Leuren Moret

(Uit twee lezingen, april 2011)

Deel 1 Fukushima
Deel 2 Het atoomtijdperk en stralingsziekten
Deel 3 Tectonische oorlogvoering: HAARP

Leuren Moret is geofysicus en stralingsdeskundige. Ze vertelt dat er een oorlog woedt op planetair niveau, gericht tegen al het leven op aarde. Naar aanleiding van de rampzalige gebeurtenissen in Fukushima op 11 maart geeft Leuren lezingen om haar landgenoten en de rest van de wereld te informeren over wat er gaande is.

Aan de hand van bijna twee uur durende powerpoint presentaties schetst Leuren een beeld van het wereldtoneel dat voor de gemiddelde mens onverteerbaar is. Ze legt uit hoe een machtige groepering - die ze psychopaten of sociopaten noemt - bezig is de wereldbevolking te decimeren en bepaalde etnische groepen uit te roeien. Daarbij is een techniek ingezet die men niet goed beheerst: tectonische oorlogvoering. De tsunami uit 2004 was een voorbeeld, evenals Fukushima, en het einde is nog niet in zicht.

Deel 1
Fukushima

De kernreactoren die in Fukushima staan zijn de grootste ter wereld. Bijna alle kerncentrales in Japan zijn op het strand bij de oceaan gebouwd, omdat men dan zeewater kan gebruiken voor de koelsystemen. Op vrijdag 11 maart 2011 vond een aardbeving plaats van 9.1 op de schaal van Richter. Die 9.1 verwijst naar een hoeveelheid energie, vergelijkbaar met de energie die vrij zou komen bij 1 miljoen atoombommen zoals die op Hiroshima en Nagasaki zijn gevallen. Deze aardbeving werd gevolgd door een tsunami van 9 tot 10 meter hoog.

Na de tsunami waren de koelsystemen defect. Als er 90 minuten niet gekoeld wordt, begint de meltdown. Zes reactoren begonnen op 11 maart 2011 aan hun volledige meltdown. Wat er via de reguliere media werd bericht was afleiding, misleiding, regelrechte leugens. Vanaf dag één was Fukushima een atoomramp van de hoogste categorie.

De kerncentrales zijn gebouwd door General Electric. Het Duitse bedrijf Siemens levert de apparatuur waarmee men alle processen regelt, kleppen opent en sluit, water pompt, etc. De koelvijvers bevinden zich bovenop de reactoren. Er zijn maar liefst 600.000 verbruikte splijtstofstaven die zich bij centrale nr.1 hebben opgehoopt in de 40 jaar dat die in gebruik is geweest. Zo'n staaf weegt ongeveer 100 kilo en bevat meer dan 1300 isotopen; dat is precies wat er vrij komt als een atoombom explodeert.

Er waren waterstofexplosies in vier reactoren en de verbruikte splijtstofstaven vlogen daarbij hoog de lucht in. Dat heeft de hele westkust vergiftigd. De westkust van Canada, de westkust van de Verenigde Staten en de westkust van Mexico. Er wordt voedsel geproduceerd in die hele gordel langs de kust. De straling is net zo groot als na de kernproeven. De straling die bij Tsjernobyl vrij kwam heeft indertijd de hele wereld besmet, en dit is minstens tien keer zo erg als Tsjernobyl. De kerncentrale in Tsjernobyl was maar half zo groot als de kleinste reactor in Fukushima. In Tsjernobyl verbrandden voornamelijk uranium splijtstofstaven; de verbruikte splijtstofstaven die in Fukushima verbrandden staan gelijk aan een heuse atoomoorlog.

Een derde van het Japanse hoofdeiland Honshu is nu onbewoonbaar. De radioactiviteit op de grond is er drie keer zo hoog als in Tsjernobyl: meer dan 3000 Bq (Becqerels) per seconde. Toen het Amerikaanse leger maakte dat men daar weg kwam, wist Leuren al dat er sprake moest zijn van enorme radioactieve besmetting.

Het Stuxnet computer virus

Toen de tsunami de kerncentrales bereikte, raakten alle koelsystemen defect. Normaal gesproken zouden de backup-koelsystemen moeten gaan werken, maar die kreeg men niet aan de praat en dat was bepaald geen toeval. De pomp voor het normale koelsysteem is op het strand. Die werd overspoeld en verwoest door de tsunami. Het eerste back-upsysteem is een dieselsysteem dat zich in de kelder bevindt. Het tweede back-upsysteem werkt op batterijen; ook dat systeem deed het niet. Waarom?

In oktober 2010 ontdekte de Japanse regering dat 36 computers bij Japanse kerncentrales besmet waren met de Stuxnet-worm. Dat virus is geschreven door de CIA en de Mossad, speciaal voor kerncentrales die bediend worden met apparatuur van Siemens. Kerncentrales zijn niet online. Ze hebben hun eigen afgesloten computersystemen om ze te beschermen tegen terroristische aanslagen. De Fukushima centrale was met dat virus besmet en daarom kon men na de aardbeving en de tsunami geen enkel back-up koelsysteem aan de praat krijgen.

Het Stuxnet virus was een half jaar geleden ook al aangetroffen in Iran in de Bushehr fabriek, waar men uranium gebruikt om brandstof te produceren voor kerncentrales. Het virus verstopt zich en is geprogrammeerd om op een bepaalde tijd actief te worden. Toen dat gebeurde gingen de centrifuges steeds sneller draaien tot ze uit elkaar vlogen. Dat virus heeft de helft van de centrifuges in Bushier vernietigd.

Nep-nieuws en echt nieuws

Reactor nummer 1 in Fukushima ontplofte op 12 maart, nummer 3 op 14 maart, en nummers 2 en 4 op 15 maart. Hier werd nauwelijks iets over bericht. Men deed steeds alsof men hard aan het werk was om een meltdown te voorkomen, terwijl het overduidelijk was dat er al lang niets meer te redden viel.

De belangrijke beslissing om borium te gebruiken om het proces van kernsplitsing te stoppen en alles vervolgens met cement te overgieten, werd zo alleen maar uitgesteld tot het te laat was. De mensen die aan de westkust leven in Canada, de VS en Mexico hadden geëvacueerd moeten worden.

Nu stroomt er steeds radioactief water de oceaan in. Het komt in de stromen van de grote oceanen terecht en binnen een jaar is al die radioactiviteit volledig vermengd met de atmosfeer van deze planeet. We kunnen ons er nergens voor verstoppen en we kunnen het niet tegenhouden.

Die radioactiviteit kunnen we niet zien of proeven. We kunnen het niet eens meten in de regen, omdat de niveaus zo laag zijn. Maar terwijl het dag na dag uitregent, hoopt het zich op in de omgeving. We hebben nu allemaal een dosis radioactiviteit toegediend gekregen waar we nog duizenden jaren mee vooruit kunnen en Noord Amerika is flink besmet.

Op 29 maart had de besmetting Columbia in Zuid-Amerika bereikt. De lucht bij de evenaar is warm en vochtig. Lucht die van de Noordpool en de Zuidpool naar de evenaar stroomt wordt verwarmd en stijgt op. Het vormt een soort gordijn dat er tijdelijk voor zorgt dat die radioactieve lucht niet zo maar naar het zuidelijk halfrond kan stromen. Maar uiteindelijk, door andere factoren dan die luchtstroom, komt die besmetting toch ook in het zuidelijk halfrond terecht.

Terwijl Amerika met radioactieve neerslag werd gebombardeerd zorgde Obama ervoor dat hij zich met zijn vrouw en kinderen op het zuidelijk halfrond bevond.

Maatregelen voor bewoners van de westkust

De westkust van Canada, Amerika en Mexico is nu besmet met lage stralingsniveaus. Langzaam maar zeker wordt het water, het voedsel, het vee, alle melkproducten en de lucht aangetast. Dat geldt ook voor tuinen, schoenen en paraplu's. Minstens een jaar lang zou niemand in die omgeving buiten in de regen mogen lopen zonder volledig beschermende kleding, waaronder handschoenen. Dit soort radioactiviteit gaat meteen door je huid heen en komt in je weefsel en je bloed terecht. Je moet je paraplu en rubberen laarzen ook buiten laten, anders besmet je je hele woning.

Gele regen

In Tokio is er al gele regen gemeld. Na Tsjernobyl was er ook gele regen: door de jodium 131 kleurt de regen geel. Behalve jodium zijn er 13 andere radioactieve isotopen in die regendruppel, of in die stroom regenwater op straat. Je moet dus erg voorzichtig zijn en vooral melkproducten mijden. Melkproducten en drinkwater zijn de twee voornaamste manieren waarop mensen straling in hun lichaam opnemen, waar het zich kan ophopen.

Leuren: "Het is zo verschrikkelijk allemaal. Ik ben in een soort shocktoestand sinds 11 maart, omdat ik weet wat er gebeurd is en ik vind het vreselijk om deze berichten door te geven, maar ik vind dat iedereen het moet weten."

Gebruik van jodium

Op 17 maart stuurden instanties voor Volksgezondheid in Californië brieven naar alle artsen in hun provincies met het advies om geen jodiumtabletten te verstrekken aan wie dan ook, omdat dit gevaarlijk zou zijn voor het lichaam. Men benadrukte dat de straling ongevaarlijk was.

Een paar dagen later werd in het drinkwater van San Francisco een niveau van het radioactieve jodium 1.31 aangetroffen dat 18.000 keer hoger lag dan de normaal toegestane waarde. Deze brief hield de bescherming van de schildklieren van Californiers tegen. Op 18 maart bereikten de radioactieve wolken uit Japan de westkust. Leuren Moret woont zelf in Berkeley aan de westkust van Californië.

Die waarschuwing dat jodium giftig is voor het lichaam is totale onzin. Inheemse volkeren of Japanners die zeewier eten, hebben minstens 100 keer hogere jodiumniveaus in hun lichamen. In de Amerikaanse bevolking zijn de normale jodiumniveaus met zo'n 50% afgenomen: Amerikanen hebben al jodiumgebrek.

Waarom valt Volksgezondheid in Amerika onder het leger? Die brieven werden gestuurd door mensen uit het leger. Dat komt omdat men al lang geleden wist, toen het atoomwapenprogramma werd ontwikkeld, dat het de volksgezondheid zou aantasten, evenals het milieu. De Atoomenergie Commisie en het leger richtten toen de EPA op (Environmental Protection Agency), om die schadelijke effecten voor het publiek verborgen te kunnen houden. Om dezelfde reden richtten ze het Nationale Kanker Instituut voor Gezondheid op en het Centrum voor Ziektenbeheersing - dat zijn pas ironische benamingen! In Amerika regelt het leger medische zaken om al de schadelijke effecten van de atoomwapens, waaronder een hele lijst stralingsziektes, te kunnen verbergen.

De halfwaardetijd van jodium 131 is 8,5 dag; het duurt 85 dagen voordat het onschadelijk is geworden. Door jouw schildklier te verzadigen met jodium kan het geen radioactieve jodium meer opnemen. Een beschadigde schildklier kan vraatzucht veroorzaken, en schade aan het immuunsysteem. De schildklier speelt een belangrijke rol bij het regelen van de ontwikkeling van de hersenen van de baby in de baarmoeder. Dus zwangere vrouwen, baby's en oude mensen zijn het kwetsbaarst. Gezonde jonge mensen zijn beter in staat de schade te overleven die wordt aangericht door de vrije radicalen die vrijkomen van de stralingsdeeltjes.

De Amerikaanse regering meet radioactiviteit al sinds 1945 en men weet precies waar men mee bezig is. De massa wordt voorgelogen. Het is juist goed om jodium te gebruiken. Je kunt kelppoeder gebruiken - kelp is een zeewier dat veel jodium bevat. Je doet een halve theelepel in water en drinkt dat elke dag. Je kunt ook een goedkoop flesje jodium kopen en daar je keel mee insmeren: je schildklier zit onder je adamsappel. De kunt ook je buik insmeren of een andere plek. De jodium wordt door de huid heen opgenomen. En alle mensen die aan de westkust wonen zouden dit een jaar lang of toch minstens 6 maanden vol moeten houden, wat die besmetting zal nog een jaar lang komen aanwaaien vanuit Japan.

Na de atoomproeven die in de vorige eeuw werden gedaan was er altijd een epidemie van schildklierkanker. Dit hoeft de mensen aan de westkust niet te overkomen. Luister niet naar de informatie die de bureaus voor Volksgezondheid doen uitgaan, want zij hebben hun eigen agenda en wat zij nastreven is niet de gezondheid van de bevolking. In tegendeel.

Leugens over metingen

De Canadese en Amerikaanse regering zijn gestopt met het meten van radioactief jodium in melk. Men beweert dat er geen enkel gevaar is. Maar de Canadese regering had een meetstation in British Columbia aan de westkust. Dat is overhaast ver landinwaarts verhuisd, ten eerste om de eigen werknemers te beschermen, maar ook om te voorkomen dat er een papierberg aan bewijs voor abnormale stralingsniveaus zou ontstaan. De EPA kondigde aan dat er 124 meetstations van radioactiviteit zijn, waarvan er maar liefst 24 kapot waren. Alle metingen gaven niets bijzonders aan. Men zei dat er niets aan de hand was.

Leuren heeft contacten met wetenschappers die radioactiviteit meten in Noorwegen en Duitsland. Die kwamen met heel andere gegevens. De metingen op de kaart die Leuren liet zien waren verwerkt tot 4 april 2011.

Waar de meeste besmetting vanuit Fukushima door de lucht terecht komt is voornamelijk afhankelijk van geografische ligging en weerpatronen. Hoe meer neerslag, hoe meer besmetting. Metingen in Hawaï geven hogere waarden aan dan aan de westkust van Canada, de VS en Mexico. Op IJsland waren de niveaus minder hoog maar waren er pieken. Stockholm in Noorwegen had behoorlijk hoge waarden evenals de Azoren. In West Rusland zijn de waarden nu aan het stijgen en op een berg in het Zwarte Woud in Duitsland zijn ook behoorlijk hoge waarden gemeten.

Verhuizen?

Leuren heeft het advies gegeven om uit Tokyo en Hawaï weg te gaan. De besmettingsniveaus op Hawaï zijn zo hoog omdat het daar vaak regent. De hoogste plutoniumniveaus zijn gemeten op het Big Island van Hawaï. Maar ook de hele westkust is bijzonder besmet. Het beste voor de komende tijd is om je op het zuidelijk halfrond te bevinden.

Japanners zullen niet zo maar wegvluchten, omdat men gewend is aardbevingen, vloedgolven en andere rampen te doorstaan. Men blijft bij elkaar en ondergaat het lijden zonder te klagen. Dat is normaal misschien iets goeds, maar als de kinderen nu worden opgeofferd eindigen complete bloedlijnen. Ook de oudere generatie zal dat niet willen. Men zal dus hartverscheurende keuzes moeten maken. Jongere generaties die wegtrekken met hun baby's en de ouderen en familie achterlaten hebben een enorm schuldgevoel, en toch is het de beste keus.


Het atoomtijdperk en stralingsziekten

Zie ook: Overzicht vertalingen: Leuren Moret (1) en (14)

Home