Astrale werelden en etherische manipulaties
Deel 1

'Maybe the aliens stole our souls
and now we're hedonistic sexbunnies.'

Grap uit de Amerikaanse serie
'Judging Amy'

Op deze pagina:
Stuart Wilde over contact met astrale werelden
Manipulaties vanuit astrale werkelijkheidsgebieden
Beschrijvingen van astrale vlakten, etherische lichamen, droomtijd
Matrix V over de Lichttunnelval
Stuart Wilde en de "Morph"-Spiegelwerelden

Er zijn mediums die er hun beroep van maken
om contact te leggen met het bewustzijn van overleden mensen.
In Engeland bijvoorbeeld heb je opleidingen waar je leert channelen
door je af te stemmen op overledenen.
Stuart *Wilde, die deze opleiding lang geleden heeft gevolgd,
vertelt dat dit zeer eenvoudig is aan te leren aan iedereen,
maar dat je er ook snel genoeg van krijgt.
De astrale vibratieband waar je contact mee legt is niet hoog,
en de informatie die binnenkomt niet bepaald verheffend.
Je komt boos, gefrustreerd, jammerend en klagend bewustzijn tegen,
maar volgens Stuart doorgaans ook dom.
Wie voor zijn dood zo stom is als het achtereind van een varken, zegt hij,
is dat na zijn dood nog steeds.

Wilde zegt dat er binnen elke vierkante mijl in een grote stad
wel acht tot tien miljoen astrale monsters zitten, ghouls,
die zich voeden met de energie van mensen.
Ze houden alles in de gaten, beheersen alle handel
en vrijwel elke menselijke geest.

Als je ooit een fatsoenlijk mens bent geweest,
dan had je geen schijn van kans.
Vergeef het jezelf als je onderweg gestruikeld bent..
je stond er echt alleen voor...


Uit zijn waarnemingen concludeert Wilde
dat er zo'n 50 Reptiliaanse mensen wonen
-Reptiliaans bewustzijn in een menselijk lichaam-
in elk 'block' woningen in een grote stad.

Manipulaties vanuit astrale werelden

Mensen hebben een fysiek en een etherisch lichaam,
dat door kunstmatig bewustzijn gestuurd wordt,
al dan niet in verbinding met levendig, echt bewustzijn.
Net zoals ons fysiek lichaam kan worden aangevallen door een fysieke mug,
of door een ander wezen met een fysiek lichaam,
zo kan ons etherisch lichaam worden aangevallen of energetisch beroofd
door astrale parasieten en andere wezens met een etherisch lichaam,
of door bewustzijn vanuit andere, 'hogere' dimensies.

Als je geheel bent geprogrammeerd met het idee dat al het goede van boven komt
dan sta je wagenwijd open voor zulke aanvallen.
Op den duur worden de corrupte bewustzijnsvelden jouw 'natuurlijke' leefomgeving
en wordt jouw energieveld ingelijfd door het duister,
dat zo door jou heen kan werken.
Meestal ben je je daar niet van bewust, tot je doelbewust aan het werk gaat
om je eigen schaduw te herkennen en los te maken uit de greep
van het Grote Piratenbewustzijn.

Voor we dieper ingaan op de aard van etherische manipulaties,
volgen eerst een aantal beschrijvingen van het astrale lichaam, etherisch lichaam,
astrale en etherische werelden, droomtijd en de slaapwereld uit diverse bronnen.

*Spiritual School of Ascension over astrale vlakten

(Notes 2002) Televisie voegt elektrische elementen toe aan je energieveld, evenals entiteiten
die jouw aandacht willen vestigen op het betreffende drama.
Films - in de bioscoop of op tv - scheppen een astraal werkelijkheidsgebied
met mentale en emotionele lichamen waar jij je op kunt afstemmen.
Die zijn elektrisch van aard (= behorend tot het domein van de schijngoden)
en kunnen verbranding van vuur in je etherisch lichaam tot gevolg hebben.
Wanneer het element vuur in je etherisch lichaam verbrandt,
leidt dit tot ongevoeligheid voor de pijn die je op fysiek niveau voelt.
Je voelt dan je fysieke lichaam niet meer. Daarom is televisie verslavend.
Dit soort verbranding in je etherisch lichaam
vindt ook voortdurend plaats in alle winkelcentra en supermarkten.

(SSOA, Notes, 2003) Op dit moment vinden er weinig ontvoeringen plaats op het fysieke vlak
door achtergebleven Grijzen en Reptilianen.
De meeste van hun ingrepen vinden nu plaats op het etherische of astrale vlak.
Veel astrale vlakten zijn op planetair niveau al ontmanteld door de ascensie van de Aarde,
behalve in de verdichte gebieden rond steden.

(SSOA, Notes, 2004) Er zijn twee soorten lichtlichamen:
1. Een aangepast astraal lichaam waar jouw bewustzijn mee reist wanneer je slaapt.
Dit astrale lichaam kan onderhevig zijn aan manipulaties tijdens je reizen in droomtijd.
2. Een fysiek lichaam dat bestaat op een ander bestaansniveau,
een heel octaaf boven je fysieke bestaan in deze werkelijkheid.

*Freedom Teachings

Het astrale lichaam is het niveau van het bio-energetisch veld dat je fysieke lichaam omgeeft en doordringt;
het bestaat op het niveau van de vierde dimensie en correspondeert met je hartchakra en zielenmatrix - een tastbare structuur.
Het vermogen tot astrale projectie ontwikkelt zich wanneer de 4e en 5e DNA-streng geactiveerd worden.
Het mentale lichaamsbewustzijn dat normaal gesproken vast zit in het 3D-mentaal lichaam/ego bewustzijn,
kan dan reizen door andere gebieden in ruimte-tijd en verdichting.
Na de val van Atlantis manifesteerde de derde dimensie zich zonder open bewuste verbinding met de dimensies 7 t/m 12.
Hierdoor werd de open communicatie tussen ons dagbewustzijn en ons astraal bewustzijn verbroken,
waardoor we nu moeite hebben om onze dromen en nachtelijke ervaringen te herinneren.

De Freedom Teachings beschrijven twee soorten etherische lichamen.
Op het waarnemingsniveau van onze incarnatie bestaat ons etherisch lichaam
in de eerste dimensie: het is een lichaam op het niveau van je fysieke lichaam,
dat bestaat als een etherisch energieveld dat elk atoom omringt
en er uitziet als een zacht-blauwachtig-grijs pak
dat precies om je lichaam past.
Een verdichtinsniveau hoger, op het niveau van je ziel,
heb je ook een etherisch ziellichaam; een anti-deeltjes dubbellichaam
dat bestaat in de vierde dimensie, ook astrale werelden genoemd;
het ziet eruit als een zacht-blauw-paars-goud energie-ruimtepak
rond je hele fysieke lichaam.
Daarnaast heeft een mens zowel een Ethos = Lichtlichaam
als een Eiros = Geluidslichaam.
Het lichtlichaam bevindt zich ondersteboven onder ons fysieke lichaam;
ons geluidslichaam bevindt zich boven ons fysieke lichaam.
Wanneer beide lichamen juist op elkaar afgestemd zouden zijn,
zou ons fysieke lichaam onsterfelijkheid kennen omdat het lichaam dan
doorlopend herschapen kan worden als eeuwigdurend levenssysteem.

Binnen het perspectief van *Amitakh zijn dit allemaal beschrijvingen
van de elektromagnetische gevangenissen die de Demiurge heeft ontworpen
om ons bewustzijn gegijzeld te houden.

*Amitakh, Uit: De Slaapwereld en Astrale Wereld

Het Duister was zich ervan bewust dat de Ware Geest altijd actief is
en snel door de geprojecteerde illusies heen zou kijken,
wanneer het in zijn goddelijke toestand kon blijven bestaan in de Virtuele Werkelijkheid.
Daarom schiep het Duister lichamen die slaap nodig hebben.
Het duister schiep de Slaapwereld waar het bewustzijn kon worden bezig gehouden en afgeleid
terwijl het fysieke lichaam slaapt.
Het astrale lichaam - ook een schepping van het Duister -
verlaat het fysieke lichaam tijdens je slaap en gaat op reis.
Er blijft een verbinding met het fysieke lichaam.

Het bewustzijn heeft geen slaap nodig.
Meestal als iemand sterft in deze Virtuele Werkelijkheid,
en zijn fysieke lichaam verlaat, dan gaat zijn astrale lichaam naar astrale werelden.
De 'ziel' verlaat het fysieke lichaam en verblijft dan in het astrale lichaam van de overledene.

De astrale wereld heeft zijn eigen 'natuurwetten'.
Je kunt daar reizen of je uiterlijke verschijningsvorm veranderen als je dat wilt.
Velen geloven dat deze astrale werelden de hemel zijn.
Maar het betreft een andere Virtuele Werkelijkheid binnen de Virtuele Werkelijkheid.
Bewustzijn is daar nog sterker geprogrammeerd en verdoofd dan in de fysieke wereld.
De zogenaamde meesters van deze astrale wereld zijn meestal Anunnaki dienaren van het duister.

Onderdeel van de slaapwereld is de droomwereld.
Dromen zijn activiteiten die samenkomen op een plek op de mentale vlakten.
De Mentale Vlakten bestaan uit vele sub-niveaus.
Er zijn interdimensionale bewoners en bezoekers;
onder die bewoners bevinden zich de Lye-lons,
die zich voeden met de mentale energie van bezoekers aan de slaapwereld.

Energie wordt in de fysieke wereld door iedereen verzameld tijdens het dagelijks leven.
Dat verzamelproces gebeurt door de meeste mensen onbewust.
Mensen halen energie uit hun voedsel, uit andere mensen, planten, dieren en mineralen.
Als het er rechtvaardig aan toe zou gaan, zouden uitwisselingen in evenwicht blijven,
maar dat is meestal niet het geval in de Virtuele Werkelijkheid.
Er zijn veel energierovers en het gehele systeem is gebaseerd op uitbuiting van andermans energie.

Er zijn energiezuigers als vampiers die grote hoeveelheden energie opeisen.
Soms slaan ze zo'n grote slag dat hun slachtoffers uitgeput en zwak achterblijven.
Iedereen heeft wel eens ervaren dat hij zich 'opeens helemaal leeg' voelde,
maar weinig mensen begrijpen dat ze dan een energierover tegen het lijf zijn gelopen.
Als zo'n energievampier zich vastzet op zijn slachtoffer,
kan het ook op afstand energie blijven zuigen tot die band wordt afgebroken.
Energierovers kunnen mensen zijn, dieren of astrale wezens.

Matrix V: "Ga maar naar het licht": De lichttunnelval

Simultaananspelers kunnen in de val worden gelokt na hun dood.
Zo waarschuwt het Matrix V-materiaal nadrukkelijk voor de 'tunnelval'.
Valse informatie hierover wordt enthousiast verspreid,
niet alleen door nietsvermoedende love & lighters in de New Age schijnbeweging,
maar ook door Disney en Hollywood:
"ga maar naar het licht", en
"als je maar gelooft" - dan is het altijd goed.
Niet dus.

Net zoals op aarde met kunstlicht wordt gewerkt om mensen te lokken
en in de val te laten lopen, zo kan je na je dood
op afstand een lichttunnel waarnemen.
In die tunnel kan een zwaaiend familielid of bekende staan
die naar je wenkt. Welke kant je ook opgaat, zegt de MV-auteur,
links, rechts, boven, beneden, naar achteren -
alles is goed als je maar niet naar die tunnel gaat.
Het is een val. Daar staat geen familielid of geliefde van jou,
maar een holografische weergave van die persoon.
De informatie over die persoon is gewoon uit jouw energieveld gedownload
en gekopieerd. Je leeft in een vrije wil-zone waar zelfs de duisterlingen
bepaalde spelregels moeten respecteren.
Als jij je na je dood gewoon verenigt met je hoger zelf
(en maak je geen zorgen, dat gebeurt meestal ook gewoon)
dan kunnen ze niets doen.
Maar er is een bepaalde overgangsperiode, zeker als je erg gehecht was
aan materiele aardse zaken en gedachten, waarbij je na je dood
nogal in de war kunt zijn en gedesoriŽnteerd.
Tijdens die periode zullen het nog je aardse programmeringen zijn
die je bijstaan. Als jij tijdens die toestand ervoor KIEST
om in die val te lopen (in die tunnel van licht)
dan heb je zelf die stap genomen en kan je gevangen worden gezet.

Ook *Amitakh geeft aan dat buitenaardsen proberen menselijke zielen te vangen.
Iedereen die 'het licht' heeft gezien tijdens bijna-dood ervaringen
heeft te maken gehad met het kunstlicht van de Archons of Anunnaki.

De oude gnostici, Essenen en anderen
die de agenda's van de Anunnaki konden doorzien,
hadden een boodschap die in de bijbel en andere geschriften
geheel is verdraaid. Die boodschap luidde:
Als het Duister erop blijft staan om zo veel Lichtwezens
spiritueel gevangen en gegijzeld te houden,
dan zal de scheiding tussen het echte licht en het Neplicht/Duister
worden afgedwongen.

Je kunt corrupte channelings van het Duister herkennen aan het feit
dat ze met hun boodschap de volgende 4 gnostische waarheden verdraaien:
1. Het duister heeft zich van het licht afgewend en wijst correctie af
2. Het duister beheerst de aarde en heeft die in zijn macht
3. Het duister houdt ware lichtwezens gevangen en gegijzeld
4. Het Licht (dat heel goed zonder het duister kan bestaan,
terwijl het duister echt licht nodig heeft als energiebron)
zal de wezens van het licht uit de materie bevrijden
wanneer het duister hen niet uit eigen beweging laat gaan.

De belangrijkste programmering uit New Age channelings
is dan ook dat er geen echt, absoluut kwaad bestaat.
Alleen vergeetachtigheid, arrogantie, opstandigheid van tijdelijke aard
of het kwaad als tegenhanger van het licht die niet zonder elkaar
zouden kunnen bestaan.
Wanneer je gelooft dat licht en duister elkaar nodig hebben
dan heb je de vampier al binnen gelaten
en toestemming gegeven om op de energie uit jouw lichtbron mee te liften.

Amitakh: "Er zijn veel onwetenden die geloven dat dieren
geen lichtwezens kunnen herbergen, die na hun dood voortleven.
Ze claimen dat dieren als voedsel zijn geschapen..
In de Virtuele Werkelijkheid is iedereen betrokken bij voedselketens.
De voedselketen is doelbewust geschapen door een zieke geest.
Dieren hebben zielen, net als mensen, en leven door na hun fysieke dood.
Sommigen claimen dat dieren alleen collectieve zielen hebben,
maar dat geldt alleen voor kunstmatig geschapen wezens zoals bepaalde insecten.
Die hebben geen echte, geindividualiseerde ziel - ze zijn als robots,
die na de dood geen bewustzijn kunnen vasthouden.

Wie onderliggende gedachtevormen kan bestuderen,
begrijpt dat de auteur van de bijbel een slavenmeester is,
die een kolonie slaven heerschappij over de dieren van de aarde
en de aarde zelf verleende."

(De Matrix-V auteur zegt dat buitenaardsen in hun laboratorium
de mug in elkaar hebben geknutseld.
Het is kunstmatig bewustzijn dat deze insecten stuurt.
Je hoeft je dus niet bezwaard te voelen als je er eentje op non-actief zet.)

Stuart Wilde en de "Morph" - Spiegelwerelden

Ik ben drie-en-een-half jaar lang op reis geweest naar een land dat ligt
voorbij de schaduw van de mens, naar een Spiegelwereld en dimensies
die daar achter liggen. Soms lag ik wel 20 uur per dag in trance op bed.
Er gebeurt iets merkwaardigs als je naar die werelden kijkt.
Aan de ene kant ben jij de waarnemer, maar je maakt ook deel uit van wat je ziet.
Als je naar iets moois kijkt, voelt het hemels aan in de derde dimensie,
maar als je naar een wereld vol monsters kijkt zit je ook hier in een hel.

Een andere vreemde bevinding is dat je naar die werelden kan kijken
met je ogen open of dicht. Mensen hebben twee paar ogen.
Je hebt 'morph-ogen' die net voor je gewone ogen hangen.
In een verduisterde kamer kan je ze zien hangen net voor iemands echte ogen,
als je weet hoe je kijken moet. De aanwezigheid van die extra ogen
is vreselijk mysterieus en ontzagwekkend.
Het doet je inzien dat er minstens twee expemplaren van jou zijn:
een fysieke mens en een etherische mens.

Er zijn verre werelden die nog nooit zijn beschreven of gedocumenteerd.
Het zijn surrealistische werkelijkheidsgebieden, bizarre werelden
met ongewone hoeken en richtingen in de hyperruimte
die onze wetten van boven-en-beneden, links-en-rechts niet volgen.
Er zijn ook prachtige, fractale, digitale werelden,
als ingewikkelde geometrische schilderijen die heel snel bewegen.
Sommige delen van de Spiegelwereld zijn duister en dreigend.
Ze zijn een weerspiegelingen van de meest duistere uithoeken van de menselijke geest,
de schoonheid en de lelijkheid.
Het is allemaal erg mysterieus en moet nog worden ontrafeld;
we moeten een verklaring vinden voor de aard van dit menselijk circuit.
Wie zijn we toch? En waarom draaien we zo rond in die koude leegheid
van deze uitgestrekte ruimte, zoals we nu doen?

Astrale vallen en etherische manipulaties, deel 2:
De waarnemingen van Stuart Wilde

Vorige pagina: Bezieling en kloontechnologie
*Woordenlijst ascensie en evolutie

Home