De eerste mens en zijn missie

(Vorige pagina: 3. Alan Parks:
Namlu'u opzichtersras vermengd met DNA van Reptilianen en apen)

4. Michael Tsarion: Homo Atlantis, de schizofrene mens

Dit verhaal begint bij de aankomst op aarde
van een groep wezens van een andere planeet
die in staat van oorlog en op de vlucht waren.
'Nephilim', de naam die de Anunnaki in de bijbel kregen,
betekent niet 'zij die afdaalden' uit de hemel,
maar 'zij die omlaag werden geworpen' naar de aarde (Eng.'cast down').

De vraag waar ze nou precies vandaan kwamen,
hoe ze eruit zagen of hoeveel vingers ze hadden,
vindt Tsarion niet belangrijk zegt hij;
het gaat om de vraag wat het psychologische effect is geweest
op ons, de mens, als soort.
Hoe heeft hun komst ons veranderd?
Toch moet juist binnen het kader van deze vraag
worden opgemerkt dat deze Nephilim er voor menselijke ogen prachtig uitzagen.
Ze kwamen uit hogere dimensies, deze gevallen engelen.
Schitterende, stralende wezens waren het, om te zien, aan de buitenkant dus.
Iets om even te onthouden.
Wezens die vanuit hogere dimensies met twijfelachtige bedoelingen inwerken
op wezens uit lagere dimensies, kunnen er zo mooi en indrukwekkend uitzien
dat het moeilijk wordt voor bewustzijn uit de lagere dimensies
om hun corrupte aard te doorzien.
De Nephilim hadden een probleem. Ze waren technologisch zeer ontwikkeld,
maar hadden in strijd met de andere 'engelen' veel schade geleden.
Daarom hadden ze behoefte aan bedienden,
en ze besloten de mens die al op het aardoppervlak rondliep
daarvoor te gebruiken: 'Laten we de mens naar ons evenbeeld scheppen.'

Na de schepping van dit ras roeiden de Nephilim alle andere rassen
die ook op de aarde aanwezig waren, zo veel mogelijk uit.
Maar de Meesters hadden zich toch vergist in hun eigen schepping.
Deze mensen hadden contact met hun bezieling via de 'violette straal',
ook bekend als het licht of de bewustzijnsstroom van de zevende chakra.
Bovendien hadden ze een rechtstreekse verbinding met de planeet aarde
en directe toegang tot universele intelligentie.

Slaafje spelen voor hun meesters vonden ze dus helemaal geen goed idee.
Ze hadden wel betere dingen te doen.
Ze organiseerden zich en liepen weg uit 'Eden' op het continent Atlantis,
waarna ze zich vestigden in het continent OceaniŽ,
in het gebied rond Hawaii dat nu grotendeels onder water ligt: LemuriŽ.

De Nephilim waren natuurlijk niet te spreken over deze acties
van hun 'eerstgeborenen' (First Born).
Ze besloten dit keer een volgzaam ras te scheppen zonder spirituele agenda:
'Adamic man', de Adamische mens; Tsarion noemt hen de Homo Atlantis.
Een mensenras wiens intelligentie door gentechnologische ingrepen werd onderdrukt,
zodat ze zonder verbinding met hun hoger zelf en ook
zonder functionele aardeverbinding werden 'geboren'.
Een gehoorzaam slavenras van uitverkorenen.
'Uitverkoren zijn' werd een mooie uitdrukking voor gehoorzaam zijn.
Hier komen die verhalen die volledige loyaliteit aan 'God' aantonen vandaan.
Het hele idee van een 'god' als persoon, buiten jezelf, begon hier.
De bereidheid om je eigen kind te offeren aan de grote slavenmeester,
zoals beschreven in het oude testament,
was een bewijs dat jouw eigen spirituele aard
met succes was 'overschreven' door de genetische ingreep.

Het idee van een 'onbevlekte ontvangenis' (immaculate conception)
'geboren worden uit een maagd' (virgin birth),
en betrokkenheid van een maagdelijke bijenkoningin die voor een heel nageslacht zorgt
(Virgin Queen, Genesis= Genes of Isis)
heeft vanzelfsprekend een begrijpelijke betekenis
binnen het kader van kloontechnologie als voortplantingsmethode.

Eden

De LemuriŽrs begrepen wat hun 'meesters' aan het uitspoken waren
en ze stuurden geheime afgezanten naar Atlantis
om contact op te nemen met hun 'familieleden',
de uitgeplugde slavenbevolking.
Bij het benaderen van de mannen en vrouwen in de hof van Eden
bleken de vrouwen veel ontvankelijker voor de gevoelige informatie
over hun ware aard: het was Eva die door de 'slang' werd verleid
-Lemurische agenten die de hof waren binnengedrongen-
en die van de 'boom der kennis van goed en kwaad' wilde eten.
De mannelijke slavenbevolking, Adam, was kennelijk beter geprogrammeerd.
Die vond actie niet zo nodig, maar een deel liet zich uiteindelijk toch door Eva,
de vrouwelijke slaven, overhalen om mee te gaan.

In de bijbel waar een aantal verhalen op zijn kop zijn gezet,
staat deze gebeurtenis beschreven als de verdrijving
in plaats van ontsnapping uit de hof van Eden.

In LemuriŽ namen de vrouwen met hun visionaire gaven
sleutelposities in de samenleving in.
In veel geschriften wordt naar hen verwezen als 'the beloveds'.
Het woord 'harlot' komt van het Griekse 'hare-dulai, heilige of geliefde;
er wordt niet voor niets in verdraaide bijbelteksten flink afgereageerd
op al die 'hoeren' die de mooie plannen van de Nephilim voor een
goed gedrilde slavenbevolking zo hadden gefrustreerd.

De besnijdenis was een ritueel dat werd ingesteld om de slaven
beter af te stemmen op de agenda van hun meesters.
Er werd letterlijk een stukje erfenis van het menselijke DNA weggesneden
als teken van overgave aan de wraakzuchtige tirannen.

De LemuriŽrs hebben geprobeerd om hun uitgeplugde familieleden
weer in te pluggen in de multidimensionele bewustzijnsvelden en de aarde.
Dat bleek zo maar niet te gaan, ook vanwege allerlei complicaties van buitenaf.
Schermutselingen tussen de AtlantiŽrs/Nephilim en de LemuriŽrs
leidde uiteindelijk tot een oorlog
waarbij atoomenergie werd misbruikt,
de aardas kantelde en Atlantis ten val kwam.

Na deze kernramp verspreidden de overlevenden zich over de planeet.
Zo kwamen ze terecht in Ierland en Egypte.

De erfenis uit Atlantis, een schizofrene psyche,
een Jekyll & Hyde persoonlijkheidsstructuur,
deels afgestemd op evolutie en samenwerking,
deels op parasitair egoistisch territoriumgedrag,
conflicterende programmeringen in je DNA;
dit alles teistert de mens net zo lang tot hij inzicht krijgt in zijn positie.
Do your spiritual homework! is Tsarion's advies.
Inzicht in dit dilemma maakt een steeds bewuster afstemming mogelijk
op je hoger zelf, vooral nu het 'inpluggen' in deze Eindtijd
mogelijk wordt voor wie daar aan werkt.
5. Matrix V: Orion en de aardse kolonie

Home