk was!
In deze Eindtijd maken veel simultanen zich gereed
om dit hele spel te verlaten.
Ook het hoger zelf van de aarde studeert af en gaat vertrekken...
De 'natuurlijkheid' van seks binnen onze cultuur,
in samenhang met de programmeringen die zijn toegevoegd aan onze genen,
wordt binnen al deze perspectieven ter discussie gesteld.
Meer hierover in De corruptie van seksuele energie"
Commentaar

Home