Egregor (of: egregore)

Egregor(e)

Mei 2008

Definities van egregor, beschrijvingen en verwante begrippen:
Collectieve ziel, groepsziel, group think,
beschermengel, het collectieve onbewuste,
parasitair biologisch programma, astrale gedaante,
de Wachters, Anunnaki, Nephilim, Elohim,
gedachtevorm die door wilskracht en visualisatie is geschapen;
valse goden en godinnen; psychische en astrale entiteit van een groep;
kunstmatige groepselementaal;
beschermgeest van steden/landen/sekten/verenigingen/mysteriescholen;
demonen; Archons, de collectieve schaduw (Jung);
bouwwerken van zonde op het subtiele vlak; de Superkracht;
metawezen dat een wereldbeeld vertegenwoordigt;
archetypisch idee dat in een bepaald ras is geÔnjecteerd;
bloeddorstige astrale entiteit;
groepsproduct van biddende/mediterende mensenmassa;
morfogenetisch veld van een soort/tijdzone/regio;
kunstmatige bezieling voor robots; imitatie-spirits of imitatie-zielen; Golem;
subtiele matrixstructuren.


Het geheel is meer dan de som der delen

Als je gaat aanvoelen hoe de mens als soort
op het subtiele vlak wordt bespeeld en gemanipuleerd,
dan wil je misschien ook eens onderzoeken hoe dat dan precies gebeurt.
Wie het gemechaniseerde bewustzijn van zijn eigen incarnatie grondig onderzoekt,
komt tot de ontzagwekkende conclusie dat hij bijzonder weinig beslissingen en keuzes
in zijn leven werkelijk doelbewust, alert en bezield heeft gemaakt.

Mensen zijn gehypnotiseerd en betoverd. Een goede definitie van een betovering
is dat je als wezen in bewustzijn niet meer over jouw eigen wilskracht beschikt,
maar jouw wil hebt overgeleverd aan de agendaís van anderen.
Dat zijn de agendaís van de groepen, familieverbanden, vriendenkring, werkverbanden,
verenigingsverbanden, alle sociale verbanden waar je mee te maken hebt.
Er zijn regionale verbanden en invloeden, landelijke, continentale,
planetaire verbanden - en universele of kosmische verbanden.

Als je in de supermarkt een product in je karretje mikt omdat je denkt dat je het nodig hebt
naar aanleiding van een reclame of advertentie, dan ben je betoverd.
Je hebt dit niet door, want je denkt dat jij je als bewuste consument
goed hebt laten informeren en nu bewust aan het kiezen bent.
Je was immers vrij om te kiezen voor een ander product - dat je ook niet nodig hebt.
Dit zou allemaal heel grappig zijn, als er niet zo veel op het spel stond.

Hoe laat een lichtwezen zich voor het duistere karretje van een enkele zuigwurm of teek spannen,
of van een groter duister collectief, zonder dat hij dat door heeft?

Beperkende gedachtevormen, die je niet zelf hebt bedacht maar ergens hebt opgelopen als een virus,
lijken een eigen leven te gaan leiden. Jij geeft ze onbewust aandacht, kracht en energie.
Je wordt erdoor bezeten en in bezit genomen.
Vervolgens gaan ze jou sturen en jouw leven leiden en soms geheel overnemen.
Bepaalde ideeŽn en gedachten laten je maar niet los.
Ze keren steeds terug en blijven je achtervolgen.

Wat is hier aan de hand?
Om deze processen van besmetting, betovering
en bepaalde vormen van bezetenheid beter te begrijpen,
bestuderen we zeer uitgebreid het begrip egregor (of egregore)
vanuit verschillende scholen en perspectieven.


Egregor (of egregore)

Een egregore is een soort groepsgeest die wordt geschapen
wanneer mensen bewust bij elkaar komen met een gezamenlijk doel.
- Gaetan Delaforge, Gnosis Magazine, 1987

Een duidelijk idee van de aard van de magische Egregore, of groepsgestalte,
moet worden opgebouwd in de geest opdat de tovenaarsleerling gaat begrijpen
welke rol hij speelt in het complexe geheel, en daarbij weet
hoe hij wordt begeleid en bijgestaan tijdens zijn werk als uitverkorene.
- W.E. Butler, De magiŽr, zijn training en werk, 1959

(Uit: Eliphas Levi, Het Grote Geheim, 1897)
De krachten van de natuur en de kosmos zijn egregors.
Deze gigantische krachten hebben soms een lichamelijke vorm aangenomen
en zijn op aarde verschenen in de vorm van Reuzen:
dit zijn de egregors uit het Boek van Enoch.
De planeten worden gestuurd door de beschermgeesten die de Ouden
de hemelse Wachters noemden (celestial Watchers), of egregors.
Levi verbindt het begrip egregor ook met de Anakim uit de bijbel
(= de Anunnaki, zie goden en gentechnologie.)
Hij beschrijft de egregors als vreselijke wezens die
"ons genadeloos vermorzelen omdat ze zich niet bewust zijn van ons bestaan."

(Uit: Philosofen der Natuur, Inc.,
Fundamenten van esoterische kennis, Les 1)
Wat is een egregor?
Het is de psychische en astrale entiteit van een groep.
Alle leden van een groep, familie, club, politieke partij,
godsdienst of zelfs een heel land gaan op het subtiele vlak deel uitmaken
van de egregor van de organisaties waar ze lid van zijn.
Daarom ervaart elk individu dat bij een groep betrokken is,
de invloeden van de egregors, dus van de astrale tegenhanger van die groep,
op subtiel niveau. Dit proces verloopt onbewust.

De nadelen van dit verschijnsel zijn in de eerste plaats
verwarrende invloeden in vrijwel alle gevallen;
en in de tweede plaats, een beperking van innerlijke vrijheid.
Het is niet mogelijk om jezelf te bevrijden van bepaalde egregors,
zoals bijvoorbeeld die van het land waarin je woont.
Maar we zouden ons moeten bevrijden van alle egregors
die niet essentieel zijn in ons bestaan.
Een egregor groeit namelijk door de steun die hij krijgt
van de leden van het verband. Door hun herhaalde bijeenkomsten
en geritualiseerd gedrag blazen ze hem leven in
en helpen hem zijn macht te behouden.

Uit: Aurum Solis
Een egregor is een gevitaliseerde astrale form,
die bewust of onbewust door mensen is geschapen.
In het bijzonder gaat het om:
a) Een kenmerkende vorm, meestal een archetypisch beeld,
geschapen door de verbeeldingskracht en emotionele energieŽn
van een religieuze, spirituele of magische school als geheel;
b) Een astrale vorm van welke aard dan ook,
doelbewust geformuleerd door een tovenaar
om een bepaalde macht te dragen.

Uit: Rebert Ambelain, Toegepaste Kabbala, 1951
Op het onzichtbare vlak, buiten de fysieke waarneming van de mens,
bestaan kunstmatige wezens die zijn ontstaan
door toewijding, enthousiasme en fanatisme.
Men noemt hen egregors.
De egregor van de Katholieke kerk staat bekend
onder de namen Mysieke Kerk, Hemelse Jerusalem,
het Lichaam van Christus.
De Vrijmetselarij, het Protestantisme, de Islam,
het Boeddhisme - het zijn allemaal egregors.
Grote politieke ideologieŽen zijn egregors.


L.S. Bernstein: Wat is een egregor?

Na een speurtocht in oude Latijnse en Griekse woordenboeken
ontdekte Bernstein dat het woord egregor
afstamt van het Griekse woord eger.
Dat betekent: ontwaken, doen ontwaken,
doen opstaan uit de dood, of het doen verrijzen
van een tempel of ander gebouw.
De tweede betekenisgroep heeft te maken
met waakzaamheid, wakker zijn, bewaken,
in de gaten houden, jezelf doen ontwaken
door passie of enthousiasme.
Via omzwervingen door Hebreeuwse vertalingen
van de bijbel komt hij tot de conclusie
dat het woord egregor "Wachter" kan betekenen
-Watcher in het Engels- of engel.

Een moderne wetenschapper, Richard Dawkins,
heeft de oeroude egregor herondekt
en ontdaan van zijn metafische en magische context.
In zijn boek The Selfish Gene uit 1976
(Het zelfzuchtige gen) verzint hij het woord meme
als woordspeling op gene.
Een meme is een cultureel idee, sociale gewoonte,
een idee of gedrag dat de norm wordt
en zichzelf doelbewust begint te herhalen in een samenleving.
Een meme is een idee dat zichzelf helpt verspreiden,
dat zich daarbij parasitair gedraagt en mensen gebruikt
om hem door te geven aan anderen, net zoals een virus.
Een samenstelling van memes (meme complex) vormt een geloofssysteem
zoals bijvoorbeeld een godsdienst.

Bernstein: "Moderne definities behandelen de egregor
als een minuscuul biologisch programma,
als iets dat in zekere zin levend is.
Een idee, concept, gedachte kan een meme zijn
die zich verspreidt, zichzelf kopieert, verkondigt,
en parasiteert op mensen; hen in beslag neemt."

"Een egregor was oorspronkelijk een legendarische Wachter
(ook wel Grigori of Nephilim genoemd) uit het Boek van Enoch,
die naar de aarde nederdaalden en de mens leerden
over wetenschap en kunsten, en zo onenigheid brachten.
Deze engelachtige wezens werden door Dr John Dee verbeeld
als de elementale "wachters" of "wachttorens"
uit zijn systeem van engelenmagie.
Die wachters waren verbonden met vier of zeven aartsengelen,
die ritueel werden aangeroepen als beschermers in traditionele gebeden.
Zij zijn sterk verbonden met de Anunnaki, de "zonen van de hemel"
uit het oude MesopotamiŽ.

Vandaag de dag is een egregor een soort wezen
of gedachte-projectie die in magische groepen wordt geschapen
door hun collectieve visualisaties - een wezen dat echt zichtbaar is
en kan worden aangeroepen door anderen.
Het is een soort kunstmatige engel of godheid."

Egregor deel 2


*Woordenlijst ascensie en evolutie
Home