1   De aarde is een jungle

In het leven op aarde gelden de wetten van de jungle. Het is ieder voor zich. Leven is een strijd, de sterkste wint en er is geen rechtvaardigheid in de zin van een gelijke verdeling van beschikbare bronnen en rechten. Als er ooit een rechtvaardige schepper bij deze wereld was betrokken, dan is die nu nergens meer te bekennen. De brutalen en meest gewelddadigen pikken alles in. Misdaad loont. Bescheiden en liefdevolle, respectvolle mensen, dieren, planten of andere levensvormen komen er niet best van af. Die worden overwoekerd, verdrongen, opgegeten en met uitsterven bedreigd.

Evolutie staat in het kader van overleving en aanpassing. Als het recht van de sterkste en machtigste de belangrijkste universele wet is, dan is er sprake van ontwikkeling richting steeds uitgekiender en verfijnder methoden om een prooi te vangen, een gebied te koloniseren of een systeem te kapen. Evolutie richting verlichting en bewustzijnsontwikkeling is dan een mythe.


2  De schepping is een chaos
Home