Leuren Moret
over de agenda van de heersende elite
om de wereldbevolking in te perken

Interview Conscious Media Network, juni 2008


Leuren Moret is stralingsdeskundige die effecten van straling
en biochemische manipulatie van de massa wereldkundig heeft gemaakt.
De straling veroorzaakt niet alleen dood en kanker,
maar ook onvruchtbaarheid op grote schaal.

Op deze pagina:
Over Bertrand Russell
Voeding, injecties en geboden
Eugenetica en het Human Genome Project
De Google-mannen
Het Manhattan Project
23 and Me
Moord op healers en medicijnmannen
Intentingen
HPV-vaccin 'tegen baarmoederhalskanker'
Wilde voortplanting straks verboden
Onvruchtbaarheid, beschadigd DNA en slome zwemmertjes
Inentingen voor jonge mannen
Vruchtbaarheidsproblemen op planetair niveau
De bruine appelmot
Goeverneur Schwarzenegger en minuscule penisjes
Seksuele voortplantingsprogramma's op tilt
Binaire biochemische wapens
Conclusie

Over Bertrand Russell

Leuren: Bertrand Russell was een bekende wiskundige en filosoof in Engeland; eigenlijk was hij Schots. Hij was bijzonder invloedrijk en een insider, die wist wat er gaande was in zijn tijd. Zijn boek Het effect van de wetenschap op de samenleving (1952) is gebaseerd op zijn lezingen uit de jaren dertig. Maar zijn ideeën gaan verder terug naar de 19e en zelfs 18e eeuw, waar men al de eerste geluiden liet horen over hoe overbevolking een groot gevaar vormt voor de ‘beschaafde’ samenleving.

Een citaat uit Russell’s boek:
Opvoeding moet gericht zijn op de vernietiging van de vrije wil.
Als gevolg daarvan zullen leerlingen die de studiebanken verlaten,
de rest van hun leven niet in staat zijn om anders te denken of te handelen
dan hun schoolmeesters zouden wensen.

Voeding, injecties en geboden worden van jongs af aan gecombineerd
om de persoonlijkheid te vormen en geloofsovertuigingen te produceren,
die de autoriteiten wenselijk achten.
Elke vorm van serieuze kritiek op de heersende machten
wordt dan psychologisch onmogelijk.


Voeding, injecties en geboden

Dit is een citaat van ruim 80 jaar geleden … maar zien we dit vandaag de dag niet gebeuren? Het inkrimpen van de bevolking en werken met voeding, injecties en geboden is een agenda van de Nieuwe Wereldorde die nu wordt uitgevoerd. Wetenschappers en wetenschap spelen een sleutelrol in de uitvoering van die agenda.

Francis Crick die meewerkte aan het kraken van DNA-codes stelde voor om het drinkwater te bewerken, om zo de vruchtbaarheid van de bevolking te verlagen. Dr Gary Glum in zijn boek, getiteld Full Disclosure (1995), bespreekt dit plan. In 1962 was er een symposium van de farmaceutische industrie getiteld: Man and his Future, de mens en zijn toekomst. Crick was een van de voornaamste sprekers en stelde voor om fluoride toe te voegen aan de watervoorziening van die landen die ‘niet geschikt zijn om kinderen te krijgen’. De VS viel daar ook onder.

Eugenetica en het Human Genome Project

Het Human Genome Project (Menselijk Genoom Project)is gewoon een nieuwe naam voor het Eugenetica-programma, dat een slechte naam had gekregen. Het doel is om bepaalde bevolkingsgroepen uit te kunnen roeien of steriliseren. Het gaat om bloedlijnen die als onwenselijk werden bestempeld, zoals zigeuners, joden, zwarte bevolkingsgroepen.

De heersende Elite heeft dit plan uitgedacht; wetenschappers hebben het uitgevoerd. Zoals Crick het zei: ‘Dit voorstel gaat in tegen bepaalde Christelijke normen en waarden, maar ik zie niet in waarom mensen het recht zouden hebben om kinderen te krijgen.’ Het recht om je voort te planten zou binnen 20 tot 30 jaar alleen nog zijn voorbehouden aan genetisch superieure stellen.

De Google-mannen

Er is een interessant project uitgevoerd door de vrouwen die getrouwd zijn met de twee Google-mannen. Het heet 23 and Me. Het lijkt een humanitair project; mensen ondersteunen het door te betalen voor diensten vanuit dit project.

Larry Page and Sergey Brin hebben samen Google opgericht. Ze zijn allebei vroegtijdig gestopt met hun studie aan de universiteit van Stanford; de eigenaar van Sun Microsystems heeft hen geld gegeven voor hun project. Momenteel verplaatsen Google, Sun Microsoft en Microsoft Systems hun hoofdkwartier allemaal naar Israel. Daardoor gaan ze vallen onder het bewind van Jacob Rothchild en de heersende Elite van de London City.

Sergei Brin and Larry Page trouwden allebei nog niet zo lang geleden, in 2007. Het is zeer opmerkelijk dat deze mannen van 32 jaar oud, die werkelijk stinkend rijk zijn, trouwden met vrouwen, - Linda Avey en Anne Wojcicki - die allebei gespecialiseerd zijn in biologische informatiesystemen. Met andere woorden: in genetica, of liever eugenetica.

Anne Wojcicki werkte bij het NIH (National Institute of Health, het eugenetische hoofdkwartier voor de Amerikaanse regering); daarna voor het Weissman Instituut (dat is het eugenetische instituut voor London City en internationale bankiers); en daarna werkte ze voor UC San Diego, en dat is het eugenetische programma voor het leger. De Universiteit van Californië en het leger werken nauw samen.

Het Manhattan Project

De Universiteit van Californië (UC) is in wezen een wapen voor massavernietiging, in dienst van internationale bankiers van Wall Street en de City of London. Welke faciliteiten verschuilen zich onder de paraplu van deze universiteit? Tijdens de tweede wereldoorlog was dat het Manhattan Project. Binnen dat project werden atoombommen ontwikkeld en het prototype van Agent Orange, bedoeld om de bevolking te doen afnemen. Ook ontwikkelde men verarmd uranium (DU = depleted uranium), radioactieve gifgas wapens. Dit Manhattan Project begon bij UC Berkely.

De Universiteit van Californië heeft het contract voor het beheer van de laboratoria waar nucleaire wapens worden ontwikkeld al 62 jaar lang, zonder dat het ooit is aangevochten. Ik vroeg me af hoe dat kwam en toen ik dat onderzocht kwam ik er achter dat de eerste directeur van de Universiteit van Californië iemand uit de Skull & Bones club van Yale was - de heersende Elite in de Verenigde Staten. Zijn naam was Gilman. Hij zag al in de jaren 1860 dat wetenschap van essentieel belang was voor de machtsuitoefening van de heersende elite.

Leuren Moret over 23 and Me

Anne Wojcicki begon een project dat 23 en Ik heet, >omdat er 23 chromosomen in het DNA zijn. Zodra ze getrouwd was met Sergey Brin kreeg ze miljoenen dollars, niet alleen van Google maar ook van andere bedrijven uit Silicon Valley, om haar op weg te helpen. Haar bedrijf is bezig om DNA te verzamelen door mensen over te halen hun DNA vrijwillig af te staan via het internet. Mensen betalen haar om hun DNA te analyseren en suggesties te doen over wie goede huwelijkspartners zouden vormen in combinatie met hun DNA. Dit is zo zorgwekkend omdat u en ik nooit onze DNA-informatie vrijwillig zouden afstaan. Het is zeer intieme, privé-informatie. Maar ze hebben ons DNA niet eens echt nodig om van alles over ons te weten te komen, want het kan ook via een familielid.

Wat zijn nu de gevolgen van dit 23 and Me project? Een van de meest ver strekkende gevolgen is dat Google nu naar Israel verhuist en al deze informatie dan binnen de machtsring van Jacob Rothchild valt. Er worden nu biowapens ontwikkeld die gericht zijn op specifieke rassen, op bepaalde etnische groeperingen. Er zijn laboratoria die dergelijke bio-wapens ontwikkelen in de V.S. maar ook in andere landen. Ze zullen door de internationale bankiers worden gebruikt om hele bloedlijnen te vernietigen die zij ongewenst achten. Het gaat nu niet alleen om zigeuners, of Mexicanen, of bepaalde oervolken die vroeger in stamverband konden leven. Ze willen ook laterale denkers uitschakelen (mensen die in staat zijn om niet-voorgeprogrammeerd te denken), evenals mensen die veranderingen proberen door te voeren of mensen wakker proberen te schudden.

Moord op healers en medicijnmannen

Er worden nu al zo’n 50.000 mensen per jaar in Engeland vermoord met behulp van microgolven en andere exotische technologieën. Deze moordmachine is dus al goed op gang.
(NB Leuren Moret vermijdt soms het woord buitenaards (alien) en gebruikt dan het woord exotisch.)
SARS is een voorbeeld van een virus dat speciaal is ontworpen om een genotype aan te kunnen vallen.

Nog een voorbeeld..
Amerikaanse wetenschappers hebben zo’n 20 jaar geleden indianenreservaten bezocht. Ze hebben de bevolking verteld dat ze DNA-informatie aan het verzamelen waren om hen te kunnen helpen suikerziekte te bestrijden. Ze vroegen de Indianen om toestemming wat speeksel af te nemen. Als ze jouw speeksel hebben, dan hebben ze jouw DNA.

Nu zijn er een aantal Indiaanse stammen waar 80% van de vrouwen niet meer vruchtbaar zijn. De medicijnmannen en traditionele healers uit de indianengemeenschap worden vermoord. Ik heb zojuist gehoord dat acht tot tien healers uit dezelfde stam allemaal zijn gestorven, binnen een week of zo na elkaar. Ook uit Hawaii komen berichten dat hun healers op grote schaal sterven. Ik weet niet of hier biowapens of andere exotische technologie is ingezet, maar meerdere soorten wapens zijn beschikbaar en mogelijk toegepast.

Intentingen

Hoe zit het met vaccinaties?
Ook dat is een triest verhaal. Een Afrikaanse vrouw uit een grote familie met veel kinderen vertelde me dat zij en haar vriend in Zuid Afrika naar het ziekenhuis gingen voor de bevalling van hun eerste kind. Ze mochten niet weg voordat ze een injectie had gekregen; men wilde niet vertellen waar die injectie voor diende. Maar ze mocht niet weg voor ze die injectie had gehad. Ze heeft daarna nooit meer een kind gekregen. Zij is een van de vele vrouwen die is ingeënt, waardoor ze allergisch is geworden voor haar eigen bevruchte eicel. Het is dan onmogelijk om nog een zwangerschap te voldragen.

Deze vrouw zei ook dat er baby’s geboren zijn wiens ouders allebei geen aids hadden; maar de baby ging toch met aids naar huis. De wereldgezondheidsorganisatie heeft ooit een groep artsen naar Afrika gestuurd, zogenaamd om mensen te vaccineren tegen een bepaalde epidemie. Een van de soldaten die hen begeleidde vertelde dat het hele gebied onder quarantaine was gesteld, en dat dit gebied toevalligerwijs ook het centrum was van groot verzet tegen apartheid in Afrika. De soldaat merkte op dat er nergens tekenen van een epidemie of ziekte te zien waren. Hij vroeg de artsen hoe het zat. Uiteindelijk vertelde een Fins arts hem dat er helemaal geen epidemie was. Ze waren daar om al die mensen in te enten, en hij zei dat ze over 12 jaar allemaal dood zouden zijn.

Dit was de introductie van AIDS – in de zeventiger jaren van het vorige milennium. Het plan hiervoor komt uit 1947. Er is een wet mee gemoeid die is aangenomen; de ontwikkeling van het vaccin heeft in Fort Dietrich plaatsgevonden. Het aids-vaccin is geproduceerd in een laboratorium in Phoenix.

HPV-intentingen tegen baarmoederhalskanker

De Aziatische bevolking is al herhaalde malen aangevallen via verschillende virussen. Nu hebben we te maken met het HPV-vaccin. (Humaan Papillomavirus) Het is bedoeld voor jonge meisjes die nog ongesteld moeten worden, in de leeftijd van 10 tot 12 jaar. Waarom zou je zulke jonge meisjes al een intenting willen geven? Ze zijn nog niet eens seksueel actief. Deze inentingen worden op zo’n grote schaal gegeven dat ik al meteen vermoedde dat de onderliggende agenda te maken heeft met het onvruchtbaar maken van deze jonge meisjes. Ze worden er soms ook ziek van.

Wilde voortplanting straks verboden

Ik wil graag nog een citaat uit het boek van Bertrand Russell voorlezen:
De Nazi’s waren wetenschappelijker dan de huidige heersers van Rusland. Als ze niet waren verslagen zou de wetenschap de voortplantingsprogramma’s voor de bevolking besturen. Een natie die dit doet, zal binnen een enkele generatie grote militaire voordelen kunnen opbouwen. Het systeem zou er zo’n beetje als volgt uitzien. Met uitzondering van de heersende aristocratie, zouden alle mannen op 5% na, en alle vrouwen op 30% na, onvruchtbaar worden gemaakt. Van die 30% vrouwen zou dan worden verwacht dat ze van hun 18e tot hun 40e doorlopend kinderen voortbrengen. Ze moeten zorgen voor voldoende kanonnenvoer. (= voer voor kanonnen, aanvoer van militairen). Kunstmatige inseminatie zal worden verkozen boven natuurlijke bevruchtingsmethoden.

Artsen en insiders in laboratoria hebben mij verteld dat “wilde reproductie” in de toekomst als onwenselijk wordt beschouwd. We hebben nu al enorme vruchtbaarheidsproblemen onder mannen en vrouwen. In de toekomst zal men alleen nog zwanger kunnen worden door naar het ziekenhuis te gaan...

Onvruchtbaarheid, beschadigd DNA en slome zwemmertjes

Ruim 20 jaar geleden in de jaren 80 had 15% van de mannen wereldwijd zaad met beschadigd DNA. 85% was normaal. Nu is dat omgekeerd: nog maar 20% van het zaad bevat onbeschadigd DNA. Op conferenties trekt men in het openbaar aan de alarmbel: er is van alles goed mis met sperma. Het is zwak, beweegt te weinig, kan nauwelijks zwemmen. En het DNA is zwaar beschadigd. Als je met zo’n zwak zwemmertje een eicel bevrucht, betekent dit dat elke cel van het menselijk lichaam dat daaruit geboren wordt, belast is met dit beschadigde DNA. Het kan worden doorgegeven aan toekomstige generaties en zal nooit in staat zijn zichzelf te herstellen.

Deze wetenschappelijke experimenten met vruchtbaarheid worden uitgevoerd door mensen zonder geweten. De uiteindelijke uitkomsten zijn niet bekend. Het menselijk genoom wordt nu op de hele aarde vernietigd en ingrijpend veranderd. Je kunt niet een deel van de bevolking zo beschadigen zonder het geheel, de mens als soort te beschadigen. Alles hangt met elkaar samen in een grote dans. Als een enkele danser struikelt en valt, verpest dat de hele dans. Dansers van over de hele wereld zijn nu aan het struikelen en vallen. Er komen aanwijzingen vanuit vele hoeken dat het menselijk immuunsysteem verzwakt raakt en mannen en vrouwen onvruchtbaar worden.

Inentingen voor jonge mannen

Ook dat zit er natuurlijk aan te komen, wanneer je bedenkt dat de geheime agenda is om de gehele bevolking onvruchtbaar te maken.

Soldaten die in Irak en Afghanistan hebben gediend sinds het begin van 2007, blijken nu te lijden aan zeer agressieve vormen van kanker, in hun mond en keel. Het is heel moeilijk te behandelen. Wat zo bizar is, is dat de Amerikaanse regering het erop gooit dat deze soldaten orale seks hebben gehad, waardoor ze die vormen van kanker zouden hebben opgelopen. Dus nu zijn er voorstellen om ook de jonge mannen allemaal in te enten.

Deze vorm van mond- en keelkanker blijkt sinds 1993 voor te komen in Tasmanië, bij de Tasmaanse duivel. 50% van die soort zou daar al zijn uitgestorven door deze agressieve keelkanker. Wat die soldaten en de Tasmaanse duivel met elkaar te maken hebben, is dat ze zijn blootgesteld aan hoge niveaus van verarm uranium. Radioactief stof en nano-deeltjes uit die oorlogsgebieden gaan soms duizenden mijlen met de wind mee. Dat spul is bijzonder bewegelijk. Ik heb een kaart met luchtbewegingen bestudeerd, en het blijkt dat in 1993 in Australië het delven van uranium is gestegen van 15% van de tijd naar 100%. Dat gold ook voor het vermalen van uranium. De luchtstromen hebben die vervuiling naar Tasmanië en Nieuw Zeeland gebracht. Veel Tasmaanse duivels waren binnen twee maanden dood. Ook via voedsel en drinkwater konden ze elkaar besmetten.

Vruchtbaarheidsproblemen op planetair niveau

Straling veroorzaakt ongelooflijke vruchtbaarheidsproblemen bij mens en dier. Het beschadigt niet alleen het DNA. Omdat het de wereldbevolking betreft moet het om een omgevingsfactor gaan, en wat er sinds 1945 op planetair niveau is veranderd heeft te maken met atoomenergie. Atoombommen en waterstofbommen hebben veel meer verarmd uranium dan plutonium. Plutonium was maar een kleine kern; er zaten duizenden ponden uranium verpakt rond de kernen. Dat is allemaal tot stof vergaan en zit in de atmosfeer van de aarde.

Toen de atoomtesten in de atmosfeer ophielden in 1963, kwam daarvoor in de plaats stralingsvervuiling van kerncentrales. In 1991 werden de nucleaire wapens gedntroduceerd op het slagveld tijdens oorlogen. Het effect op planetair niveau is overduidelijk aantoonbaar; ik heb hier informatie over verzameld van regeringen van over de hele wereld.

Deze stralingsvervuiling, gecombineerd met de inentingen en de hele rest, zorgen nu wereldwijd voor gemiddelde leeftijdsverlagingen. In sommige landen sterft men nu al gemiddeld 15 jaar eerder. En er worden natuurlijk minder mensen geboren.

Japan, Hawaii, de V.S., Rusland, westeuropese landen hebben nu een sterftecijfer dat groter is dan het geboortecijfer. Hun bevolking is dus aan het afnemen. Verarmd uranium wordt nu nog vaak en bewust gebruikt in Irak, om de bevolking te steriliseren. Zgn. ‘dirty bombs’ (vuile bommen) worden daarvoor ingezet. Maar het treft niet alleen die bevolking in Irak: Amerikaanse soldaten brengen het mee terug naar huis.

De bruine appelmot

In september 2008 zou de gehele San Francisco baai worden besproeid met een chemisch middel. Het is al gebeurd in Santa Cruz. De bankiers uit Londen die bezig zijn de bevolking in aantal te doen slinken, zijn hier ook druk mee in de weer in Israel.

In 2006 deed Israel een aanval op Libanon, die lang van tevoren was gepland. Ik heb toen een persbericht uitgestuurd met de waarschuwing dat zodra het regenseizoen zou beginnen in Israel, en dat zou in oktober zijn, er binnen twee maanden een epidemie van suikerziekte zou uitbreken. Dat kwam omdat de verarmde uranium uit die aanval op Libanon binnen een half uur in Israel was beland. In het noorden van Israel, vlak bij de grens met Libanon is een bergachtig gebied.

In December kwamen inderdaad de eerste berichten over toename van diabetes, eerst bij kinderen. Men legde toen ook het verband met het regenseizoen. Want door de regen worden al die uranium-deeltjes uit de atmosfeer mee naar beneden genomen en landen op de huid van mensen, in hun drinkwater en op hun voedsel.

Er is later onderzoek verricht naar de kraters van bominslagen in Libanon, waaruit is gebleken dat ze waren besmet met deuterium. Dat is een onderdeel dat in atoomwapens wordt gebruikt. Er waren hoge niveaus van uranium 2.35, en hoge stralingsniveaus. Dit zijn allemaal kenmerken van de vierde generatie van atoomwapens. Het waren atoomkernversmelting-wapens (fusion-weapons), of nieuwe soorten atoomsplitsing-wapens (fission-weapons). Waarschijnlijk fusion. Ze hebben ook bijgedragen aan de ziekten van de mensen in Israel.

Ik zeg dit om duidelijk te maken dat dit helemaal niets met godsdienst te maken heeft. Beide partijen worden hier vermoord. Misschien willen ze Israel ontvolken om hun nieuwe hoofdkwartieren te gaan vestigen en er een soort centrum van de heersende Elite van te maken. Dat vermoeden heb ik.

Goeverneur Schwarzenegger en minuscule penisjes

De minister van landbouw, Mr Koada, verscheen tijdens een gemeentelijke vergadering in Berkely op 21 februari. Hij bracht een panel van drie leden met zich mee: een dokter, een expert op het gebied van pesticiden en een gif-expert.

Men vertelde hem dat de bruine appelmot al zo’n 10 jaar in Californië aanwezig was. Hij had nooit iets rampzaligs veroorzaakt in de landbouw. De pesticiden die al twee jaar werden gebruikt in het gebied rond Santa Cruz, hadden geen merkbaar effect op de bruine appelmot. Er waren ook geen studies verricht naar het effect van de pesticiden op de gezondheid van de bevolking. Maar er waren wel veel mensen ziek geworden in dat gebied. Afwezigheidspercentages op scholen waren verdubbeld. Vooral kleine kinderen werden erg ziek, een dag na een besproeiing en er waren al mensen verhuisd omdat het besproeiingsprogramma wel vijf jaar zou duren.

De minister van landbouw zei dat dit geruchten op het internet waren, dat mentaal instabiele mensen dit soort onzin geloven en dat er werkelijk niets aan de hand was. Een van de aanwezige wethouders stond op en zei dat wel honderdduizend katten in de omgeving van Santa Cruz waren gestorven ten gevolge van de besproeiingen. Waren die soms ook mentaal instabiel?

Uiteindelijk bleek dat iedereen tegenstander was van de chemische aanval op de bruine appelmot, met uitzondering van vijf mensen: de minister van landbouw, zijn panel van drie leden, en de gouverneur: de heer Schwarzenegger. Nu weten we allemaal dat die tot gouverneur is benoemd door Jacob Rothchild en London City.

De economie van de Staat Califonië is de op zes na grootste ter wereld. Californië heeft geen schulden. De mensen in London Stad kijken kwijlend naar al die rijkdom. Schwarzenegger zit daar dus om programma’s uit te voeren die de grote bankieren in London verkiezen.

Waarom dat gebied? Het hele gebied in de baai van San Francisco zit vol activisten. Vergelijk dit met de anti-apartheid activisten in Afrika, die met AIDS zijn besmet. Er zitten hier meer dan duizend organisaties. Het is het meest progressieve gebied, het meest liberale, en… het is het grootste anti-oorlog gebied in de VS.

En wat is nu de naam van het pesticide dat men daar gebruikt? Het heet “check mate” – schaakmat. Dit soort geheime verwijzingen naar de verborgen agenda vindt men vermakelijk.

Vrouwen die tijdens de zwangerschap in Santa Cruz werden blootgesteld aan het pesticide, kregen zoontjes met minuscule penisjes – ondermaats of mismaakt. Dit wordt veroorzaakt door een feromoon – een hormoon, een molecuul dat een signaal afgeeft, zogenaamd bedoeld om te zorgen dat de mannelijke mot niet meer wil paren met de vrouwelijke mot.

Seksuele voorplantingsprogramma's op tilt

Maar deze pesticiden hebben potentieel precies hetzelfde effect op mensen. We weten van straling en besmetting van de rivier de Columbia in Washington, dat het mannelijke visbestand uitgedund raakt terwijl de vrouwelijke vissen in aantal toenemen. Ook is gebleken dat de mannelijke otters uit die rivier niet meer in staat zijn te paren met de vrouwtjes. Ze weten gewoon niet wat ze moeten doen.

We weten ook dat er gebieden zijn in de Everglades in Florida, die met pesticiden zijn besmet, waar de alligatormannetjes ook niet meer weten hoe ze zich moeten voortplanten. Dit gaat dus om moleculen die signalen afgeven en die natuurlijke programmeringen tot voortplanting doorkruisen.

Binaire biochemische wapens

Waarom werden er in Santa Cruz ook chemtrails waargenomen, gelijktijdig met het besproeiingsprogramma?
Ik ben acht jaar werkzaam geweest als wethouder voor milieu in Berkely. De UC Berkely en anderen moesten zich melden als ze een project wilden uitvoeren. Ze wilden een gebouw wegzetten waar nanotechnologie werd bestudeerd. Ik heb hen gevraagd: zal dit worden toegepast voor de ontwikkeling van nucleaire wapens? Men verzekerde mij van niet.

Het gesprek kwam toen op binaire wapens, en ik vroeg hen wat dat waren. Ze zeiden dat het een biologisch wapen was dat uit twee bestanddelen bestaat, soms drie. Als de eerste wordt gedntroduceerd, is er weinig aan de hand. Maar als het tweede (of derde) erbij komt, reageren ze op elkaar en worden giftig of dodelijk.

Ik ben net bij de jaarlijkse conferentie over pesticiden in Berkely geweest. Een van sprekers zei dat zonlicht kan reageren met de pesticiden, waardoor het effect dodelijker is dan zonder zonlicht. Zonlicht kan een chemische reactie op gang brengen. De pesticiden zitten in kleine capsules ( zo’n 10 micron, dit is groter dan nanodeeltjes). Die kleine capsules hebben een grote rommel veroorzaakt in rivieren en kanalen en zelfs langs de kust. En dat al na twee jaren van het vijf-jarenplan.

Er zijn veel signalen dat er iets goed mis is. Het anti-bruine-appelmot-sproeiprogramma blijkt nauwelijks of geen effect te hebben op de bruine appelmot. Toen de arts uit het panel van de minister werd gevraagd of hij het goed zou vinden als zijn kinderen ook werden besproeid, durfde hij geen rechtstreeks antwoord te geven. Nog een signaal is dat de minister van landbouw vertelde dat ze voor dit programma specialisten uit Tasmanië hadden aangetrokken. Maar het bleek dat de bruine appelmot daar helemaal geen probleem vormt, er zelfs vandaan komt. Men heeft ze daar nooit bestreden. Logische vraag is waarom deze mensen dan als experts aangetrokken zijn?

Conclusie

Men kan in dit geval spreken van bio-oorlogvoering: een directe aanval op de baai van San Francisco. Algemene conclusie is dat men bezig is op planetair niveau onze immuunsystemen en vruchtbaarheid aan te tasten. Geboortecijfers dalen, sterftecijfers stijgen. Plaatselijk worden inentingen, pesticiden en andere bestanddelen gebruikt om de jeugd in het bijzonder en mensen in het algemeen te steriliseren.

Na de tweede wereldoorlog zei een van de Nazis: bommen en oorlogen maken zo’n rommel en zijn ook erg duur. Waarom zouden we dat nog doen als een laboratoriumflesje met wat bacteriën hetzelfde voor elkaar kan krijgen? Dezelfde mensen die toen besloten om oorlog te voeren, hebben nu de farmaceutische industrie in handen.


Update: het anti-appelmot-sproeiprogramma in de Bay Area in Fan Francisco is een jaar opgeschort wegens enorme protesten uit de bevolking.


Overzicht vertalingen
Zie ook over Leuren Moret:
Over Google en DNA-manipulaties
Fukushima - lezingen april 2011
Leuren Moret, Fukushima Update 2013
Leuren Moret Update, October 2016- deel 1

Home