Mind Control en Zonnige programmeringen, deel 1
De veldslag om je geestelijk bewustzijn

Een klassieker:
Dick Sutphen’s ‘Battle for your Mind’

In 1984 vond een congres plaats van professionele hypnotiseurs in Las Vegas.
Tijdens dat congres sprak de voorzitter, Dick Sutphen, over conversie (Eng. conversion),
ofwel hersenspoeling, het manipuleren van de menselijke geest, een vorm van mind control.
Toen de inhoud van zijn speech op verschillende websites werd gepubliceerd,
bleek dat bepaalde overheden en fundamentele godsdienstige groeperingen daar niet blij mee waren.

Als mensen begrijpen hoe ze kunnen worden gemanipuleerd,
zijn ze niet langer willoze en dommelende slachtoffers.
De basistrainingen in het leger zijn gestoeld op conversietechnieken.
Sekten, religieuze en New Age-achtige groeperingen gebruiken conversietechnieken.

Sutphen's speech, nu meer dan twintig jaar oud, bevat nog steeds veel nuttige basisinformatie
over het onderwerp dat onder de noemer Mind Control kan worden gevangen.
In Amerika spreekt men in sommige kringen eerder van PSYOPS - psychological operations.
Omdat ik geen Nederlandse vertaling van deze speech op het web kon vinden heb ik de moeite genomen
om er een te maken. Hier volgt de klassiek geworden speech van Dick Sutphen,
The Battle for your Mind
Persuasion and Brainwashing Techniques Being Used on the Public Today.
DE VELDSLAG OM JOUW GEEST
Overreding en hersenspoeltechnieken
Waaraan het publiek tegenwoordig wordt blootgesteld

Door Dick Sutphen
Ik ga het hebben over conversie, dat is een mooi woord voor hersenspoeling.
Wat ik nu ga vertellen is het topje van de ijsberg. Ik kan maar één manier bedenken
om het misbruik van deze technieken tegen te houden, en dat is bewustmaking van het publiek.
Je kunt geen legale actie ondernemen tegen iets dat je niet opmerkt.
En wanneer wetgevers deze technieken zelf gebruiken, dan ziet het er niet best uit.

Ik heb het over het manipuleren van de geest: dat is mijn eigen beroep.
Ik weet er veel van en ook hoe effectief het kan zijn. Ik maak opnames over hypnose en subliminale beïnvloeding.
Tijdens mijn seminars gebruik ik soms conversietactieken om deelnemers te helpen onafhankelijk
en zelfstandig te worden. Maar steeds als ik dat doe leg ik ook uit dat ik die tactieken gebruik,
en ik laat de deelnemers vrij om te bepalen of ze willen deelnemen of niet.
Ze weten ook welke voordelen dat oplevert.

Laat ik beginnen met een waarheid als een koe over hersenspoeling.
IN DE GEHELE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID IS ER NOG NOOIT IEMAND GEHERSENSPOELD
DIE DAT ZELF OOK IN DE GATEN HAD OF HET WILDE GELOVEN.
Wie is gehersenspoeld zal zijn manipulatoren meestal fanatiek verdedigen.
Die claimt dat hij ‘het licht heeft gezien’ of op een wonderbaarlijke manier is veranderd.


De geboorte van conversie

Als je de geschiedenis van het hersenspoelen bestudeert kom je uit
bij een heropleving van Christelijk fundamentalisme in het Amerika van de achttiende eeuw.
Jonathan Edwards ontdekte de technieken blijkbaar tijdens een religieuze kruistocht in Northampton,
Massachusets, in 1735. Hij kreeg mensen helemaal in zijn ban door schuldgevoelens op te wekken
en de spanning steeds op te voeren. De ‘zondaars‘ die zijn bijeenkomsten bijwoonden
stortten in elkaar en gaven zich volledig aan hem over.
De techniek die Edwards toepaste, was het scheppen van omstandigheden die oude herseninhouden wissen,
zodat je geestelijk open staat voor de ontvangst van nieuwe programmeringen.
Hij riep uit dat de aanwezigen zondaars waren die recht op de hel afstevenden.

Het gevolg was dat een van de aanwezigen daarna zelfmoord pleegde en een ander er een poging toe deed.
Weer anderen vertelden dat ze zo waren aangedaan, dat ze ondanks de ‘eeuwige redding’ die ze zojuist
hadden gevonden, ook steeds een demonische neiging voelden om zichzelf van het leven te beroven.

Als een predikant, sekteleider, manipulator of autoritair figuur erin slaagt om de juiste snaar te raken
waardoor de hersenen ‘geleegd’ worden, kunnen nieuwe programmeringen worden ingelegd.
De nieuwe suggesties komen in de plaats van de oude ideeën en overtuigingen.
Omdat Edwards zijn boodschap pas helemaal op het laatst de ‘positieve wending’ van eeuwige redding gaf,
waren de bekeerden voornamelijk geprogrammeerd met allerlei negatieve gedachten over zichzelf.
Ze begonnen te handelen op basis van dat negatieve zelfbeeld, of vertoonden de neiging dat te doen.

Vier jaar later gebruikte Finney vergelijkbare technieken in New York.
Die technieken worden nu nog steeds toegepast door Christelijke fundamentalisten,
sekten, human-potential trainers, tijdens een aantal zakelijke trainingen en in het Amerikaanse leger.

Ik wil erop wijzen dat de meesten die met deze hersenspoeltechnieken werken,
zelf niet begrijpen hoe ze werken. Edwards ontdekte iets dat effectief was en bleef het dus gebruiken.
Anderen imiteerden de techniek en zijn dat meer dan tweehonderd jaar blijven doen.
Hoe geraffineerder de technieken, hoe effectiever de hersenspoeling.
Moderne televisiepredikanten danken hun succes en groei aan deze technieken,
terwijl de orthodoxe godsdiensten in verval raken.Drie fasen van de hersenen

De Christenen hebben het hersenspoelen met succes in praktijk gebracht, maar het was Pavlov,
de Russische geleerde, die met een technische uitleg kwam. Aan het begin van de twintigste eeuw
deed hij onderzoek met dieren, later toegespitst op mensen.
Na de Russische revolutie zag Lenin dat Pavlov’s bevindingen konden worden benut voor zijn eigen doelen.

Pavlov ontdekte dat je drie opeenvolgende toestanden van geremdheid in de hersenen kunt onderscheiden.
Er is een gelijkmatige toestand (equivalent phase), waarbij de hersenen dezelfde reactie geven
op sterke en zwakke stimuli van buitenaf. De tweede toestand is de paradoxale fase.
Hier reageert het brein vreemd genoeg actiever op zwakke stimuli dan op sterke.
De derde toestand heet de Ultra-Paradoxale fase. Geconditioneerde, ingesleten reacties en gedragspatronen
veranderen dan van positief naar negatief, of van negatief naar positief.

Door die drie fasen geheel te doorlopen, wordt het conversieproces effectiever en completer.
Er zijn veel methoden en manieren om te hersenspoelen, maar de meeste politieke en religieuze groepen
werken het eerst in op je emoties. Dat kan op individueel niveau zijn, of op het niveau van de hele groep.
Net zo lang tot er een abnormaal hoog niveau
van woede, angst, opwinding, of zenuwachtige spanning is opgebouwd.

Deze emotionele toestand beïnvloedt je verstandelijke vermogens. Je normale onderscheidingsvermogen
wordt aangetast en je staat meer open voor suggesties.
Als deze toestand kan worden aangehouden en versterkt, wordt de tweede fase, de paradoxale fase, bereikt.
Nu kan een complete mentale invasie plaatsvinden. Programmeren is nu een fluitje van een cent.
Nieuwe denkpatronen en gedragspatronen kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd.

Er zijn een aantal manieren om het normale functioneren van de hersenen te beïnvloeden.
Veel gebruikt zijn het vasten, een drastisch dieet, het consumeren van veel suiker, fysieke ongemakken,
beheersing van de ademhaling, het zingen van mantra’s tijdens meditatie, het openbaren
van ontzagwekkende geheimen, speciale licht- en geluidseffecten,
geprogrammeerde reacties op wierook, en bedwelmende middelen.
Ook een psychiatrische behandeling met elektroshocks kan het gewenste effect opleveren,
of het doelbewust verlagen van iemands bloedsuikerspiegel met insuline-injecties.

Voor ik verder in ga op de toepassingen van conversie, wil ik benadrukken
dat hypnose en conversie-tactieken niet hetzelfde zijn. Conversie is veel krachtiger.
Maar in de praktijk worden beide tactieken vaak door elkaar gebruikt, met indrukwekkende resultaten.


Hoe charismatische predikanten te werk gaan

Als je een charismatisch predikant aan het werk wilt zien, is er misschien wel een bij jou in de stad.
Ga naar de kerk of tent en ga achterin zitten, ongeveer op een vierde deel van achteren.
De kans is groot dat er eentonige muziek wordt gespeeld terwijl de mensen binnen komen.
Het ritme van die muziek zit binnen het bereik van de menselijke hartslag; ideaal voor beïnvloeding
is een ritme van 45 tot 72 slagen per minuut. Dit werkt hypnotisch in op een groot deel van het publiek
en bewerkstelligt een veranderde bewustzijnstoestand terwijl je gewoon je ogen open hebt.
Als je hersenen eenmaal alfa-golven gaan produceren, ben je minstens 25 keer zo beïnvloedbaar
als in Beta-toestand. Mensen die geregeld komen zullen al meteen bij binnenkomst op de muziek reageren
door in alfa-toestand terecht te komen. Dit is een vorm van post-hypnotische programmering.

Let eens goed op de mensen die wachten tot de dienst begint. Velen vertonen uiterlijke kenmerken
van een trance-toestand: hun lichamen ontspannen zich, de ogen zijn flets of waterig.
Soms wiegen ze heen en weer met hun handen in de lucht terwijl ze op hun stoelen zitten.
Dan verschijnt de assistent van de predikant. Hij spreekt met een ‘rollende stem’.


De rollende stem-techniek

De rollende stem is een ritmisch patroon dat hypnotiseurs gebruiken om een trance op te wekken.
Het wordt ook door veel advocaten gebruikt (die hier vaak doelbewust in getraind zijn)
die bezig zijn de jury op hun hand te krijgen. De rollende stem klinkt alsof de spreker
het ritme van een metronoom volgt. Het klinkt alsof elk woord nadruk krijgt in een eentonige stijl
met een vast patroon. Meestal gaat het om een ritme van 35 tot 60 slagen per minuut.

Nu begint de predikant aan het ‘opbouwproces’. Hij wekt de veranderde bewustzijnstoestand op
en speelt in op de opwinding en verwachtingen van het publiek. Dan kunnen er een paar jonge,
onschuldige dames ten tonele verschijnen die een liedje zingen.
Gospel-liederen zijn uitstekend geschikt voor het opbouwen van betrokkenheid en opwinding.
Misschien valt een van die dames, persoonlijk aangeraakt door de heilige geest,
daar wel ter plekke in zwijm. Op dat moment gaan hypnose - en conversietactieken
zich met elkaar vermengen. De spanning is opgebouwd, alle aandacht van het publiek wordt opgeëist,
het spel kan beginnen.

Tijd om met de collecteschaal rond te gaan en de mensen in een ritme van ca. 45 slagen per minuut
aan te sporen om aan God te geven. Het publiek tast in de buidel.
Dan is het tijd voor een hel-en-verdoemenispreek.
Tijdens de laatste dienst die ik bestudeerde, werd er gesproken over de bloederige bijl van God
en het bloed dat overal zou gaan vloeien.

Na het opwekken van angst komt er vaak een ‘getuige’ ten tonele. Eens was ik mank en nu kan ik weer lopen,
ooit had ik een afwijking en nu is die weg, ik zat toch zo in de put en nu ben ik er helemaal uit, enzovoorts.
Dit soort psychologische manipulaties doen het altijd goed. Na al die fantastische getuigenissen
weet de gemiddelde aanwezige dat hij met een probleempje zit
dat wis en waarachtig geheeld zal kunnen worden!
De ruimte is zwaar beladen met schuldgevoelens, intense opwinding en verwachting.

Wie in aanmerking wil komen voor genezing stelt zich op in een lange rij aan de zijkant van de ruimte,
of mag naar voren komen. De predikant raakt misschien hun hoofd aan en schreeuwt: genees!!
Dat maakt psychische energie vrij en kan voor geweldige ontladingen zorgen.
Sommigen huilen, storten zich ter aarde en gaan onwillekeurige spastische bewegingen maken.
Na een enorme ontlading kan een nieuwe programmering effectief worden
en kan een heuse wonderbaarlijke genezing plaatsvinden.

Voor sommigen is die genezing permanent, maar voor de meesten duurt het vier dagen tot een week,
voor de hypnotische suggestie is opgeheven. Soms kan hypnotische suggestie worden gebruikt
om een fysiek probleem te maskeren. Misschien was de persoon zelf al bezig te genezen
of heeft god werkelijk ingegrepen, maar ik beweer dat kennis over de werking van onze hersenen
in de meeste gevallen een goede verklaring biedt.

In Los Angeles en omstreken is een ontwerper en bewerker van de ruimten
waar kerkdiensten worden gehouden aan het werk. Wie hem in zijn kerk zijn gang laat gaan,
kan rekenen op een minimale verdubbeling van zijn inkomsten.
Deze man geeft toe dat zijn geheim zit in het geluidssysteem en de belichting.

Ik gebruik ook licht en geluid tijdens mijn seminars. Maar ik leg uit aan de deelnemers hoe het werkt
en wat het effect ervan is - en dat is een belangrijk verschil.


Conversietactieken

Sekten en New Age achtige ‘human potential’- trainingbedrijven zijn altijd op zoek naar nieuwe rekruten.
Velen gebruiken hersenspoeltechnieken, die binnen korte tijd effectief moeten zijn.
Meestal binnen een weekend, vaak al binnen een dag.
Met de volgende zes technieken is volledige hersenspoeling mogelijk.

Conversietactiek 1: Een basis leggen
De bijeenkomst of training vindt plaats op een plek waar iedereen is afgesneden van de buitenwereld.
Een privé-woning, een afgelegen of landelijke omgeving, een ruimte in een hotel.
Je kunt niet steeds naar het toilet wanneer je maar wilt.
In human-potential trainingen wordt het belang van het houden van afspraken benadrukt.
Je leven wordt een rommeltje als je je niet aan je afspraken houdt, wordt er gedramd.
Dit is in het algemeen gesproken wel een goed advies, maar de manipulatoren zijn bezig
een positieve menselijke eigenschap aan te boren voor hun eigen agenda.
De deelnemers leggen een eed af aan zichzelf en de trainers dat ze zich aan de afspraken zullen houden.
Wie dat niet doet, moet de training verlaten. De deelnemers worden dan overgehaald ermee in te stemmen
om de training helemaal af te maken. Ze moeten soms beloven geen drugs of alcohol meer te gebruiken,
dit of dat niet te eten …
Door je spijsverteringssysteem te beïnvloeden kan er een spanning of kleine hapering ontstaan,
waardoor de conversie effectiever wordt.
Deelnemers worden overgehaald, enthousiast gemaakt of moeten beloven nieuwe deelnemers te zoeken of aan te trekken.
Er zijn gratis of goedkope follow-up bijeenkomsten. Zoals de Christelijke bewegingen ontdekten,
is lange termijn-beïnvloeding afhankelijk van een goed follow-up systeem.

Conversietactiek 2: Overbelasting
Het programma is zo vol beladen dat er fysieke en mentale vermoeidheid ontstaat.
Korte pauzes voorkomen dat de opgebouwde spanning wordt doorbroken en je weer tot jezelf kunt komen.

Conversietactiek 3: Opvoeren van spanning
Er worden allerlei technieken toegepast om de spanning in de ruimte of de omgeving op te bouwen.

Conversietactiek 4: Onzekerheid
Deelnemers kunnen bang worden om naar voren te worden gehaald,
bang voor een confrontatie met de trainers die op schuldgevoelens inwerken
of die deelnemers overhalen met bekentenissen te komen. Activiteiten die maskers wegnemen
of mensen uit hun normale rollen halen werken ook goed. Als de spanning te groot wordt,
reageren de meeste mensen door mentaal te vertrekken.
Hun weerstand en verstandelijke vermogens zijn niet langer actief.

Conversietactiek 5: Vakjargon of grof taalgebruik
Er wordt taal gebruikt die alleen door deelnemers en insiders begrepen kan worden.
Soms wordt er expres grof taalgebruik gehanteerd waardoor men zich slecht op zijn gemak voelt.

Conversietactiek 6: Humor en doelbewuste ontlading
Geen humor en ontspanning tot het conversieproces is voltooid.
Maar vanaf dat moment wordt een grap of uitgelaten ontspanning juist zeer wenselijk:
het symboliseert de ‘nieuwe vreugde’ die de deelnemers samen hebben ontdekt.

Ik zeg niet dat je nooit iets goeds kunt opsteken van zulke ontmoetingen.
Maar het is belangrijk dat je ziet wat er gebeurt en dat je begrijpt dat er van alles plaats vindt
dat niet in jouw belang is.

In de loop der jaren heb ik veel mensen getraind. Het is al meer dan eens voorgekomen
dat professionele trainers die niet begrepen waarom hun tactieken werkten, na een uitleg van mij
een ander beroep hebben gekozen. Een aantal van hen zijn mijn vrienden geworden.

Velen van ons zijn vervuld van angst bij de gedachte aan wat een enkel mens met een microfoon
in een ruimte vol mensen kan aanrichten. Voeg daar een beetje charisma aan toe
en je kunt verzekerd zijn van een enorm percentage conversie.
Het is een triest feit dat veel mensen maar al te graag hun eigen macht afstaan
om een ‘echte gelovige’ te worden.

Battle for your Mind, deel II

Mind Control overzichtpagina


*Woordenlijst ascensie en evolutie
Home