TheorieŽn over evolutie en de identiteit van de mens

Hoe is onze evolutie verlopen? Hebben wij sinds de eerste grotschilderingen steeds mooiere kunst voortgebracht?

Wie we geloven te zijn,
de mogelijkheden die we denken te hebben,
en ons bereik in bewustzijn
bepalen hoe we als individu, groep of soort
met informatie, met onszelf en elkaar omgaan
en welke levensdoelen we kiezen.

Er zijn veel oude en moderne scheppingsverhalen in omloop die vertellen waar we vandaan komen en wat onze plaats is in het heelal. Vaak bepalen deze verhalen die we op onbewust of onderbewust niveau hebben aangenomen, hoe we in het leven staan. Elke aangenomen identiteit kan je ontwikkeling en onderscheidingsvermogen stimuleren en openen, of juist afremmen en afsluiten.

Het maakt dus heel veel uit of we onszelf beschouwen als onbezielde of ploeterende wezens ergens onderaan de evolutieladder, of als gevallen wezens die een terechte straf ondergaan, of als enige werkelijk intelligente levensvorm in het heelal of in alle multiversa (je bent bij het overwegen van deze mogelijkheid hopelijk in de lach geschoten), of als delen van een grote schepping met verantwoording, zelfbeschikkingsrecht en een vrije wil.. Hoe is onze evolutie verlopen? Hebben wij sinds de eerste grotschilderingen steeds mooiere kunst voortgebracht?

Perspectieven op evolutie

Inleiding
1. De aarde is een jungle
2. De schepping is een chaos
3.Een bewustzijnsspel
4. God's wegen zijn ondoorgrondelijk
5. De aarde als leerschool
    of heropvoedingsgesticht

6. Een experimenteel rollenspel
7. Gentechnologie
8. Kippenfokkers
9. Isolatie van een virus
10. Love & Light
11. Mensen zijn niemendallen
12. Holisme: alles hangt met alles samen
13. Hologram
14. Droom
15. Spiraaldans: romantisch huwelijk of wrede scheiding?
16. Darwin en natuurlijke selectie
17. Regressie
18. Koloniale bezetting
19. Meerdere levens na elkaar of tegelijkertijd
20. De aarde als verslavend middel of zwart gat

Home
Wat is ascensie?