De moderne psychologie:
hulpje van het Duister

Het Duister heeft het goed voor elkaar: hij bestaat niet in deze werkelijkheid. Hij is hooguit een schertsfiguur uit cartoons geworden die niemand serieus hoeft te nemen. Of hij is één kant van de medaille, de tegenspeler van het Licht, met wie hij een rondedansje uitvoert om mensen op hun evolutiepad lessen bij te brengen. In dat geval speelt hij gewoon een rol, en zouden we zelfs dankbaar moeten zijn dat hij die zware rol op zich wil nemen, die zo tegen zijn "ware aard" indruist! Jawel, het Duister is een kei in dat soort omkeertrucs. Hij is daar zo goed in, omdat hij zijn eigen leugens al zo lang heeft geleefd dat hij ze zelf gelooft.

Wie ontkent dat het duister in absolute zin bestaat, wordt een onbewuste handlanger van het duister. De moderne psychologie is een van zijn trouwe onderdanen. Niet alleen psychologen maar hele mensenmassa's zijn geïndoctrineerd met ideeën van Freud en Jung. En omdat lichtwezens door dergelijke theorieën in verwarring raken over hun identiteit, kan dit levensgevaarlijk zijn in spirituele zin.


De corruptie van de moderne psychologie

Het onderliggende wereldbeeld van waaruit een universitair lesprogramma wordt opgezet, is als een geasfalteerde weg. Het bepaalt wat studenten belangrijk zullen vinden, wat ze voor "waar" aan zullen nemen, waar ze op letten, wat ze zullen zien; en het bepaalt ook wat ze collectief hardnekkig over het hoofd zullen zien, zelfs als het zich recht onder hun geleerde neuzen afspeelt. Studenten en afgestudeerden denken dat ze kunnen lopen, fietsen, rijden of zelfs racen waar ze maar willen, terwijl ze zich voortdurend op die geasfalteerde weg bevinden.

Tijdens mijn studie Engels in Leiden waren veel professoren Freudianen. Dat zijn mensen die baarmoeders zien in alles wat iets kan bevatten, vagina's in alles waar je wat in kan stoppen, en fallussymbolen in alles wat langwerpig is. Opstijgende vliegtuigen staan voor erecties, de branding van de zee voor passie en orgasmes. Het menselijk bestaan zou voornamelijk om seks gaan en onderdrukking van dierlijke, duistere impulsen. Na een paar jaar "literatuurstudie" van Freudiaanse professoren zijn de geest en standaard denkpatronen van een onbewuste student effectief vergiftigd.

"Je bent het zelf..."

Niet lang geleden had ik een gesprek op mijn werk over een jonge scholier die lijdt aan het syndroom van Gilles de la Tourette. Een docente vroeg aan mij hoe het toch mogelijk is dat iemand gewoon begint te schelden en dat niet tegen kan houden, terwijl hij het wel probeert. Een collega kwam onmiddellijk met de bekende Freudiaanse verklaring op de proppen: je bent het eigenlijk allemaal zelf! Je hebt impulsen en verlangens die je onderdrukt. In dit geval lukt dat onderdrukken niet best, met als gevolg dat je er gewoon van alles en nog wat uitgooit. . .

Freud noemde het beest in de mens het Id. Alle lagere impulsen zouden toe te schrijven zijn aan het Id. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen programmeringen van het fysieke lijf die gericht zijn op voortplanting of overleving, en astraal bewustzijn dat daarop inspeelt. Lager astraal bewustzijn kan de reguliere bewoner van een fysiek lichaam kwellen met dwanggedachten over seks, verkrachting en allerlei zieke neigingen waar een normaal lichtwezen helemaal onpasselijk van wordt. Daarom is het essentieel dat iemand die opmerkt dat hij niet alleen is in zijn lichaam - en dat is heus niet zo'n ongewone toestand - begrijpt dat die ongewone gedachten en beelden NIET van hem zijn.

Dwaalgedachten

De moderne psychologie helpt de volgende dwaalgedachten te promoten:
• Je bent een mens, je bent een menselijk lichaam; je bent niet een bewustzijn of essentie dat tijdelijk een menselijk lichaam bewoont. Je wordt aangemoedigd je te identificeren met het mens zijn, niet met je spirituele essentie.

• Lagere gedachtevormen, neigingen en impulsen komen uit het Id (Freud) of kunnen in verband staan met het collectieve onbewuste (Jung), dat ook als een menselijk product door alle tijden heen wordt beschouwd. Hoe het ook zij, zowel het goede als het kwade zit in de mens ingebakken. Verschillen worden verklaard binnen het "evolutie en ascensie"- programma. Sommigen hebben gewoon nog een lange weg te gaan, maar slecht of demonisch mag je niemand noemen.

• Eén lichaam, één mens, één bewustzijn.
De mens heeft een persona (= masker), de persoonlijkheid die hij gebruikt om zichzelf aan de wereld te presenteren. Die persona kan worden bewerkt en gekneed om ervoor te zorgen dat iemand in het gareel blijft lopen en in de maatschappij past. Alle aandacht gaat uit naar het goed kunnen functioneren in de Virtuele Werkelijkheid.

• Als iemand is opgesplitst in deelpersoonlijkheden, dan moet de therapeut proberen die "weer" met elkaar te integreren. Bezetenheid bestaat niet, dus wie stemmen hoort hallucineert of luistert eigenlijk naar zichzelf, en krijgt het etiket "psychose" opgeplakt. Hele beroepsgroepen houden zich ijverig bezig met dit etiketteren, ongestoord door inzicht op het energetisch vlak.

Verwarring

Een oudere man die dwanggedachten heeft over het aanranden van een belachelijk jong meisje, of beelden ziet in die trant, zal niet snel durven aankloppen bij de reguliere "geestelijke gezondheidszorg" . Doet hij dat wel, dan krijgt hij te horen dat hij eigenlijk zelf die gestoorde viespeuk is. En gaat men hoogst waarschijnlijk graven naar "traumatische ervaringen" die zijn afwijkende gedrag kunnen "verklaren". Meestal met succes, want wie loopt er geen trauma's op in dit vleselijk bestaan?

Men begrijpt depressies niet. Men begrijpt niet waarom een jonge jongen zijn vriend 47 keer met een mes kan steken. Waarom mensen onverwacht zelfmoord plegen. Of dingen doen die ze niet willen doen en zich zelfs niet meer kunnen herinneren.

Hoe veel chaotischer moet het hier nog worden voor de stekker er eindelijk uit gaat? Uiteraard is er ook geen begrip voor het spirituele lijden van wezens die weigeren op te gaan in het onzinnige leven van alledag, met al zijn nutteloosheid, oppervlakkigheid, talloze hechtingskoorden, verplichtingen en steeds opvallender wordende doelloosheid.

Wie gaat zitten wachten op dat eind kan van een uur een eeuwigheid maken. Maar verslap niet. Houd vol tot het bittere einde! Het Duister is geen waardig verliezer die zich gewonnen geeft om met opgeheven hoofd ten onder te gaan. Hij bijt zich liever vast in zijn dwalingen en gunt anderen het Echte Licht in de ogen niet.

10 oktober 2010Drie mindsets

Home