Slaap en dromen

Mei 2010

Zijn dromen bedrog?
De nuchtere westerling beweert dat dromen nergens op slaan en volkomen betekenisloos zijn, terwijl een Afrikaan die droomt dat hij weer terug is bij zijn ex-vrouw zich kan gaan uitsloven om die droom waar te maken. Sommigen geloven dat lichtwerkers tijdens hun slaap reddingswerk en andere goede daden verrichten. Duisterlingen kunnen droomtijd en astrale contacten misbruiken om hun machtswellust bot te vieren en lagere emoties uit te leven.

Op deze pagina over slaap en dromen:
De Freedom Teachings
De Spiritual School of Ascension
Amitakh Stanford

De Freedom Teachings over dromen

Volgens de Freedom Teachings kan ons bewustzijn tijdens onze slaap nog steeds gericht zijn op de laagste dimensies (1 t/m 3). Op dit laagste droomniveau zijn we bezig met het verwerken van informatie uit dit werkelijkheidsveld: frustraties, problemen, emoties etc. Als we die in onze dromen uitwerken hoeven we dat niet meer op het fysieke vlak te doen.

Wanneer ons bewustzijn de laagste dimensies verlaat, reist het door een gebied van totale afwezigheid van bewustzijn: de zone tussen de derde en vierde (astrale) dimensie. We zijn ons dan niet bewust van ons bewustzijn. Daarna kunnen we andere dimensies ervaren. Sommigen zouden naar veel hogere dimensies bewegen tijdens hun slaap.

De Freedom Teachings leren dat de mens slaap nodig heeft, omdat de genetische codes in ons verdichte fysieke lichaam nog niet zo veel hogere frequenties kunnen vasthouden, terwijl die frequenties allemaal informatie bevatten. Vanaf de 8e dimensie zou je geen (droom)beelden meer ontvangen, maar dromen door middel van direct weten: je neemt de energie/informatie rechtstreeks op.

De SSOA (Spiritual School of Ascension) over dromen

Er zijn spirituele groepen die droomtijd beschouwen als deel van de mogelijkheden die je hebt om manifestatiekracht op het fysieke vlak uit te oefenen. De SSOA is daar een van. Een ‘droom’ is in die betekenis geen onsamenhangend avontuur in droomtijd waarin je wat doelloos rondloopt en nietszeggende avonturen beleeft. Jouw droom hangt samen met het doel dat je hebt in je leven en datgene wat je actief doet om je leven richting te geven.

Door middel van intenties en visualisaties schep je een hologram op subtiel niveau, jouw droom, dat de basis is voor manifestatie ervan op fysiek niveau. Er zijn talloze manipulaties aan jouw dromen mogelijk. De droom zou een samenwerkingsproces zijn waarbij evolutie van bewustzijn van het lichaam en bewustzijn van de ziel wordt nagestreefd. Deze droom is zichtbaar als een energetische ring die om je hele energieveld heen ligt en ronddraait, waardoor je magnetisch bepaalde ervaringen je leven in zult trekken.

Tijdens je slaap in droomtijd zou je even actief aan ascensie en evolutie moeten werken als tijdens je wakende leven, maar dat blijkt niet altijd het geval te zijn. Mensen kunnen volgens de SSOA ‘licht’ van aard zijn in droomtijd en ‘duister’ op het fysieke vlak, of andersom.

Amitakh Stanford over slaap en dromen

De Freedom Teachings en de SSOA plaatsen gebeurtenissen in droomtijd binnen het kader van evolutie, ook al geven ze wel aan dat duistere groepen erg hun best doen om ontwikkelingsprocessen te frustreren. Maar volgens Amitakh hebben slaap en onze dromen niets met evolutie te maken en alles met spirituele gevangenschap in deze Virtuele Werkelijkheid.

Amitakh: We zijn niet het lichaam, we zijn het bewustzijn. Het bewustzijn is niet het fysieke lichaam, maar woont wel in het fysieke lichaam en is omgeven door de ‘ziel’ die vaak wordt verward met het Echte Bewustzijn, de Ware Spirit. Die ‘ziel’ is door het Duister ontworpen om de Ware Spirit gevangen te houden; die ‘ziel’ imiteert het echte bewustzijn uit de goddelijke schepping.

Maar die ‘ziel’ is de spirit van alle kunstmatige scheppingen van het duister – de kunstmatige wezens die alleen kunnen bestaan in de Virtuele Werkelijkheid die het duister heeft geschapen.

Slaap

Het Duister was zich ervan bewust dat de Echte Spirit altijd actief is en al snel door de illusie van beweging heen zou kijken, wanneer men in de Virtuele Werkelijkheid zou verblijven in zijn goddelijke staat. Om die reden schiep het duister lichamen die slaap nodig hebben. Het duister ontwierp en schiep de slaapwereld om bewustzijn bezig te houden en af te leiden terwijl het fysieke biologische lichaam in rust was.

Het astrale lichaam verlaat het fysieke lichaam gedurende de slaap en reist naar veel gebieden. Maar er blijft altijd een verbinding met het lichaam: het bewustzijn stuurt het astrale lichaam vanuit het thuisstation, het fysieke lichaam.

Het bewustzijn heeft helemaal geen slaap nodig; alleen het fysieke lichaam vraagt erom. Meestal, als iemand sterft in deze Virtuele Werkelijkheid, legt hij zijn fysieke lichaam af en gaat het astrale lichaam naar de astrale wereld. De ‘ziel’ verlaat dan het fysieke lichaam en verblijft dan in het astrale lichaam van de overledene.

De astrale wereld is de zoveelste Virtuele Werkelijkheid binnen de Virtuele Werkelijkheid. Het is nog meer een programmeercentrum dan het fysieke bestaan. De slaap is de poort naar een wereld van virtuele werkelijkheden binnen de astrale wereld; een wereld op zich, met permanente en tijdelijke bewoners en bezoekers. Het is als een gigantisch internationaal centrum.

De slaapwereld en de droomwereld

De slaapwereld is als een land waar elke bezoeker bij de ingang een soort tol moet betalen in de vorm van energie. Energie is het betaalmiddel in de Virtuele Werkelijkheid. Die tol moet worden betaald, of de slaper nu binnenkomt vanuit de astrale wereld of vanuit de fysieke materiële wereld.

Biologische lichamen zijn zo gemaakt dat mensen slaap nodig hebben. Slaperigheid kan worden opgewekt, ook als mensen niet moe zijn. Dat kan door een narcose, alcoholgebruik of zelfs door autosuggestie. Als je de slaapwereld binnentreedt kan je andere virtuele werkelijkheden gaan betreden, waaronder de wereld van de dromen.

In die wereld van dromen kan je andere mensen uit de materiële wereld tegenkomen, of astrale wezens uit de astrale dimensie, of wezens uit andere dimensies. De ‘magie’ van die droomwereld wijkt iets af van de ‘magie’ van de fysieke wereld. Taal is geen probleem; je kunt met iedereen communiceren.

Dromen spelen zich af in de Virtuele Werkelijkheid binnen de illusie van tijd en ruimte. Alle droomactiviteit vindt plaats op de Mentale Vlakte, die uit veel subniveaus bestaat. De slaapwereld is een hele eigen wereld met zijn interdimensionale bewoners en bezoekers.

Energieroof

Vaste bewoners van de slaapwereld zijn de Lye-lons. Dit zijn wezens die zich voeden met de mentale energie van bezoekers van de slaapwereld.

Op het fysieke vlak kan iedereen energie verzamelen: uit voedsel, planten, andere mensen, dieren, mineralen. Als het er rechtvaardig aan toe zou gaan zouden die uitwisselingen in balans zijn, maar dat is niet zo. Er zijn veel energierovers in de Virtuele Werkelijkheid en het hele systeem is gebaseerd op uitbuiting van de energie van anderen.

Als een energievampier zich vast haakt aan een slachtoffer, kan die op afstand energie blijven aftappen tot de verbinding wordt verbroken. Energievampiers kunnen mensen, dieren of astrale wezens zijn.

Slaap wordt als een natuurlijk proces gezien. Maar het is een proces dat is opgelegd aan alle biologische wezens om hen te dwingen de slaapwereld te betreden. Door dit ‘natuurlijke’ proces lijken mensen moe te zijn, terwijl ze misschien juist overlopen van alle energie die ze gedurende de dag hebben verzameld. En als ze zo vol energie zitten, is hun lichaam geprogrammeerd om slaap te krijgen en voelt men zich slaperig. Mensen kunnen soms niet slapen of zijn bang om te gaan slapen omdat ze intuďtief aanvoelen dat ze zullen worden benadeeld door in slaap te vallen. Jonge kinderen verzetten zich ook vaak tegen de slaap, maar groeien over deze periode heen door programmeringen die volwassenen en leeftijdgenoten hen opleggen.

Terwijl het fysieke lichaam rust om bij te komen van al de energie die gedurende de dag is verzameld, bezoekt het astrale lichaam de slaapwereld. Er kunnen actieve uitwisselingen plaatsvinden met andere wezens op het Mentale Vlak, dat onderdeel is van de Astrale wereld. Als de ‘tol’ is betaald, krijgt de slaper precies genoeg energie van de heersers van de slaapwereld om het fysieke lichaam op weg te helpen met het werk voor de volgende dag. Maar er lopen energiedieven rond en er is dus geen garantie dat de slaper die energie nog steeds heeft wanneer hij terugkeert naar zijn biologische lichaam. Energieroof in de slaapwereld komt vooral voor bij mensen die erg lang slapen.

Verstoringen

Als jouw slaap wordt onderbroken, is het mogelijk dat je wakker wordt nadat je de tol hebt betaald, maar nog voordat je jouw energiepakketje voor de volgende dag hebt ontvangen. Dan ben je slechter af dan wanneer je helemaal niet zou hebben geslapen. Mensen die de slaapwereld betreden zijn zich niet bewust van de onzichtbare manipulatoren en hun functies.

Je kunt soms erg opknappen van een korte slaap omdat je de slaapwereld niet echt bent binnengegaan en geen tol hebt betaald, of omdat je helende energie hebt ontvangen van ontwaakte Lichtwezens die je helpen. Soms voel je je nog niet goed wakker en dat kan komen omdat je nog wacht op de terugkeer van je astrale lichaam. Soms kan je maar niet wakker worden omdat je astrale lichaam steeds wordt teruggetrokken naar de slaapwereld. Dit kan veel oorzaken hebben.

In de slaapwereld kunnen astrale implantaten worden ingebracht in het astrale lichaam van de slaper. Er zijn wel lichtwerkers die anderen helpen die in de slaapwereld in de problemen komen, maar de meerderheid van de wezens die je daar tegenkomt zullen jou benadelen.

Soms blijven mensen maar futloos, hoe lang ze ook slapen. Wat voor verklaring de medische wereld daar ook voor geeft, het ligt voor de hand dat men zijn energie in een duister deel van de slaapwereld is kwijtgeraakt. Een andere mogelijkheid is dat je heb gevochten tegen duistere wezens in de slaapwereld. Slaap is in elk geval geen gewoon biologisch proces.

Dromen

Wie in de slaapwereld is, betreedt daar soms de droomwereld, onderdeel van de slaapwereld. Hier kan men werken met vele dingen uit de materiële wereld. Soms lijkt het of er geen verleden, heden en toekomst is: dat is een illusie. Soms lijkt het of er een verleden, heden en toekomst is: ook dat is een illusie. Droominhouden kunnen in verband staan met je huidige incarnatie, met vorige levens, of toekomstige gebeurtenissen. Je kunt ervaringen met anderen delen.

Lucide dromen waarin je weet dat je droomt zijn actieve, machtige gebeurtenissen. De dromer beheerst zijn bewustzijn terwijl hij de lucide droom beleeft. Hoe bewuster je blijft van je fysieke bestaan terwijl je slaapt en droomt, hoe beter je jezelf en de situatie in de hand kunt houden. Je laat je dan minder snel benadelen.

Om energieroof zo veel mogelijk te voorkomen is het een goed idee om maatregelen te nemen voor je in slaap valt. Vermijd negatieve gedachten, boosheid en andere lagere emoties. Het is ook niet wijs om te gaan slapen als je net naar een gewelddadige film of een griezelfilm hebt gekeken.

Mensen mogen hier hun eigen illusies scheppen en geloven dat het hun eigen werkelijkheid is. Zo zinken ze steeds dieper weg in de greep van het Duister.


Droommanipulaties

Home