Visies op Bezetenheid:
Overzicht


December 2009 - februari 2012

Deel 1: Definities

Deel 2: Moderne psychologie en psychiatrie

"Bezetenheid bestaat niet"

Deel 3: Reddingsmissies

Bezetenheid binnen het kader van een reddingsmissie
Freedom Teachings: Het Indigo-3 contract;
Illuminati-campagnes: Nieuwetijdskinderen en ADHD
Duistere Avatars; Dienaren van het Goddelijk Plan

Deel 4: Astrale reizigers en sjamanen aan het woord

Matrix V over MPS (Meervoudig Persoonlijkheidssyndroom)
Een sjamaan over soul retrieval en uitdrijving
Robert Bruce over entiteiten die hun gastheer trainen, overschaduwen;
Vier fasen van standaard bezetenheid

Deel 5: Bezetenheid van groepen of mensenmassa's

Massahysterie; MSI: Mass Sociogenic Illness
Verslagen uit heden en verleden
Choreomanie: de dansepidemie
Massahysterie Top Tien

Deel 6: Amitakh Stanford, Robert Bruce e.a.

Bezetenheid: een kwestie van perspectief
Amitakh: bezetenheid van een chakra
Het herkennen van je eigen schaduw
Amitakh: bezetenheid door kunstmatig bewustzijn; door buitenaards bewustzijn;
verhuizend bewustzijn; Evacuatie van lichtbewustzijn
Capgras waan; De Psychopaat; De Psychopatentest
Soorten overnames of verhuizingen

Deel 7: Uitdrijvingen

Hoe vindt een uitdrijving plaats?
Exorcisme: herkomst van het woord; Uitdrijvingstactieken
De naam van Jezus Christus; Uitdrijving door een sjamaan
Chris Ward, internet-exorcist
William Baldwin, Spirit Releasement
Katholieke Kerk: Rituale Romanum
Uitbannen en afweren; ervaringen van Robert Bruce

Deel 8: Stichting Spiritueel Wetenschappelijk Onderzoek

De Spiritual Science Research Foundation; Onderzoek naar geesten
Doelstellingen van geesten; subtiele kracht - de sterkste wint
Voorouders; het gebruik van de pendel; verslavingen
Zwarte energie; zuiveren met water en zout

Deel 9a: Mind Control en bezetenheid

Wat is Mind? De Hemelse Vergissing en acht corrupte Minds;
Doen alsof; Mind control onderzoek; herinnering aan trauma;
DNA en het vermogen tot dissociatie; Dissociatie en hypnose;
Wie geen pijn voelt heeft geen pijn?

Deel 9b: Persoonlijkheid en bezetenheid

Wat is persoonlijkheid?
John Gittinger en PAS - Personality Assessment System
Mind control: het herinrichten van de menselijke geest
MPD/DID - een systeem met veel deelpersoonlijkheden
Demonen en drugs; SRA - Satanic Ritual Abuse

Deel 10: Alledaagse vormen van bezetenheid

Verval van het lichaam
Een indringer aan het roer
Waanzin van de eindtijd


Home