Dr Len Horowitz over DNA en genetisch onderzoek:
Piraten van de Heilige Spiraal

Is het niet erg vreemd dat een onderzoeker in een laboratorium
een onderdeel van menselijk DNA kan onderzoeken en beschrijven
en vervolgens een PATENT kan aanvragen op die gegevens???
Nee, dat is niet vreemd.
Je zult dat alleen vreemd vinden wanneer je gelooft
dat de hele medische wereld en farmaceutische industrie
het beste met ons voor hebben.

De volgende fragmenten komen uit een interview
naar aanleiding van Horowitz' veertiende boek.

Len Horowitz:
De wetenschap wil ons laten geloven dat DNA gewoon een soort kaart is
voor het menselijk wezen - een genetische code.
Maar die visie is veel te simpel.
Mijn onderzoek laat zien dat DNA een basiscode is,
die zich gedraagt als een antenne naar de Schepper.

Het werk van o.a. Dr. Fred Bell geeft aan dat DNA verbonden is met spiritualiteit
door elektromagnetisme en kosmische straling.

De huidige wetenschap onderzoekt zo'n 3% van de functies van DNA.
Het accent ligt op de productie van proteÔnen via transcriptie van DNA en RNA
en het samenstellen van aminozuren om proteÔnen op te bouwen.
Die industrie negeert het feit dat wel 90% van ons DNA betrokken is
bij bio-acoustische en elektromagnetische processen.

Wat is DNA?
De spiraalvorm van DNA weerspiegelt de spiraalvorm
van al de proteÔnen in het lichaam.
Die spiraalvormen werken als een Tesla coil
die de ontvangst en transmissie van energie versterken.
DNA is als een ontvanger en doorgever van liefde en goddelijke frequenties.
DNA is bio-akoestiek, of licht- en geluidsenergie.

Het Menselijk Genoom Project (Human Genome Project) is gegijzeld
door de Piraten van de Heilige Spiraal.
Die piraten zijn kleine, elite groepjes van families
die de macht al heel lang in handen hebben.
Ze beheersen regeringen en industrieŽn:
farmaceutische, petrochemische en genetische bedrijven.

Hun doel is om ons te manipuleren en beheersen door met ons DNA te knoeien.
Ze willen gewillige slaven van ons maken.
Als je een mens kunt afstompen en zijn spirituele wilskracht afnemen,
dan kan je optreden als tussenpersoon of poortwachter.
Met andere woorden, je kunt zijn evolutie onderbreken
en hem van zijn essentie beroven.
Het gaat hier over de meest geavanceerde vorm
van bio-spirituele oorlogvoering die er bestaat.

De media geven braaf de boodschap door dat genetisch onderzoek wordt verricht
in het algemeen belang.
Als we dat maar vaak genoeg horen gaan we het nog geloven ook.
We zijn zo verdoofd door de media dat we geen vragen stellen bij wat er gebeurt.
Waarom is er AIDS, kanker en al die ziekten die ons immuunsysteem aantasten?

Het ministerie van Energie, de London Trust, de Engelse koninklijke familie
en de Rockefellers zijn de voornaamste partijen
die de studies van genen en DNA beheersen.
Ze hebben dat onderzoek gestolen van een universiteit,
twee weken voor het programma zou worden afgerond.
Het was allemaal doorgestoken kaart.

De patenten die nu uit dit Human Genome Project komen
gaan de zakken van de zakkenvullers nog meer vullen.
De Rockefeller Universiteit is de voornaamste ontvanger van geroofde genetische codes,
die ook terecht komen bij individuen die de planeet beheersen.

De meeste artsen en wetenschappers zijn zelf slaven, mind control slachtoffers.

Het effect van vaccinaties op ons DNA is een hoofdstuk apart.
Vaccinaties richten zich op het zenuwstelsel.
Ze bevatten gifstoffen als kwik, aluminium en formaldehyde.
Als je de werking van je zenuwstelsel onderdrukt,
onderdruk je ook je goddelijke essentie.
Ik noem inentingen massamoord-wapens
die mensen zowel lichamelijk als spiritueel kunnen onderdrukken.

Bewustzijn is niet alleen afhankelijk van ons DNA, maar ook van onze zenuwen.
Onze zenuwen bevatten meer genetische informatie
dan elke andere soort cel in ons lichaam.
Dus vooral de cellen in onze hersenen leggen de basis
voor spiritueel bewustzijn.

De grootse plagen van deze tijd zijn in een laboratorium geproduceerd:
AIDS, inentingen, besmette bloedvoorraden, genetische mutaties,
nieuwe soorten bacteriŽn, virussen en schimmels.


"We're flipped 180 degrees.
It's the way Satan always works, right?
Whatever the truth is he'll give you the lie."


De relatie tussen DNA, bewustzijn en ons lichaam
De geschiedenis van menselijk DNA
Woordenlijst ascensie en evolutie


Home