Anunnaki, Nephilim: 'goden' en gentechnologie

Buitenaardse bezoekers of kosmische piraten

Buitenaardse genen vermengd met menselijk DNA? Lang geleden zou een groep wezens van een andere planeet op de aarde zijn beland. Er zijn veel tegenstrijdige verhalen in omloop over hun oorsprong en bedoelingen, maar de meeste versies hebben een ding gemeen: deze groep wezens, die wij 'goden' zijn gaan noemen, zouden een geweldige invloed hebben uitgeoefend op de evolutie van de mens op deze planeet en de toestand van ons DNA.

De Nephilim staan in verschillende teksten en geschriften als volgt bekend: (bron: Michael Tsarion) Nephilim, Anakim, Anunnaki, Anannage, Rephaim, Reuzen, Djinn, Titanen, Gevallen Engelen, Watchers, de Ouden, Zonen van Zadok, Zonen van Seth, Uraniden, Cyclopen, Prometheanen, Olympianen, Asuras, Elect, Illies, Fomorianen, Dodenbezweerders, de Straallozen (Rayless Ones), Omgebogenen (Bent Ones), Dogons, Dagons, Amaraka, Nagas, Naddreds, Rakshasas, Nagayumas, Drakenkoningen, Urshu, Broederschap van de Slang, Slangenmensen.

Hieronder volgen een aantal perspectieven op deze gebeurtenis uit onze geschiedenis, beschreven vanuit diverse wonderbaarlijke en unieke bronnen.
(Meer over deze bronnen in de *woordenlijst)


1.
De *Spiritual School of Ascension leert dat de Annanuki afkomstig waren
uit de Pleiaden. We kennen hen als de Griekse en Romeinse Goden.
Onder hen bevond zich een gewetenloos gentechnoloog, Merduk, die zich hier met Zeus,
Innana (Aphrodite) en een klein groepje anderen heeft uitgeleefd
ten koste van de planeet en de mensen die er al woonden.

De zon in de Pleiaden heeft andere frequenties dan onze zon,
en de Annanuki voelden zich hier niet thuis.
Hun fysieke lichamen gedijden ook niet best
in combinatie met het natuurlijk magnetisme van de aarde.
Met behulp van wetenschappers uit Orion hebben ze de meridianen van deze planeet
(beter bekend als de leylijnen) zo bewerkt,
dat de natuurlijke energie van de aarde nu is 'aangepast' en vermengd
met frequenties die hun biologie beter ondersteunden.
Dat alle andere levensvormen op aarde - mensen, flora en fauna -
hierdoor van slag raakten en steeds agressiever werden, hield hen niet bezig.

Merduk staat ook bekend als Hades, een albino-achtige briljante maar gevoelloze wetenschapper.
Hij voerde zijn genetische experimenten uit in zijn laboratoria onder de grond;
daarom werd hij god van de onderwereld genoemd.
Hij zou niet alleen verantwoordelijk zijn geweest voor het kweken van slaven
als werkers in de mijnen en op het land, maar ook als bedienden en seksslaven.
Deze slaven waren allemaal mengvormen van het DNA van de Annanuki
en een oerras dat zich al op aarde bevond toen ze arriveerden;
dit ras kennen we nu als de Noord-Amerikaanse indianenstammen.
Daarnaast experimenteerde hij ook met combinaties van menselijk en dierlijk DNA.

Door al die pogingen om de aarde en de biosfeer met zijn inwoners uit te buiten
liep het uiteindelijk mis.
De lichamen van de Annanuki raakten steeds verder uit balans
en Merduk voerde een steeds grimmiger strijd met Innana.
Innana ontwikkelde een groeiende afhankelijkheid van pillen, medicijnen
en seks met jonge mannen vol levensenergie om haar lichaam jong te houden.
Merduk werd steeds agressiever en gewetenlozer in zijn strijd tegen haar
en kweekte legers emotieloze oorlogsslaven om haar te verslaan.
De 1000-jarige oorlog die tussen hen woedde eindigde
in de explosie van twee van Merduk's kernwapens.

2.
Volgens de *Freedom Teachings is Sirius de thuisplaneet van de Anunnaki
en behoren ze tot de gevallen rassen in onze tijdmatrix.
'Anunanki' betekent de wrekers van Annu, het oorspronkelijke gevallen ras
van Stichters uit Lyra-Aveyon uit de elfde dimensie.

De Anunnaki bloedlijn werd ontworpen met het speciale doel
om bewustzijn vanuit hogere dimensies,
dat zichzelf doelbewust had afgekeerd van zijn eigen bron,
de gelegenheid te geven om te incarneren in lagere verdichtingsgebieden,
dimensies 1 tot en met 9. Dat bewustzijn is verbonden met de Annu-Elohim;
er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt
tussen deze gevallen Annu-Elohim of 'Jehovian Anunnaki'
en de niet-gevallen Elohei-Elohim of Anuhazi.

De Nephilim, afstammelingen van de Anunnaki
die zich al hadden vermengd met andere rassen,
kwamen 950.000 jaar geleden naar de aarde.
Ze waren technologisch sterk ontwikkeld, voelden zich superieur
aan de primitieve mensen op aarde en overheersten hen vanaf het begin.
Ze vermengden zich hier met Atlantische en Arische vrouwen.

De 1000-jarige oorlog werd gevoerd tussen de Nephilim en de Serres,
een volk uit Egypte, op planetair niveau, en tussen de Elohim en de Anunnaki
op intergalactisch niveau. Toen deze strijd uit de hand dreigde te lopen
werd er ingegrepen vanuit hogere dimensies - het niveau van de Rishi -
en er werd een verdrag gesloten: het verdrag van El-Annu.
Daarin werd bedongen dat de Nephilim de aarde moesten verlaten
en niet terug mochten keren.
Ze vertrokken naar Sirius A en later naar Nibiru.
Er mocht hier wel een ander hybride ras worden geschapen, de Annu.
Het kweekprogramma van dit hybride ras heet 'de kinderen van Annu'.

Een splintergroepering, een groep rebellen uit dit programma
heeft voor veel problemen gezorgd.
Door hun toedoen werd het continent Atlantis opgeblazen, dat in drie delen brak.
De as van de aarde kantelde.
Dit veroorzaakte wereldwijd overstromingen.

3.
Alan *Parks beweert dat het hier gaat om Reptilianen uit Orion,
die ooit zijn gekloond op de Pleiaden als strijders
om te worden ingezet in de Reptiliaanse oorlogen.
Ze werden de Anunna genoemd, geschapen door 'vader' An die hen zijn genen meegaf.
Tijdens die oorlog werd een groep Anunna uit hun thuisland verdreven,
waarna ze hier in de derde dimensie op aarde, in de Ki, terecht kwamen.
Vandaar hun naam: de Anunnaki.

Vanaf zijn veertiende jaar ervoer Alan Parks dagelijks 'flashbacks'
waarbij hij versmolt met een andere tijdperiode,
waarin hij een kloon was onder de Reptilianen.
Na verloop van jaren kon hij zich ook in zijn dagelijks leven in deze dimensie
de taal herinneren die hij in dat leven als zijn moedertaal sprak.

Aanvankelijk nam hij aan dat het oud Hebreeuws betrof,
maar later begreep hij dat hij oud-Soemerisch sprak,
de taal die geschreven staat op de duizenden kleitabletten uit MesopotamiŽ.
Hij besloot zich niet langer het hoofd te breken over de vraag of hij nu zelf
die gekloonde Reptiliaan was of dat hij alleen met zijn bewustzijn kon versmelten.
Momenteel is hij nog aan het werk met zijn boeken over de Reptiliaanse samenleving
die zich volledig door kloontechnologie voortplantte.
Hij beschrijft de cultuur van de Gina'abul (de Reptilianen, de 'Lizzies' in het Engels),
het ontstaan van de strijd tussen de seksen,
en hoe de kloof tussen mannen en vrouwen met elk hun eigen energie en eigen spreektaal
steeds wijder en dieper werd...

De Soemerische 'goden' bewoonden de planeet Neberu of Nibiru.
Het goud dat ze van de aarde nodig hadden diende als actieve component
in de atmosfeer van hun planeet die geen zonlicht meer bevatte.
De eerste mensen in Afrika werden gekweekt als mijnwerkers
gedurende een periode van enkele milennia om goud te delven.

4.
Volgens de *Gnostici is Orion het centrum van deze Melkweg,
een plek waar de Aeons wonen, scheppend bewustzijn, onsterfelijke machten
die werelden uitademen en spelen met intenties,
zonder te dwingen of iets op te leggen.
Aeons verlaten dat ovaal-vormige centrum meestal niet,
dat is omgeven door een membraan, opdat ze hun projecties niet overmeesteren.
Hun basisinstelling is dat ze scheppingen en verhalen hun gang laten gaan...

De intenties die de Godin Sophia vasthield,
betroffen de scheppingen van een planeet, een zon, een maan, en menselijke wezens.
Tijdens haar observaties raakte zo geboeid en bezeten van passie
dat ze in een enorme golf door dat membraan heen brak
en steeds verder van het centrum terecht kwam.
Ze verloor haar bewustzijn en toen ze bij kwam zag ze dat haar aanwezigheid
in de 'Atum' werelden, de gebieden van atomen en elementen,
een herorganiserende invloed had als een Mandelbrot-set.
In zichzelf repeterende slingers met staartjes als zeepaardjes
ontstond anorganisch leven dat de Gnostici de Archons noemen,
in twee soorten: een embryonale vorm (met een gemanifesteerde vorm
die in de UFO beweging bekend staat als Zeta's) en een Reptiliaanse vorm.

"Arch" betekent vroeger, eerder in de tijd:
de Archons werden per ongeluk geschapen, nog voor de mens.
Na haar onbedoelde invloed op het ontstaan van die anorganische werelden
veranderde Sophia in de planeet Aarde, ook Gaia genoemd.
De mens speelt een belangrijke rol in het herstel
van de gevolgen van deze gebeurtenis.

De Gnostici zagen de Archons en de Annunaki/Reptiliaanse activiteiten
die op de kleitabletten van Mesopotamie beschreven staan
dus zeker niet als superieure scheppende krachten.
Volgens hen hebben ze heel erg hun best gedaan om in het menselijk genoom
('Anthropos' voor de Gnostici) in te breken;
deze pogingen staan bekend als de 'aanranding van Eva' ('the rape of Eve').
Alle pogingen om aardse vrouwen door aanranding te bevruchten mislukten,
maar het lukte hen wel om Eva's schaduw te pakken te krijgen en te bewerken-
een reflectie van haar wezen.

De Annunaki hebben de vrouw, het vrouwelijke scheppende principe,
de kern van haar wezen, niet kunnen veranderen,
maar wel haar schaduw door middel van leugens en bedrog,
het handelsmerk van de Archons.

5.
Volgens *Amitakh Stanford komen de Anunnaki van Nibiru,
een planeet die draaide om de zon ZA-OS.
Voor ze hierheen kwamen diende de aarde als vuilstortplaats;
er is hier vooral veel aluminium gedumpt.

De Anunnaki wisten dat het door hun eigen toedoen mis ging op hun thuisplaneet,
die ondertussen inderdaad is vernietigd, net als Za-os.
Ze kozen de Aarde uit om naar toe te verhuizen om een bijzondere reden:
de aarde als holle planeet was een bijzonder geschikte dynamo
voor de multidimensionale constructie die ze hadden gebouwd
om het wezen van de tijd mee te manipuleren.

Amitakh zegt dat de Anunnaki niet alleen meedogenloze slavendrijvers zijn,
maar vooral tijd-manipulatoren. Ze brachten hun Atu-waa naar de aarde,
de constructie waarmee ze de tijd steeds opnieuw konden starten.
De Elite van de Anunnaki is ondertussen van de planeet verdreven.
De achterblijvers zijn verdeeld in twee grotere groepen,
de Reptilianen en de 'Vulturites' (Gieren), en een aantal kleine groepen,
die onderling strijd voeren over de tijdmanipulatie-machine.
Deze zou in 2008 de tijd opnieuw aanzwengelen, maar is onklaar gemaakt.
2012 is foutieve informatie die overal doelbewust is geplant door de Reptilianen.

Amitakh noemt Zecharia Sitchin een 'Anunnaki apologist':
iemand die bezig is de wandaden van de Anunnaki glad te strijken,
door hen bijvoorbeeld af te schilderen als kosmische vluchtelingen,
bijna behoeftige wezens die van hun stervende thuisplaneet
op zoek gingen naar een andere plek om te wonen.
Sitchin verspreidt volgens haar veel onzinnige informatie met zijn werk,
dat goed past in de agenda van de overheersers van deze planeet.

Zie ook Amitakh: Adam en Eva waren Anunnaki rebellen

De eerste mensen en hun missie: 5 perspectieven

Woordenlijst ascensie en evolutie

Home