Droommanipulaties

Mei 2010

James Bartley
Monk over Dreamscape Walking
Jaye Beldo over droommanipulaties en Mind Control,
(delen 1, 2 en 3).

Het idee dat onze dromen van buitenaf kunnen worden beïnvloed, gestuurd en anderszins gemanipuleerd is weinig bekend. In het deel over subtiele zelfverdediging kwam eerder James Bartley aan bod, die manipulaties van de astrale omgeving in droomtijd beschrijft; evenals cognitieve verzadiging en astrale verkrachting.

Dit gaat niet over lucide dromers (met helder, wakker bewustzijn) die hun eigen dromen proberen te sturen of zich willen vermaken; ook in dat geval spreekt men wel over het manipuleren van dromen. Nee, dit gaat over het doelbewust beïnvloeden van de droomwereld van anderen; hiermee zijn meestal duistere intenties gemoeid.

Het idee dat onze dromen door anderen kunnen worden beïnvloed is voor veel mensen ongeloofwaardig, omdat we in het westen zijn geprogrammeerd met het idee dat dromen bedrog zijn, ofwel betekenisloos. De psychologie gelooft wel dat we in dromen onverwerkte indrukken en problemen kunnen verwerken of uiting geven aan onderdrukte impulsen, maar voor het bestaan van voorspellende dromen bestaat geen ‘wetenschappelijke’ verklaring.

Over droommanipulatie

Bron: anoniem

“Droom manipulatie is een complexe telepathische vaardigheid, die de indringer in staat stelt te functioneren als een soort geleidegeest of spirituele gids voor iemand anders. Men schijnt toegang te hebben tot informatie die in de geest en gedachten van die persoon aanwezig is.”

Zwarte magie en het sturen van nachtmerries

Er zijn groepen duisterlingen die zich bezig houden met zwarte magie. Ze gebruiken lage gedachtevormen die ze doelbewust intensiveren (sterker maken) en richting geven om hun slachtoffer te raken. Deze groep is zich bewust van de kracht van seksuele energie: de energie van een orgasme kan worden opgewekt en steeds krachtiger gemaakt door het orgasme zo lang mogelijk uit te stellen, waarna de vrijgekomen energie op allerlei manieren kan worden misbruikt. Een slachtoffer kan nachtmerries krijgen en voelen dat hij of zij op subtiel niveau wordt belaagd, al is men meestal niet bewust genoeg om te beseffen wat er aan de hand is.

DreamScape Walking:
Het binnenvallen van iemands droomlandschap

Maart 2005; Bron: Monk

Monk staat nu bekend als een behoorlijke vrome Christen, maar geeft toe dat hij zich in het verleden bezig heeft gehouden met hekserij (wicca) en satanisme (magie, astrologie, dodenbezwering en astrale oorlog), tot ‘Yah hem de ogen opende’. Nu begrijpt hij dat ‘spirituele gidsen, de godin, telepathie, channelen, vorige levens en astraal reizen niets anders zijn dan Lucifer/Satan die zich voordoet als een engel van het licht.’

Uit: Het stelen van dromen terwijl iemand slaapt
Monk: “Een van de technieken die ik leerde tijdens mijn occulte studies was het effectieve maar heel gevaarlijke betreden van het droomlandschap (DreamScape Walking). Ik kon dan iemands droom binnendringen, zien wat hij droomde en die droom van die ander zo manipuleren als ik wilde. Ik kon hen engelen laten ontmoeten, laten reizen naar andere planeten, de aarde in gaan of zelfs naar de toekomst of het verleden. Ik kon mensen meenemen in ‘ruimteschepen’ of ritjes laten maken in hun favoriete auto. Je hoefde alleen maar te onderzoeken waar ze emotioneel aan gehecht waren – dingen of ideeën – en dan kon je de beelden oproepen.

Toen ik Carlos Castaneda bestudeerde, ontdekte ik wat lucide dromen zijn. Dit had te maken met de aka draden of koorden die mensen delen wanneer ze met elkaar te maken hebben gehad. Als je seks hebt gehad met iemand bestaat er een sterke band die het heel gemakkelijk maakt om jouw geest te laten versmelten met die van de ander (Mind Meld) of om zijn/haar droom binnen te vallen.

Deze energie-uitwisseling kan tot stand komen tijdens fysieke seks, maar ook door te flirten of romantische e-mails… en de ogen zijn toegangspoorten tot de ziel. Seks is een vermengen van die aka-draden en die seksuele ervaring is een serieuze, permanente spirituele gebeurtenis, wat de voorstanders van de ‘vrije liefde’ ook zeggen. Het is net als met aids – als je seks hebt met iemand, heb je gemeenschap met iedereen waar die ander mee in bed heeft gelegen.

Je leerde die koorden te zien of te voelen: psychometrie. Dit werd gezien als een gave of verworven vaardigheid, maar ik begrijp nu dat je er de hulp voor nodig hebt van de demonische Nephilim, die fysiek dood zijn maar die Satan en zijn gevallen engelen dienen.

Word je wel eens wakker met het gevoel dat je niet geslapen hebt? Ben je soms opeens een hoop energie kwijt, of verandert je stemming op slag? Krijg je vreemde verlangens om dingen te doen die helemaal tegen je aard in gaan? Als dat zo is, kan je het slachtoffer zijn van aanvallen terwijl je je in jouw droomlandschap bevindt. Het kan ook zijn dat je te veel tv kijkt! Wees je er ook van bewust dat 12 uur na het gebruik van alcohol of drugs jouw ziel of astrale omhulsel gemakkelijker kan worden binnengevallen door energieën van buitenaf.

(N.B. Zoals Amitakh ook aangeeft: de ziel is niet hetzelfde als ons bewustzijn ofwel onze essentie; het is de gevangenis, het omhulsel van ons bewustzijn. Monk identificeert de ziel met het astrale lichaam.)

Alcohol wordt gemaakt van rottende dingen! Het is de essentie van verval, wat je tot je neemt…

Monk over James Bartley

James Bartley heeft het steeds over de Reptilianen die het droomlandschap zouden beheersen, maar sprekend vanuit zijn ervaring in zijn verleden is Monk het daar niet mee eens. Het kunnen heksen zijn, tovenaars, bewuste maar ook onbewuste mensen zijn, die jouw dromen met je kunnen delen. En er zijn heel wat mensen die bereid zijn hun ziel te verkopen voor macht in droomtijd. Als je aangevallen wordt tijdens je droom hoef je volgens Monk alleen Jezus’ hulp in te roepen: zeg “Jezus, Jezus, Jezus” en het droomlandschap houdt geen stand. Als iemand zich in jouw droom aan je presenteert als een godin of wie dan ook, kan je zeggen dat hij zich in naam van Jezus moet identificeren. Het wezen kan dan opeens vijandig worden, lelijk of Reptiliaans. Dit is heel normaal en naarmate je vaker lucide droomt zal je eraan denken om die vraag te stellen. Veel duistere ‘engelen van het licht’ vallen zo onmiddellijk door de mand.

Droommanipulatie en Mind Control Technologie – Deel 1

Jaye Beldo, februari 2007 – (deels samenvattende) vertaling
Kort geleden ontving ik de informatie dat de Amerikaanse luchtmacht over technologie zou beschikken om het brein van een individu te hacken en daar van alles en nog wat uit te vreten. Men gebruikt laagfrequente golven (ELF) en andere elektromagnetische en holografische middelen om dit voor elkaar te krijgen.

Toen ik hierover las bedacht ik me dat een aantal dromen die ik heb gehad en nog steeds heb, mogelijk het gevolg zijn van deze manier van binnenvallen in mijn psyche. Ik verklaar aan de lezers van dit schrijven dat ik nuchter ben, geen drugs gebruik, al 17 jaar regelmatig mediteer en al 25 jaar lang droomdagboeken bijhoud.

Onze dromen worden volgens mij om diverse redenen gemanipuleerd. De eerste is om ons van onze energie te beroven: de meeste gemanipuleerde dromen zijn chaotisch en intens, zonder dat er iets wordt bereikt of opgelost. Het tweede doel is om ons de desoriënteren, om ervoor te zorgen dat we ons niet kunnen verbinden met helende bronnen van de archetypen.

Ik gebruik vooral de Jungiaanse techniek van het actieve verbeeldings-vermogen, waarbij ik dromen opnieuw betreed en ermee werk om ze tot een positief einde te brengen, zoals wordt geadviseerd in het Dromenwerkboek van Strephon Kaplan William. Omdat ik al jaren dergelijk droomwerk heb verricht, viel me op dat er iets bijzonder verdachts aan de hand was met de gemanipuleerde dromen. In dromen die volgens mij uit mijn eigen onbewuste zijn ontsproten, zijn de hoofdrolspelers bereid met mij in gesprek te gaan en op andere manieren met mij samen te werken.

Maar als ik een gemanipuleerde droom opnieuw wil betreden, dan vallen de andere droomfiguren en de omgeving uit elkaar, of ze smelten alsof ze van aluminium waren gemaakt of iets dat erop lijkt. Wat belangrijker is: als die beelden uit elkaar vallen, zie ik kwaadaardige, insectachtige buitenaardsen die zich verborgen hielden binnen het holografische kostuum van de droomfiguren. Als ik kijk naar dat aluminium of wat erop lijkt dat zo smelt, dan vind ik meestal een soort implantaat – iets dat etherisch was ingevoegd om de droom mogelijk te maken. Ik heb deze ervaringen voorgelegd aan andere dromers en het blijkt dat meerderen deze ervaring kennen.

Nog verontrustender zijn de dromen die volgens mij worden gemanipuleerd of in de gaten gehouden door Remote Viewers: mensen die op afstand schouwen. Of ze menselijk zijn of niet schijnt er weinig toe te doen: ze willen me laten weten dat ze ermee bezig zijn, dus dat ze me in de gaten houden. Het is hun bedoeling om ons paranoïde te maken, waardoor onze spirituele verbinding met ons hoger zelf nog meer wordt bemoeilijkt.

Het is me gelukt om, als men mijn dromen zo binnenvalt, lucide te gaan dromen: dat wil zeggen dat ik me dan bewust werd van de kwaadwillende ET’s die mijn psyche aan het bewerken zijn. Mijn bewustzijn blijkt vaak in staat de manipulaties af te weren. Wat meestal ook naar voren komt is dat deze wezens erg bang zijn; ze zijn onzeker en wanhopig bij hun pogingen om emotionele energie te oogsten van mensen, om zichzelf mee te voeden en hun agenda te dienen. Het is belangrijk te beseffen dat ons bewustzijn in staat is om dit soort aanvallen af te weren, waardoor we beter in staat zijn onze planeet te helpen. Weten welke dromen gemanipuleerd zijn en welke niet, is goed om mee te beginnen.

Droommanipulatie en Mind Control Technologie
Deel 2

Jaye Beldo: Slachtoffers zijn meestal ontvoerden, paranormaal begaafden, intuïtieve healers, holistische gezondheidswerkers en anderen die zich inspannen om het bewustzijn van deze planeet te verhogen; ze doen hun best om hun vaardigheden te ontwikkelen en de manipulatoren achter de schermen te ontmaskeren.

Het ontwikkelen van die eigen vaardigheden is nodig om de aanvallen af te weren, want het privéterrein van onze eigen gedachten en geest kan worden binnengevallen. Sinds ik deel 1 heb gepubliceerd op het web, worden mijn dromen nog sterker gemanipuleerd dan voorheen. Het lijkt erger te zijn tijdens de weekenden – wat samenvalt met intensieve chemtrails in het gebied waar ik woon – maar ik slaag erin om me niet te laten meeslepen; ik weet dat het niet slim is om emotioneel te reageren zoals de manipulatoren zouden willen.

Ik ben tot nu toe aangevallen door van alles en nog wat: internet Satanisten en andere digitale schurken, remote viewers die ik kan zien, en die mogelijk opereren vanuit een nabijgelegen vliegveld, en de gebruikelijke schare van hyperdimensionale vampiers. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze hebben geprobeerd me onderuit te halen, wat niet is gelukt.

Op een gedenkwaardige nacht, net voor ik wakker werd, waren ze bezig mij met geuren te manipuleren: ik kreeg de hallucinatie dat ik een walgelijke zwavelgeur rook die aan een open riool deed denken.

(N.B. dat is geen hallucinatie, maar een gewaarwording op subtiel niveau, die de aanwezigheid verraadt van stinkende astrale wezens.)

De saboteurs schijnen er een waar genoegen in te scheppen mij voortdurend te laten weten dat ze al mijn bezigheden kunnen waarnemen. Zo had ik eens een telefoongesprek met een radiopresentator die me had uitgenodigd om te komen praten over hoe de CIA de flower power beweging van de jaren zestig had geïnfiltreerd. Het gesprek werd gewoon afgebroken. Die nacht droomde ik niet alleen over de telefoon die steeds maar uitviel, maar ook over hoe de apparatuur tijdens dat radio-interview steeds haperde.

Toen ik wakker werd besloot ik me niet te laten intimideren door de scenario’s die mijn droommanipulatoren me voortdurend voorschotelden, en ging aan het werk met de positieve intentie dat het interview vlekkeloos zou verlopen. Alles ging prima. Ik zeg dit omdat ik mijn lezers wil laten weten dat ik werkelijk geloof dat we onze aanvallers kunnen afweren door een positieve houding aan te blijven nemen.

Op een ander niveau is het doel van de aanvallers niet alleen om paniek en desoriëntatie te veroorzaken. De diepere bedoeling is om ons af te snijden van de helende bronnen binnen onszelf. Die conclusie trok ik toen ik veel gemanipuleerde dromen herlas en die vergeleek met de meer profetische dromen die ik vroeger had, voor ik begon te publiceren over samenzweringstheorieën.

Transformatieve, helende dromen bevatten altijd archetypsiche elementen zoals een Utopisch paradijs, kristalheldere meertjes, stromen en vijvertjes, wonderbaarlijke dieren en welwillende wezens die mededogen uitstralen. In de gemanipuleerde dromen verschijnen al deze elementen niet en die dromen voelen oppervlakkig aan; ze resoneren niet op archetypisch niveau.

Als we van onze bron worden afgesneden, wordt ons zelfhelend vermogen aangetast. Ook begrijpen we het gedrag van anderen minder goed en onze vaardigheid om op onszelf te vertrouwen, emotioneel, intellectueel en spiritueel, neemt af. Gevolg is dat we dan leren vertrouwen op andere bronnen om ons te kunnen oriënteren, definiëren en accepteren. Dat wordt wel omschreven als De Staat, waar we dan op leren bouwen, als een kind dat wordt mishandeld en ergens veiligheid en acceptatie zoekt.

(In zijn dromen in vreemde landen op vliegvelden, treinstations en grensovergangen vragen duistere, weinig menselijke douanebeambten, politieagenten en andere dreigende figuren met autoriteit steeds aan Jaye om zich te legitimeren en te bewijzen wie hij is.)

Kennelijk is het de bedoeling dat ik me steeds zorgen maak of ik me wel kan identificeren en niet afgevoerd zal worden als ik dat niet kan. In haar boek “Het Derde Rijk der Dromen” beschrijft Charlotte Beradt de dromen van Duitse burgers voor en gedurende de opkomst van Hitler. Veel van die dromen waarschuwen en voorspellen het opkomende fascisme. Een dromer droomde dat hij in een glazen huis leefde waarbij iedereen zo naar binnen kon kijken – waarmee hij aangaf dat hij helemaal geen privacy meer had.

Zouden de Nazi’s ook al mind control technieken tot hun beschikking hebben gehad? Het is mogelijk dat die technologie later naar het Westen is geëxporteerd via Project Paperclip, waar de CIA er verder mee heeft gewerkt na het MK-Ultra-project.

Aanvallen afweren

Hoe kunnen de aanvallen worden afgeweerd? Ik heb gemanipuleerde dromen een halt kunnen toeroepen en daarna ongemoeid kunnen doorslapen, door het volgende te doen:

1. Wat helpt is om dieper je eigen psyche in te duiken naar een wereld waar de droommanipulatoren niet bij kunnen. Soms sta ik op en begin te mediteren – ik behandel de droombeelden, de negatieve energie etc. met dezelfde afstandelijkheid als de dingen die uit mijn onbewuste omhoog komen als ik wakker ben.

2. Soms dompel ik mezelf in een archetypisch beeld of symbool voordat ik ga slapen, zoals een bron of waterval met helder water, een kristallen grot of een beeld van waarheid, wat dat ook voor jou mag zijn – Jezus, Boeddha of Shiva – het is van belang dat dit beeld echt met jou resoneert. Je kunt zelfs een betekenisvolle, helende droom gebruiken die je eerder hebt gehad.

3. Wat ook voor mij werkt is om de bron van de aanvallen te verbinden met de trillingen van ster-essenties zoals Denib, Mirkaf etc. Deze methode komt uit de boeken Star Light Elixirs, en Heling door Kosmische Trillingen.

4. Houd droomdagboeken bij en vind creatieve manieren om met de gemanipuleerde dromen te werken. Herschrijf ze zodat ze goed eindigen, word actief en confronteer de negatieve wezens, welke vorm ze ook hebben aangenomen. Vaak zullen ze gewoon oplossen, en hun onvaste vorm openbaren. Als je dat doet verhoog je jouw vaardigheid om te zien welke mensen/wezens achter deze aanvallen zitten, die de dromen gebruiken om jou te misleiden.

5. Een andere techniek is om de gemanipuleerde dromen te zien als een videospel: jij bent een speler die het heft in handen neemt. Je verplaatst je door het spel terwijl je de slechteriken met lasers aanvalt, of het nou insectachtigen zijn, MIB (Men In Black) of militaristische wezens. Ik heb gemerkt dat dit het energieverlies tijdens deze dromen bijzonder beperkt; je kunt zelfs fit ontwaken.

Droommanipulatie en Mind Control Technologie,
deel 3

Maart 2007

Jaye Beldo: Ik heb veel reacties van lezers ontvangen en wil graag meer suggesties doen om de pogingen van de ‘droompolitie’ dwars te zitten. Een methode is het werken met gemanipuleerde dromen, of die nu uit je onbewuste komen of holografisch zijn ingevoegd.

Deze techniek komt uit het boek “Droomwerken” van Strephon Kaplan William; je kunt het doen terwijl je wakker bent en de situatie beheerst. Hier volgt een voorbeeld:

Ik ben in een onbekende stad. De atmosfeer is vijandig, alsof ik me in een gevaarlijke buurt bevind. Er komt een legerjeep met gierende banden aangereden waar vier politieagenten uit stappen die me omsingelen. Ze zien er goedkoop en opzichtig uit, als afgewezen acteurs, en ze doen hun best om me te bedreigen. Ze vragen mijn paspoort en dat heb ik niet. Ik probeer uit te leggen dat ik naar huis moet om het te halen, maar ze luisteren niet. Ze willen me meenemen met de jeep, maar dan word ik wakker.

Deze droom heeft alle kenmerken van een goedkope B-film. Ik schrijf mijn droom op zoals gewoonlijk, en maak er schetsen bij van de figuren en de omgeving. Dat is belangrijk om de droom later goed terug te kunnen halen. Ik ga de droom weer in en schrijf op wat er gebeurt:

Ik loop door de gevaarlijke buurt in die onbekende stad. Ik kijk of ik borden zie, maar die zijn er niet. De jeep snijdt me af en de agenten omsingelen me. Maar voor ze iets kunnen zeggen vraag ik hen om zich te legitimeren. De leider van de groep wordt nerveus en wil me niet in de ogen kijken. Ik herhaal mijn eis. Hoe meer ik hen confronteer, hoe meer ze hun vorm verliezen. Ze vallen voor mijn ogen uit elkaar. Ik maak bewust contact met mijn fysieke lichaam en lijk me meer te ontspannen.

Als de agenten in een plas op de grond zijn opgelost, gesmolten als aluminium, pak ik hun jeep en rijd naar hun hoofdkwartier. De droomomgeving wordt nu wazig, alsof iets probeert mij tegen te houden in het uitoefenen van mijn vrije wil.

Maar ik geef extra gas en zie dan door het windscherm een groep mensen die achter deze droommanipulatie zitten en die zich achter de politie en de vijandige omgeving schuil houden. Ze lijken het product van een of ander trainingsprogramma: ze zijn begin twintig jaar, en geselecteerd vanwege hun paranormale vaardigheden.

Ik ben nu aangekomen op een militaire basis die er helemaal niet als een droom uit ziet, en stap uit de jeep. Het lijkt of ik me op een landingsbaan bevind, wat op de Luchtmacht zou kunnen wijzen. Ik loop naar het hoofdkwartier.

Dan krijg ik opeens röntgenogen. Mijn lichaam is minder ontspannen en ik voel me wat duizelig, maar blijf goed ademhalen en ga door met het onderzoek van mijn manipulatoren. Ik zie dat ze producten zijn van een NSA-mind control programma: hun hersenstammen zijn opzettelijk beschadigd toen ze jong waren om hun Remote Viewing (RV)-vaardigheden te vergroten, evenals hun aanleg om beelden te manipuleren. Door deze ingreep verliezen deze mensen ook de mogelijkheid om een normaal geweten te ontwikkelen en zich te bevrijden van hun misbruikers. Ze lijken op lege hulzen.

Ik haal diep adem, zeg dat ze een overtreding hebben begaan door mijn psyche binnen te dringen en vraag om hun paspoorten. Een Chinese vrouw staat op uit een soort RV-stoel en staat voor me. Ze lijkt de leiding te hebben over de groep. Aanvankelijk voel ik me verlamd en dreig in paniek te raken, maar weet me te beheersen. Net als bij de politieagenten houd ik vol. Ik vraag weer om de paspoorten, maar het lijkt of ik tegen een muur praat. Dan gebeurt er iets verwonderlijks: er vormt zich een traan in haar ooghoek. Ik begrijp dat haar programmering zo diep zit dat ze geen paspoort zal laten zien; ik verplaats mijn aandacht van confrontatie en wilskracht (vanuit de derde chakra) naar mijn hartchakra en begrijp dat deze mensen zelf gevangenen zijn. Ik voel opkomende woede maar blijf me op mijn hart richten.

Een stem zegt: “Reageer niet op hen op het niveau waarop zij reageren, namelijk met agressie. Zoek een hogere vibratie op.” Dan hoor ik een hoge, pure toon, gevolgd door een andere als kristallen belletjes. Het zijn Solfeggio frequenties. Ik besluit hier op te houden omdat de droom erg intens wordt.


Na afloop van een dergelijke oefening zorg ik ervoor dat ik me goed met mijn lichaam en omgeving verbind, en niet langer dissocieer. De beste manier is je lichaam voelen door bijvoorbeeld je handen in elkaar te slaan en je omgeving goed te bekijken. Als je spanning voelt, oppervlakkig ademhaalt en vooral druk voelt rond je voorhoofd, dan is je verbinding met je huidige omgeving niet sterk genoeg. Loop op blote voeten over het gras, ga in de tuin werken, speel met je huisdier of fiets een stukje, of doe een andere oefening. Als je deze maatregelen niet neemt, ben je een gemakkelijke prooi voor mind-controllers die misbruik zullen maken van je staat van dissociatie.

Dit soort droomwerk is de moeite waard, niet alleen om inzicht te verkrijgen maar ook om te oefenen in het gebruik van je vrije wil in het algemeen, tot het jouw tweede natuur wordt – zelfs tijdens de slaap (lucide dromen).

Een paar nachten na dit droomwerk vroeg ik ook tijdens mijn droom aan de agenten om hun paspoorten. Dat is erg frustrerend voor de manipulatoren die zich dan terugtrekken om een andere methode te bedenken.

Waakzaamheid is de sleutel, evenals de bereidheid met je dromen te werken vanuit je hart.


Volgende pagina: Waarheid en werkelijkheid

Home