Bezieling en kloontechnologie


Op deze pagina:
Anton Parks over klonen en bezieling;
Freedom teachings over levend-dode rassen in een nephemel en zielefamilies;
Hank Wesselman: Drie zielen van de mens volgens de Kahuna;
George Green over het Mind Control spel op aarde
Val Valerian over technologie uit Orion en synthetische mensen
Amitakh over de Anunnaki, klonen, bezieling en bezetenheid.

Uit: Gerry Zeitlin/Anton *Parks, Het Geheim van de Duistere Ster

Tijdens een belangrijke ontmoeting treft Sa'am (Osiris) zijn voorouders,
die bezig zijn met het scheppen van zielen. Hij is erdoor geschokt.
Hij reageert zo heftig omdat hij altijd had begrepen
dat alleen de Eerste Bron die functie heeft.
Sa'am gelooft dat wanneer een ziel eenmaal geschapen is,
die zich gaat uitdrukken als een Zelf in een wezen,
en dan een serie experimentele incarnaties begint (Zišŕgáls)
die elk een fragment uitdrukken van de oorspronkelijke ziel
gedurende een evolutionair proces van reďncarnatie.

Maar de schepper van zijn vader An zegt dat dat niet waar is;
dat hij geschapen (gekloond) is als een enkele en unieke ziel.


Volgens Parks houdt de code van dit universum in
dat onsterfelijkheid van het fysieke lichaam niet kan worden verworven
door middel van genen of DNA, maar bij de gratie van de evolutie van de ziel.
De klonen van de Gina'abul zoeken onsterfelijkheid; dat is niet mogelijk.
Hun streven maakt de zaken ingewikkeld en onoverzichtelijk.

De Anunnaki krijgers en hun aristocratische leiders
-de Ušumgal, 'Grote Draken', afstammelingen van een Reptiliaans albino-ras-
zijn bepaald niet in balans, waardoor ze erg agressief zijn
vergeleken bij andere Reptiliaanse rassen.
Parks zegt herhaaldelijk dat ze niet op een lijn zitten
met de goddelijke plannen van de Eerste Bron.
Hij vermoedt dat hun agressiviteit het onbedoelde gevolg is
van de vele genetische manipulaties die ze hebben ondergaan.

Het gebrek aan balans van de Usumgal-Annuna heeft zijn weerslag
op ons leven in deze tijd, want wij zouden hun nakomelingen zijn.

Sa'am/Osiris is in het werk van Parks een Reptiliaans kloontechnoloog.
Het klinkt nogal ironisch dat iemand die slaven kweekt in een laboratorium
zo geschokt is wanneer hij ontdekt dat 'zielen' kunnen worden 'gemaakt'.

Het is ook voor ons nuttig om tot ons door te laten dringen
dat wat wij weten over onze ziel en het hiernamaals
door godsdiensten en gechanneld New Age materiaal is aangeleverd.

Sommige spirituele leringen geven een gedetailleerd overzicht
van hun kijk op metafysische werelden en de ziel; anderen houden het vaag.
Maar er zijn ook groeperingen die weten dat kloontechnologie allang bestaat
en dat daar agenda's mee gemoeid zijn die wij niet goddelijk zouden noemen...

Uit: Freedom Teachings, Voyagers II, p. 395, Ashayana Deane
The Destiny of Sorrow: Het Pad van Ellende

De Anunnaki die het drama van Atlantis hebben ontworpen, wilden de mens op aarde
veroordelen tot het Pad van Ellende. Wanneer je belandt bij de gevallen engelen
in hun eindige Fantoom-matrix, in een holografische gevangenis -
dan is dat het onechte 'eeuwige leven' dat ze de mens zo vaak hebben voorgehouden
sinds de val van Atlantis.

Werkelijk eeuwig leven is alleen door echte ascensie mogelijk
en door het verantwoord beheer van je bewustzijn in de echte Tijdmatrix.
'Levensvormen' in de Fantoom-Matrix zijn niet echt levend in biologische
of in spirituele zin. Dit zijn in wezen 'levend-dode' rassen,
eindige bewustzijns-gedachtevormen-identiteiten gevangen in een Sub-tijd Universum
dat uit elkaar valt en steeds corrupter wordt.
Ze kunnen alleen een 'biologisch' leven leiden
door het lichaam van een levende gastheer te gebruiken.

Freedom Teachings over bezieling:
De familie-stamboom van bewustzijn (Family tree of consciousness)
Verdichtingsniveau of waarnemingsplatform (1 t/m 5 Harmonic Universes)
1 = dimensies 1, 2 en 3; Betreft de identiteit van de incarnatie
2 = dimensies 4, 5 en 6; Betreft de identiteit van de ziel
3 = dimensies 7, 8 en 9; Identiteit van de bovenziel
4 = dimensies 10, 11 en 12; Identiteit van de Avatar
5 = dimensies 13, 14 en 15 Identiteit van de Rishi
6 = buiten de tijdmatrix Geomantieen/Yunasai/ Ultra-terrestials

2 t/m 6 noemen we vanuit het perspectief van onze incarnatie ons 'hoger zelf'.
Een ziel heeft 12 incarnaties; een bovenziel heeft 12 zielen.
Het feit dat je hier een incarnatie hebt houdt dus in dat er nog 11 versies van jou bestaan
- 6 mannelijk en 6 vrouwelijk - in andere ruimte-tijd-locaties die ook deel uitmaken van jouw ziel.
Een bovenzielfamilie betreft 144 incarnatie-identiteiten.

Perspectief van de Kahuna (Hawaii): een mens heeft drie zielen
Bron: Hank Wesselman, sjamaan

Er zijn veel stammen, niet alleen op Hawaii, maar ook Eskimo's, Cherokee,
bewoners van het Amazonegebied, die geloven dat mensen drie zielen hebben.

1. De bovenziel (oversoul) bevindt zich onsterfelijk in de hemelen.
Die verdeelt zichzelf als een zaadje/hologram;
dat zaadje reist omlaag door middel van de ademhaling (de 'HA').
Dat zaadje/hologram ontmoet dan een ziel die daar al aanwezig is:

2. De ziel van het lichaam (body soul)
Die bevat alle voorouderlijke indrukken van zowel vaders kant als die van moeder;
evenals gedragspatronen, manieren van denken en uitdrukken.

Functies van de lichaamsziel: Geheugenopslag, opslag van al onze emoties en gevoelens,
bevat bewustzijn dat waarneemt (the inner face), bevat de innerlijke healer,
die het bestuur en de werking van je fysieke lichaam regelt, inclusief herstel en reparaties;
bevat gewoonten en aangeleerd gedrag; is voorgeprogrammeerd om te groeien,
niet om te onderdrukken/ontkennen/weigeren; Is als een trouwe bediende:
bevat alle evolutionaire software om jou te dienen; wordt gemotiveerd door plezier en seks
(Freud noemde dit deel het ID).

3. De mentale ziel (bij Freud: het Ego)
Neemt beslissingen, ontvangt informatie van het lichaam,
bevat wilskracht en intentie.

Verlichting of ascensie kan plaatsvinden
wanneer deze drie zielen op elkaar zijn afgestemd.
Sjamanen zeggen dat als je een stukje van je ziel kwijt bent,
daar een verslaving voor in de plaats komt.
Een verslaafde moet zijn eigen ziel opnieuw bij elkaar rapen en helen
om zich van de terreur van zijn verslavingen te kunnen bevrijden.

George *Green: Het Mind Control Spel
Uit: Interview en Handboek voor een Nieuw Wereldbeeld, Hoofdstuk 1

Het mind control-spel is ontworpen om jouw innerlijke zelf gevangen te zetten,
waardoor jouw hersenactiviteiten vertragen. In mentaal opzicht val je in slaap:
daaraan herken je een gevangene.

Het gevecht op deze planeet draait om de ziele-energie.
Dat gevecht vindt niet plaats op het aardoppervlak
maar binnen het individuele bewustzijn van de mens,
en dus per definitie ook binnen het bewustzijn van deze planeet.
De verenigde menselijke geest is een ander woord
voor het bewustzijn van de planeet zelf.

Het is mogelijk voor een mens om binnen zichzelf te observeren
vanuit een bewustzijn dat buiten het bereik van mind control technieken ligt.
Daar begint het individu zich af te scheiden van de kudde.

Enkele gegevens uit het circuit waar George Green zich in bevindt:
Het gewicht van de ziel is 21 gram.
Als iemand sterft verlaat de ziel het lichaam;
Het verschil in gewicht is meermalen nauwkeurig gemeten.
Klonen hebben geen ziel, geen eigen intenties.
Er lopen al heel wat klonen op aarde rond.
Er zijn momenteel acht landen in de wereld die mensen klonen.
De mens zelf is geen kloon maar een genetisch in elkaar geflanste soort
(a genetically engineered species).


Val Valerian: Technologie uit Orion en geheime projecten

John Lear suggereert dat het menselijk ras een grote 'gene pool' is:
een vijver vol genetische informatie, waarin bepaalde groepen buitenaardsen
aan het vissen zijn met een duistere agenda.

Robert Lazar heeft een boek ingezien waarin mensen
'omhulsels voor zielen' werden genoemd, en waaruit bleek
dat zielen werden verhandeld in een soort ruilsysteem.
"Ze schuiven ons heen en weer als vee".

Gekloonde, samengestelde mensen worden synthetische mensen genoemd.
Het klonen van mensen begon in 1977 op de Universiteit van Utah in Salt Lake City.
Ze hebben er een tv-programma over gemaakt waar een menselijke kloon werd geinterviewd.
Die had een spraakgebrek. Ze lieten het origineel zien en de kloon.
Het duurde 14 maanden om de kloon in een tank tot volwassenheid te laten komen.
De serie bestond uit twee delen en deel twee is nooit uitgezonden.

Er bestaan al een paar locaties waar gekloond wordt, die zijn uitgekozen
op basis van hun stabiele geomagnetische velden en een aantal andere kenmerken,
omdat het kloonproces anders mislukt. Het groeiproces gaat nu sneller.

*Amitakh Stanford

Deel van het plan van de Anunnaki Achterblijvers is om de menselijke geest (mind)
te klonen en in te brengen in kunstmatige levensvormen. Erger nog,
ze verspreiden de propagandaleugens dat iedereen hier een 'god' in wording is,
waarbij ze de ego's aanspreken en misbruik maken van de onwetendheid van degenen
die deze onzin accepteren. Er wordt zelfs onsterfelijkheid van het lichaam beloofd,
onder leiding van die zogenaamde 'Opgevaren Meesters'.

Deze opgevaren meesters, welke naam ze ook hebben gegijzeld of geclaimd,
zijn eigenlijk Anunnaki. Door zulke belachelijke en buitensporige leugens
te verspreiden hopen ze het denken van de mensen zo te veranderen
dat ze de zielen van deze slachtoffers kunnen vangen
en vastzetten in een tijdcapsule.

Dit bewustzijn gelooft, dat als het de menselijke geest gevangen kan zetten en
kunstmatige bezieling kan kweken, die geen eigen wil zou hebben,
maar zich geheel zou overleveren aan de grillen van de tirannen en hun hierarchie.
Dit mag klinken als science fiction - maar het is werkelijk hun plan.


Amitakh: het menselijk lichaam en bezetenheid

Wij zijn geen fysiek lichaam, wij zijn bewustzijn.
Dat bewustzijn woont in het fysieke lichaam en wordt daar gevangen gehouden
door de 'ziel', die vaak ten onrechte wordt aangezien voor onze Ware Essentie.
Die 'ziel' imiteert de Ware Spirit uit de goddelijke schepping.
Wat vaak 'ziel' genoemd wordt is dus niet wie we echt zijn;
het is de 'imitatie-bezieling' van de kunstmatige scheppingen van het Duister.
Deze 'ziel' bestaat alleen in de Virtuele Werkelijkheid.

Een menselijk lichaam kan geheel worden overgenomen.
In dat geval wordt het menselijk bewustzijn dat het lichaam bewoonde
eruit gegooid en vervangen door buitenaards -meestal Reptiliaans- bewustzijn.
Maar niet alle buitenaardsen in menselijke lichamen zijn kwaadwillend.
Sommigen werken mee aan het plan om Goddelijke essentie te bevrijden;
anderen zijn lang geleden ontvoerd van hun eigen planeet.

In andere gevallen wordt het menselijk bewustzijn niet uit het lichaam verdreven
maar geheel overschaduwd en overmeesterd door buitenaards bewustzijn.
Op die manier worden hun beslissingen en daden beďnvloed
en zijn ze marionetten van de Anunnaki geworden.

Amitakh, uit: Buitenaardse aanwezigheid, 2004

Gedurende de laatste maanden zijn de Masa-karas wanhopig aan het worden.
(De Masa-karas zijn een relatief kleine groep Anunnaki-achterblijvers.)
Het programmeren van hun slachtoffers duurt hen te lang.
In plaats daarvan werpen ze het bewustzijn van hun slachtoffers uit hun lichaam
en nemen die in bezit; slachtoffers bevinden zich in alle rangen en standen.
Het overnameproces neemt ongeveer vijf dagen in beslag;
gedurende die tijd zien de slachtoffers er anders en een stuk ouder uit.
Ze gedragen zich suf en als een zombie.
Na die vijf dagen krijgen ze hun oude uiterlijk terug,
al zullen sommigen zich nooit meer 'normaal' gedragen.

Behalve menselijke lichamen nemen ze ook die van dieren in beslag,
vooral die van katachtigen. Deze dienen als tijdelijke verblijfplaats,
totdat geschikte menselijke gastheren beschikbaar komen.

Maar ook als levensvatbaar Licht uit het lichaam wordt bevrijd en geëvacueerd
dan blijft het lichaam achter met een lege blik.
Sommige van die lichamen worden dan overgenomen door astrale wezens,
door buitenaardsen of andere soorten wezens die niet geincarneerd zijn.

Tenslotte kan iemand die met doffe holle ogen rondloopt een kloon zijn,
die wacht op instructies en zich ondertussen verloren voelt;
of een mens die geheel onder invloed van mind control praktijken is geraakt.
Veel mensen raken depressief door al die externe mind control invloeden.
Ironisch genoeg zullen de conventionele 'behandelingen' tegen depressie
juist astrale deuren openen waardoor hun geest nog beter beheersbaar wordt.

2005
Sommige buitenaardsen hebben het vermogen om een ander menselijk lichaam te bewonen
als dat hen beter uitkomt. Recentelijk is veel Reptiliaans bewustzijn
dat menselijke lichamen in de USA en Engeland bewoonde
verhuisd naar China. De lichamen die ze hebben achtergelaten
zijn ondertussen bewoond door hun tegenstanders, de Gieren (Vulturites)
die snel gebruik hebben gemaakt van de geboden gelegenheid.

Het bewustzijn van Anunnaki-groeperingen in menselijke lichamen
kan flink tegen elkaar tekeer gaan....
dit zijn eigenlijk buitenaardse oorlogen.Astrale vallen en etherische manipulaties
Vorige pagina: Wat is bewustzijn?
*Woordenlijst ascensie en evolutie

Home