Astrale werelden en etherische manipulaties
Deel 4: Preston Nichols en de muziekindustrie

In de vorige delen zijn definities en beschrijvingen van astrale werelden
en etherische lichamen aan bod gekomen (Deel 1),
evenals de individuele waarnemingen en leringen van Stuart Wilde (deel 2)
en de Spiritual School of Ascension (deel 3).
Helderziende waarnemingen van subtiele energie worden doorgaans ingedeeld
binnen de categorieŽn "New Age", "bewustzijnsuitbreiding", "persoonlijke ontwikkeling".

Deel 4 gaat over het werk van Preston Nichols en etherische manipulaties in de muziekindustrie.
Die informatie komt uit de hoek van de zogenaamde samenzweringstheorieŽn,
vaak gekenmerkt door technologische gegevens en beschrijvingen van methoden.
Geloof je dat je als mens zult oogsten wat je hebt gezaaid,
in een rechtvaardig universum met een rechtvaardige schepper?
Dan is deze informatie - over mind control technieken,
bespeeld worden via je onderbewuste of onbewuste,
zwarte magie en doelbewust misbruik van metafysische kennis -
verontrustend en bedreigend.

Preston Nichols

Preston Nichols is een genie.
Niemand kan hem evenaren als het gaat om inzicht in het functioneren
van elektromagnetisme en alle technische bijzonderheden eromheen.
Dit is wetenschappelijk controleerbaar en het maakt hem een luis in de pels van diegenen
die hem graag als een waanzinnige idioot aan de kant zouden willen schuiven.
Hij weet veel van psychologie, religie en occultisme en ziet werelden
die voor gewone mensen onzichtbaar zijn.
Esoterisch uitgedrukt: Preston Nichols neemt niet-lineaire ruimte in.
Hij werkt vanuit een bewustzijn dat niet door lineaire gedachten wordt gestuurd.
Daarom is het moeilijk om zijn herinneringen en ervaringen
binnen een lineair wereldbeeld uit te drukken.

(Peter Moon in zijn voorwoord van Nichols boek, The Music of Time)

Montauk en mind control

Behalve een genie is Preston een van de zogeheten 'Montauk boys',
die betrokken waren bij de tijdmanipulatie-experimenten in Montauk, Long Island.
Volgens diverse bronnen zijn de medewerkers aan deze geheime projecten
allemaal 'mind control'-slachtoffers.
Hun bewustzijn is zodanig opgesplitst dat ze een dubbel leven leiden:
een 'normaal' leven met een normale baan, en een ander geheim leven.
Tijdens dat geheime leven werken ze mee aan duistere projecten van de
regering of buitenaardse groeperingen.

Volgens Peter Moon was Preston zich aanvankelijk niet bewust van zijn betrokkenheid bij Montauk:
Zijn eerste herinneringen kwamen terug tijdens een familiedineetje
met zijn nicht en haar echtgenoot. Die man zei dat hij Preston in Montauk had gezien,
maar Preston kon zich niet herinneren dat hij daar ooit geweest was.
Het gevolg was een verhitte discussie. In de jaren daarna
kwam Preston nog meer mensen tegen die hem in Montauk hadden gezien..
Uiteindelijk moest hij de conclusie trekken dat hij een heel leven leidde
waar hij niets vanaf wist. Die herinneringen waren begraven,
inclusief herinneringen aan andere werkelijkheidsgebieden die ongrijpbaar leken
maar toch in veel opzichten zeer tastbaar waren.Fragmenten en samenvattingen uit
Preston Nichols, The music of time (Sky Books, 2000)

"Wie te jong is om het zich te kunnen herinneren:
'de Twist' was een megahit en het begin van een nieuwe trend in de popmuziek.
Een van de redenen dat het zo aansloeg heeft te maken met een esoterisch principe,
dat tijdens het maken van geluidsopnamen kan worden toegepast.
Dit geheim is altijd goed bewaard gebleven."

"Toen ik twaalf jaar oud was, was ik de jongste opname-en geluidstechnicus
in de muziekindustrie. "

"De psychologie en psychiatrie hebben wel wat vooruitgang geboekt,
maar ze werken voornamelijk op basis van statische analyse.
Anders gezegd: ze proberen je wijs te maken dat de menselijke geest
statistisch analyseerbaar is. Er zijn nu kwantummodellen van de menselijke geest
in opkomst binnen de psychiatrie, maar het grootste deel is weer statistisch
en dat kan zo de prullenbak in.
Ik begreep al vroeg dat ik geen psychiatrie wilde studeren."


Toen hij nog op de middelbare school zat, ontmoette Preston Phil Spector,
die hem een baantje gaf in een van zijn oude opnamestudio's.
Hij gaf Preston de vrije hand als geluidstechnicus en die bouwde alles zo om
dat de opnames fantastisch waren, maar hij de enige was die met de apparatuur
in de studio om kon gaan. Zo werkte hij zichzelf in het zadel in de muziekindustrie:
Preston werd de technicus van Bell Sound en was betrokken
bij de beroemdste opnamen uit de jaren zestig:
"de Rolling Stones, Beatles, Beach Boys, BeeGees, de Mamas and the Papas,
Jim Morrison en te veel om op te noemen."

"Chuck Hamill zong het lied San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair).
Het werd naar buiten gebracht als een lied van Scott McKenzie en
werd een tophit tijdens de Zomer van de Liefde, 1967."

(Andere bronnen geven aan dat het uitbrengen van dit nummer, San Francisco,
onderdeel was van een mind control experiment dat viel onder een
'social engineering' project van het Tavistock Instituut.
'Social engineering' is de leer van het analyseren, observeren,
bespelen en programmeren van mensenmassa's.)

Preston Nichols over subliminale boodschappen
in muziek en geluid

Tijdens het maken van geluidsopnamen is een esoterisch principe werkzaam.
Er worden gedachtegolven mede opgenomen naast het geluid:
van de musici, opnametechnici, de zanger, zangeres of zangers.
Je kunt dit de psychische component van de opname noemen.
Wanneer een zanger recht voor de microfoon staat en zingt,
projecteert hij een gedachtevorm in de spoel of het vermogen van die microfoon.
Dat vermogende element bestaat in principe uit elektronische platen met een isolator,
die is ontworpen met het doel om elektrische potentiŽlen op te slaan,
die op een verafgelegen punt opnieuw kunnen worden geproduceerd,
bijvoorbeeld door een geluidspeaker.

Er is een versterkingsproces bij betrokken dat alle golven versterkt
en uiteindelijk luide muziek voortbrengt op het ontvangstpunt, voor het publiek.
Geluidsgolven maken deel uit van het elektromagnetisch spectrum.
De elektromagnetische functie is de sleutel.
Gedachtevormen oefenen invloed uit op de elektromagnetische achtergrond
van het universum (of minder neutraal: doen inbreuk op, Eng. impingement).

Als je bijvoorbeeld geluidsgolven hoort met de boodschap
dat er een uitverkoop is bij een warenhuis,
dan heb je tegelijkertijd ook de gedachtevormen opgevangen
die de managers van die winkel op je af willen sturen.

Geluidsgolven zijn in het algemeen eenvoudiger meetbaar
en eenvoudiger op te merken dan golven die door gedachtevormen worden geproduceerd.
Met andere woorden, de elektromagnetische functies van gedachtevormen
zijn veel subtieler en dit is een heel esoterisch onderwerp op zich.
Maar iedereen kan begrijpen dat geluidsgolven ook gedachtevormen met zich mee dragen.
Zo kan je een politicus horen spreken en van binnen weten
dat hij de waarheid niet spreekt. Het hoeft niet het geluid zelf te zijn
(zijn stem) dat je aanknopingspunt is - je kunt uit de elektromagnetische impulsen
ook de gedachtevormen opvangen. Deze telepathische golven zijn subtiel,
dus minder verdicht vergeleken bij wat de normale wetenschap een golf zou noemen,
maar ze zijn toch aanwezig.

Het verloren akkoord: OM en OHM
Preston Nichols over het metafysische aspect van muziek

De Moody Blues hebben een album gemaakt dat heet "Op zoek naar het verloren Akkoord".
Dit verloren akkoord wordt "om" of "ohm" genoemd in esoterische kringen.
Het verwijst naar de perfecte schepping of bewustzijnstoestand die bestond
voordat deze werkelijkheid werd geschapen.
Door 'om' te zingen zoek je een hereniging met die bewustzijnstoestand.

'Om' in zijn perfecte betekenis staat voor het complete elektromagnetische spectrum.
Dat omvat de gehele schepping. Vanuit harde natuurkundige wetten beschouwd
valt alles dat is geschapen binnen het elektromagnetisch spectrum.
Dat omvat alle materie en energie, licht, geluid en verschillende soorten materie.

(NB Voor de gnostici is het gehele EM spectrum een schepping van de Demiurgos:
alle materie, tijd en ruimte zijn duistere scheppingen.)

In de kabala is het eerste principe van de schepping 'de Zot', net als de Tarot kaart.
De Zot verwijst naar een willekeurige, impulsieve indruk die wordt gemaakt
op de perfectie van de schepping en schept een breuk met die verheven toestand
die 'om' genoemd wordt.

Ironisch genoeg verwijst het woord ohm naar een eenheid van elektromagnetische weerstand.
Net als de zot die met zijn willekeurige invloed op het verloren akkoord
een eenheid van elektromagnetische tussenkomst heeft geschapen.
Eigenlijk schept zijn zotte impuls een hele serie elektromagnetische golven
die zich scharen rond een willekeurig principe.
Nog meer impulsen scheppen nog meer golven, inclusief licht, energie en materie.
Uiteindelijk ontstaat dan een heel universum zoals dat waarin wij leven.
De zoektocht naar dat verloren akkoord, ook wel Christusbewustzijn genoemd,
is onze poging om dit alles weer te begrijpen.

Preston over Frequenties

Deze hele schepping is samengesteld uit frequenties.
Een menselijke geest (mind) of een menselijk wezen is samengesteld uit,
of tenminste verbonden met, veel complexe frequenties.
De elektromagnetische signatuur van een mens is een complexe groepering van frequenties.

Intelligentie of de afwezigheid daarvan hangt af van de verhoudingen tussen die frequenties.
Frequenties kunnen samenhangen in amplitude, cycli per seconde en in fase.
Amplitude geeft aan hoe sterk de frequentie is, dus hoeveel kracht erachter zit.
Vertaald naar muziek is dat volume, dus hoe hard de muziek staat.
Cycli per seconde gaat over de toonhoogte. Maar wat is nu fase?

Als het erom gaat het menselijk brein, de geest (mind) te begrijpen,
is fase het belangrijkste concept, niet frequentie.
Fase heeft te maken met het beginpunt van een golf
in verhouding tot het beginpunt van een andere golf.
Je hebt bijvoorbeeld een cyclus die op een bepaald punt in de tijd begint,
en een ander die vijf seconden eerder of later begint: dat is fase.
Fase heeft dus met timing te maken.

Stel dat je een cyclus hebt die op punt A begint.
Fase verwijst dan naar een andere cyclus die op een iets andere tijd begint,
vroeger of later. Het begrip fase kan ingewikkeld worden,
omdat het kan verwijzen naar dezelfde frequentie, of naar meervoudige frequenties.
Er zijn oneindig veel verhoudingen mogelijk die heel moeilijk te begrijpen zijn.

Mind Control en popmuziek

Heb jij in je jeugd een idool gehad, wiens muziek je bleef draaien
- jawel, draaien, we hebben het over singles en LP's -
tot het niet meer om aan te horen was,
waarna je het nummer of de LP nog maar een keer kocht?
Preston Nichols legt uit waarom je dat deed..

De muziek zelf kan de drager zijn van de mind control uitzendingen.
Maar meestal zit het ingewikkelder in elkaar.
Moderne audio-systemen kunnen pulseringen opnemen die vastgeplakt worden
aan de gewone elektronica van de muziek.
Ze kunnen gecodeerde informatie bevatten met eigen instructies.
Die codes kunnen simpel zijn, als een binaire code of Morse-code,
waarbij een milliseconde nul is en twee milliseconden gelijk staan aan ťťn.
Of het is zo ingewikkeld dat je een moderne spectrum-analyzer nodig hebt
om de code te vertalen. Die codes zijn ontworpen om verbinding te maken
met het centrale zenuwstelsel van het menselijk lichaam.

Hele mensenmassa's kunnen zo worden 'bespeeld'.
Er zijn frequenties die rellen veroorzaken in een menigte en
andere die een woedende opstandige menigte kunnen kalmeren.
Popmuziek en zijn seks, drugs en rock 'n roll cultuur
zijn uitstekende mind control-wapens.

Een van de subliminale mind control methodes betreft een psychisch extra laagje
dat tijdens het opnemen aan de muziek wordt bevestigd:
Toen ik deze techniek aan mijn baas, Phil Spector, uitlegde,
zei hij dat hij me niet geloofde en hij vroeg om bewijs.
We hebben toen een experiment opgezet. Tijdens de opname van een muzieknummer
concentreerde ik me op een bepaald telefoonnummer,
dat hoorde bij een speciale telefoon die we voor het experiment hadden aangeschaft.
Die boodschap kwam aan bij het publiek.
Als de muziek werd gedraaid op de radio of thuis,
kregen mensen het idee om de telefoon op te pakken en dat telefoonnummer te draaien.
Dat nummer werd niet in de muziek genoemd of zo, mensen ontvingen het subliminaal,
dus beneden de drempel van hun gewone bewustzijn.
Na dat experiment was Phil overtuigd. Hij wilde het principe commercieel uitbuiten.
Ik heb tot 1971 mijn medewerking verleend aan deze praktijken.
Een van de boodschappen was 'draai deze single/LP grijs
en koop dan weer een nieuwe'.


Etherpiraten

De verwarring die veel mensen ervaren als ze een boodschap ontvangen,
is dat de gesproken woorden of oppervlakkige boodschap
de onderliggende gedachtevormen en intenties kunnen tegenspreken.
Menselijke lichtwezens kunnen dat aanvoelen, en moeten daarom worden geprogrammeerd
om ervoor te zorgen dat ze die boodschappen uit hun innerlijk weten
stelselmatig zullen negeren.

Wij worden gebombardeerd door boodschappen van reclamemakers en
andere etherpiraten die ons etherisch lichaam volledig programmeren
met jingles en deuntjes en zelfs spiritueel klinkende songteksten,
terwijl de onderliggende gedachtevormen behoren tot het collectief
van de Grote Piraat.Meer over social engineering
en de agenda achter het ontwerp van de Beatles en de Rolling Stones

Astrale werelden en etherische manipulaties deel 5
Destini: Anunnaki, ReÔncarnatie en Mind Control

De Waanzinnige mens

Vorige pagina's: Astrale vallen
*Woordenlijst ascensie en evolutie

Home